Izbornik

Cjenik

 

FOTOKOPIRANJE A4 1,00 kn
FOTOKOPIRANJE A3 2,00 kn
SKENIRANJE A4 10,00 kn
SKENIRANJE A3 20,00 kn
SNIMANJE NA CD (naš medij) 20,00 kn

SKENIRANJE, FOTOGRAFIRANJE, SNIMANJE

RUKOPISA I INKUNABULA (SAMOSTALNO)

100,00 kn
ISTRAŽIVANJE (Pretraživanje građe na zadanu temu) 50,00 kn
UVEZ – SPIRALNI 20,00 kn
PRINTANJE A4 (crno – bijelo) 1,00 kn
PRINTANJE A3 (crno – bijelo) 2,00 kn
PRINTANJE A4 (u boji) 20,00 kn
PRINTANJE A3 (u boji) 40,00 kn

UPISNINE (i obnova članstva):

ODRASLI I DJECA

10,00 kn

STUDENTI I UMIROVLJENICI 10,00 kn

TURISTI

 - na 2 mjeseca

 - na 1 mjesec

 - na tjedan dana

 

 

40,00 kn

20,00 kn

10,00 kn

ZAKASNINE:

KNJIGA (po danu i po knjizi)

1,00 kn

CD (po danu i komadu) 5,00 kn

NAJAM DVORANE po satu

KORIŠTENJE OPREME (razglas, projektor, mikrofon)

USLUGE FOTOGRAFA

1.000,00 kn

700,00 kn

200, 00 kn