Izbornik

1

travanj 2021
Katalog inkunabula Znanstvene knjižnice Dubrovnik

Katalog inkunabula Znanstvene knjižnice Dubrovnik

1

travanj 2021

(Catalogus incunabulorum quae in bibliotheca Rhacusina liberalium artium asserbantur) Zbirku je priredio Davor Ljubimir, a opis svake od inkunabula se sastoji od standardiziranog oblika imena autora, kataložnog opisa, popisa pojavljivanja u općeprihvaćenim mjerodavnim bibliografijama te od detaljnog inventarnog opisa stanja u kojemu se svaka od inkunabula nalazila. Katalog je opremljen fotografijama najatraktivnije ili najznačajnije stranice svake od inkunabula, kao i tiskarskih znakova, popisima tiskara prema mjestu i godini tiskanja, autora, urednika, inicijala itd. Od izlaska ove monografije, koja je digitalizirana i pretraživa na Repozitoriju, Knjižnica je nabavila još četiri inkunabule.