9

svibanj 2022

Dan Europe u Dubrovačkim knjižnicama

9

svibanj 2022

Na Dan Europe, 9. svibnja, u prostoru Narodne knjižnice Grad, Dubrovačke knjižnice predstavit će biblioteku Europom u 30 knjiga koja je rezultat projekta nakladničke kuće V.B.Z. provedenog uz potporu programa Kreativna Europa Europske unije (2014.-2017.).  

Cilj je ovog projekta bio objaviti trideset knjiga, iz trideset europskih zemalja, prevedenih s trideset europskih jezika u toku tri godine. Misija projekta i ove serije knjiga je bila pružiti priliku čitateljima u Hrvatskoj, tada najnovijoj članici Europske unije, za učenje o drugim europskim kulturama i društvima, njihovoj književnoj tradiciji i suvremenoj književnoj sceni.

O djelima i autorima možete se informirati putem izložaka u prostoru Knjižnice (podaci preuzeti iz knjiga), a knjige prolistati i posuditi na posudbenom odjelu Knjižnice Grad te u ograncima. (Dostupnost knjiga možete provjeriti na poveznici.

Jedno od glavnih obilježja EU-a jest njegova kulturna i jezična raznolikost jer su jezici koji se govore u zemljama EU-a važan dio kulturne baštine. Stoga EU podupire višejezičnost u svojim programima i u radu svojih institucija. EU ima 24 službena jezika: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski.

Višejezičnost je jedno od temeljnih načela EU-a. Cilj je te politike: ·komunicirati s građanima na njihovim jezicima ·zaštititi bogatu jezičnu raznolikost Europe ·promicati učenje jezika u Europi. Višejezičnost je zaštićena Poveljom EU-a o temeljnim pravima.: građani EU-a imaju pravo komunicirati s institucijama EU-a na bilo kojem od 24 službena jezika, a institucije moraju odgovoriti na tom istom jeziku.

Kreativna Europa je program EU-a namijenjen potpori europskim kulturnim i kreativnim sektorima. Program je započeo 2014. godine kada su dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. – 2027. program Kreativna Europa nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Program ima dva cilja: čuvati, razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost i baštinu; povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizualnog sektora.

U programskom razdoblju koje je u tijeku (2021. – 2027.) potprogram KULTURA:

  • stavlja veći fokus na prekograničnu suradnju, cirkulaciju europskih djela, izgradnju kapaciteta i inovacija u kulturnim i kreativnim sektorima;
  • omogućuje lakši pristup sredstvima iz programa Kreativna Europa zahvaljujući višim stopama sufinanciranja;
  • implementira program mobilnosti po mjeri za umjetnike i kulturne profesionalce;
  • uključuje aktivnosti usmjerene na sektorske potrebe u glazbi, književnosti, arhitekturi, kulturnoj baštini, dizajnu, modi i kulturnom turizmu.

Potprogram Kultura i međusektorski potprogram na nacionalnoj razini koordinira Desk Kreativne Europe – ured Kultura (Creative Europe Desk) ustrojen u okviru Službe za Kreativnu Europu Ministarstva kulture i medija, dok je potprogram MEDIA u nadležnosti Deska Kreativne Europe – ured MEDIA koji je uspostavljen pri Hrvatskom audiovizualnom centru. Desk Kreativne Europe – ured Kultura pruža informacije o programu Kreativna Europa, načinima korištenja sredstava i suradnjama koje se na europskoj razini nude u području kulture. DKE – ured Kultura otvoren je za sva pitanja, prijedloge, ideje i nedoumice; održavanje informativnih dana, seminara i radionica kao i za individualne konzultacije oko sudjelovanja u Programu. 

Informacije preuzete sa stranice: https://deskkultura.hr/