Dokumenti

Dokumenti

Izbornik

Pristupačnost

Dubrovačke knjižnice prepoznaju važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Izjava o pristupačnosti

Dubrovačke knjižnice nastoje svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na internetske stranice Dubrovačkih knjižnica na mrežnom mjestu www.dkd.hr.

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.dkd.hr  je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

 1. Mogućnost opažanja
  • Postoji mogućnost da nekim od netekstualnih sadržaja poput slika ili video materijala nije dodana tekstualna alternativa (alt atribut). Dio linkova prikazan je s tekstom „Opširnije“.
 2. Operabilnost
  • Nema iznimaka
 3. Razumljivost
  • Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati. Video sadržajima nedostaju podnaslovi.
 4. Stabilnost
  • Postoji mogućnost da se sadržaj stranica u različitim preglednicima ne prikazuje uvijek na isti način.
Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 9. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju su provele Dubrovačke knjižnice, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Dubrovačke knjižnice će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Izjava je zadnji put revidirana 3. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Dubrovačkim knjižnicama možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Dubrovačke knjižnice su dužne na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Zahtjev možete podnijeti e-poštom na dubrovacke-knjiznice@dkd.hr te poštom na adresu Dubrovačke knjižnice, Cvijete Zuzorić 4, 20000 Dubrovnik.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom na  broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr .

 

Podijeli