27

svibanj 2021

Izvješće o 4. redovnoj Skupštini Knjižničarskog društva Dubrovnik

27

svibanj 2021

Četvrta redovna Skupština Knjižničarskog društva Dubrovnik održana je 25. svibnja 2021. u Narodnoj knjižnici Grad. Nakon izbora  radnog predsjedništva (J. Jelčić, T. Kompar Jerković, I. Čarapina, predsjedavajuća) i ovjerovitelja zapisnika (A. Ćurković),  utvrđeno je da Skupštini nazoči natpolovična većina članova Društva te je jednoglasno prihvaćen dnevni red. Jednoglasno su usvojena izvješća o radu i financijsko izvješće u 2020 te plan rada i financijski plan za 2021 godinu. Pozvani gost Skupštine bila je predsjednica Hrvatskoga knjižničarskoga društva dr. sc. Diana Machala, koja je održala virtualno (Zoom) izlaganje o strukturi i aktivnostima HKD-a. Istaknula je ulogu koju ima Društvo u razvoju knjižničarstva i profesionalnom razvoju članova te pozvala na širenje članstva putem regionalnih društava. 

Predsjednica KDD, Marica Šapro-Ficović je dala pregled aktivnosti tijela Društva u razdoblju od zadnje izborne Skupštine 18. prosinca 2018. do danas. Istaknula je da su kroz dobru suradnju tijela Društva obavljeni brojni prijelazni administrativni poslovi, održana četiri sastanka Upravnog vijeća, poslane prijave na natječaj javnih potreba u kulturi, dogovoreni tečajevi stručnog usavršavanja, upisani novi članovi. U Društvo su od ponovne reaktivacije 2018. do danas upisana 32 člana, a taj se broj postupno povećava.  U sklopu stručnog usavršavanja u 2021. članovi Društva će moći sudjelovati na besplatnim webinarima Centra za stručno usavršavanje: Canva-internetski alat za grafički dizajn 14. lipnja 2021, Flppity-učenje kao igra, 21. rujna 2021 (skupa sa Bjelovarsko-bilogorskim Društvom knjižničara) i Digitalni repozitoriji 9. studenoga 2021.

Planirano je još nekoliko tečajeva i predavanja uživo u drugoj polovici godine, ali će njihovo održavanje ovisiti o epidemiološkoj situaciji u zemlji.  Izneseni su prijedlozi o predstavljanju programa u Godini čitanja za vrijeme Mjeseca hrvatske knjige (15.10.-15.11.2021), o sudjelovanju KDD u obilježavanju 600. Godine Grada Metkovića u siječnju 2022.  i prijave na međunarodni  glazbeni natječaj knjižničara  https://npsig.wordpress.com/ do 15. lipnja 2021.

U završnom dijelu  Skupštine izabran je zamjenik u Nadzornom odboru (J. Jelčić) i radna skupina za izmjene i dopune Statuta (I. Čarapina, T. Kompar Jerković i T. Zmijarević). 

Dr. sc. Marica Šapro-Ficović

Predsjednica KDD

Foto: Vedran Levi