Izbornik

Vizija, misija i strategija

Misija Znanstvene knjižnice Dubrovnik je služiti potrebama akademske, sveučilišne i znanstveno-istraživačke zajednice. U tu svrhu Knjižnica treba izgrađivati svoje raznovrsne fondove i zbirke, obrađivati ih i omogućiti njihovu dostupnost korisnicima, kako putem internet usluga, tako i u svojim čitaonicama. Knjižnica također treba i zaštititi svoje fondove i zbirke, nadasve one, koji predstavljajući dubrovačku, ujedno predstavljaju i nacionalnu i europsku baštinu.

Misija Narodne knjižnice Grad, kao centralne županijske matične knjižnice za narodne i školske knjižnice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u prvom je redu pružanje knjižničnih usluga svim stanovnicima Grada i županije. Sve to poradi poticanja i omogućavanja čitanja i stjecanja čitateljskih navika, upoznavanja s informacijskim tehnologijama i elektroničkim izvorima znanja i informacija, osmišljenog provođenja slobodnoga vremena svih uzrasta stanovništva, a napose djece i omladine pod jednakim uvjetima, obavještavanja građana i gostiju grada o znamenitostima i događanjima u gradu i okolici, te pružanja podrške nastojanjima pojedinaca da se obrazuju i istražuju.

Znanstvena knjižnica djeluje u međunarodnom istraživačkom okruženju koji karakteriziraju digitalna kultura, tehnološke promjene i otvorene znanstvene inicijative. Jačanjem svoga nastavnog centra za istraživanje dubrovačke baštine osnažuje vlastitu znanstvenu poziciju u zemlji i svijetu.

Temeljna zadaća izdavačke djelatnosti Dubrovačkih knjižnica  je objavljivanje baštine dubrovačke pisane riječi. Osobita pozornost posvećuje se objavljivanju i poticanju proučavanja prvenstveno baštinskog fundusa Znanstvene knjižnice Dubrovnik, ali i  dubrovačke kulturne baštine generalno.  

U skladu s propisanim Standardima za narodne i pokretne knjižnice nužno je osigurati dostupnost knjižničnih fondova i stručnih usluga svim stanovnicima Grada i susjednih Općina koje nisu same u mogućnosti svojim građanima osigurati dostupnost tih fondova i usluga.