9

srpanj 2024

Izložba dječjih radova u prizemlju Narodne knjižnice

9

srpanj 2024

U prizemlju Narodne knjižnice Grad postavljena je izložba dječjih radova koja je rezultat suradnje Dubrovačkih knjižnica s Dječjim vrtićima Dubrovnik. Na višednevnim radionicama nastali su zanimljivi dječji radovi u tehnikama kolaža, akvarela, voštanih pastela i temperama na platnu. U projektu su sodjelovala tri dječja vrtića. Radionicu u DV Pile je vodila akademska slikarica Dubravka Tullio, u DV Gruž akademska slikarica Klara Knego i u DV Izviđač radionice su vodili slikari Robert Kralj i Marta Baće. Tema izložbe je ljeto i morski svijet. Izložba se može pogledati do 20. srpnja.

foto: Vedran Levi