Izbornik

5

ožujak 2021
Juraj Dragišić

Juraj Dragišić

5

ožujak 2021

Riječ je o nedvojbeno naljepšem prvotisku koji je u doslovnom smislu potpuno naš: napisan je u Dubrovniku, kojemu je i posvećen, a i sadržajno je vezan uz njega i njegove učene stanovnike s kraja 15. stoljeća. To je inkunabula De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus ili, kako je kraće nazivaju, De natura angelica, tiskana u Firenzi 1499. godine. Potpuno očuvan, originalno vezan i rukom oslikan izvornik, kao autor potpisao je Georgius Benignus de Salviatis – Juraj Dragišić, poznati hrvatski humanist, teolog i filozof.“ Uvidom u literaturu koja se bavi Dragišićevim životom, autorica monografije Mirjana Urban detaljnije je istražila, sabrano i kritički izložila priloge uz njegov životopis, sadržane u djelima domaćih autora od 16. stoljeća do danas.