27

veljača 2018

Jezik i mediji – tribina o hrvatskom jeziku

27

veljača 2018
  U Mjesecu hrvatskog jezika u organizaciji Dubrovačkih knjižnica održavaju  se tribine na kojima voditeljica doc. dr.sc. Katja Bakija, profesorica hrvatskog jezika i književnosti sa svojim gostima  razgovara o slojevitosti jezičnog identiteta, vrednotama, normi, jezičnoj kompetenciji, jeziku kao odrazu društva, standardizaciji i položaju hrvatskog jezika danas. Na drugoj po redu tribini posvećenoj jeziku u medijima  (prva se odnosila na pitanja standardizacije hrvatskog jezika) gost je novinar i urednik na HRT-u Đurica Drobac, a tematizirat će se  uloga i utjecaj medija u oblikovanju hrvatske jezične svijesti i kulture. Tribina će se održati u četvrtak, 1. ožujka u 19 sati u Čitaonici Narodne knjižnice Grad. Medijski ili publicistički diskurs jezično je najutjecajniji  diskurs javne komunikacije (mediji su ''krojači diskursa'') pa bi kao takav trebao poštivati određena komunikacijska i jezična pravila utvrđena normativnim priručnicima. Razgovarat će se o „sužavanju normativnosti“ uvjetovanom općim procesom  globalizacije koji je zahvatio i hrvatsko društvo, i  bitno promijenio jezični (pisani/govoreni) iskaz osobito u kontekstu publicističkoga diskursa te o razini svijesti o pravilnome pisanju i govorenju u prostoru javne komunikacije, pa tako i u publicističkome diskursu.