12

ožujak 2021
Libro od mnozijeh razloga iliti Knjiga o mnogučemu

Libro od mnozijeh razloga iliti Knjiga o mnogučemu

12

ožujak 2021

Tekst: Matija (Tija) Nenadić na ∙ 1520 ∙ lieta hristovie ͪ ∙ na 20 ∙ mieseca ∙ maža ∙ u dubrovniku ∙ bii ∙∙ izpisano ∙ ôvoi ∙ libro ∙ ô ͩ ∙ mnozie ͪ razloga Petsto godina nakon što je jedna od ruku u pogovoru objavila završetak ispisivanja knjige u kojoj se raspravlja o mnogim stvarima, Matica hrvatska objavila je preslik izvornika i latinički prijepis s komentarima „Libra od mnozijeh razloga“, dubrovačkoga zbornika srednjovjekovnih tekstova pisanih rukom, hrvatskom ćirilicom dubrovačkoga tipa. Rukopisni dubrovački zbornik čuva se u arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (sign. IV a 24), a tamo je dospio s Kukuljevićevom bibliotekom. Matičino izdanje „Libra“ prvo je izdanje u cjelini objavljeno latinicom. Transliteracija čitave građe provedena je u okviru nastavnoga kolegija Hrvatska ćirilička pismenost na diplomskom studiju kroatistike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, a pod vodstvom prof. dr. Matea Žagara.  Dvosveščano Matičino izdanje „Libra od mnozijeh razloga : 1520“ dostupno je i u Dubrovačkim knjižnicama (sign. R-9648/1-2). „Libro od mnozijeh razloga“ zbornik je važan za razumijevanje i proučavanje hrvatske književne i jezične povijesti. Djela njegova najmarnijeg proučavatelja, Milana Rešetara, također su dostupna i u Dubrovačkim knjižnicama: „Libro od mnozijeh razloga : dubrovački ćirilski zbornik od g. 1520. Srpska kraljevska akademija : Sr. Karlovci, 1926 (sign. R-601) te „Dubrovački zbornik od god. 1520.“ Srpska kraljevska akademija : Beograd, 1933. (sign. R-599).

  1. listopada 2020. u Knjižnici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je skup „500 godina Libra“, a više informacija o samom skupu te sažeci izlaganja dostupni su na: http://libro.ffzg.hr/sazeci.html

U Mjesecu hrvatskoga jezika koristimo prigodu još jednom podsjetiti na predstavljanja „Libra“ koje je Matica hrvatska objavila 4. siječnja ove godine. https://www.youtube.com/watch?v=uLxKa1xjpvg