2

rujan 2021

Djeca uživala u pričama iz Ogranka Cavtat

2

rujan 2021

Vesela pričaonica za najmlađe održala se 2. rujna u ogranku Cavtat. Knjižničarka Josipa Vragolov s djecom je porazgovarala o tome što će Tonka biti kad odraste, što su odlučile 'Tri sestre' i koje je boje sve bio vuk. Zanimljivo je bilo čuti njihova mišljenja, a za kraj su malo i odglumili likove iz bajki. Josipa im je i preporučila koje priče vrijedi posuditi u Ogranku i zaželjela im sretan početak u vrtiću i školi.