16

rujan 2021
RADIONICE UDRUGE VERIŽICE Podrška dječjem razvoju u ranoj i predškolskoj dobi

21

rujan 2021
Počinje: 21.09. / 17:30 Završava: 23.09. / 19:30

RADIONICE UDRUGE VERIŽICE Podrška dječjem razvoju u ranoj i predškolskoj dobi

Udruga Verižice u suradnji sa Dubrovačkim knjižnicama organizira Tjedan podrške odgojno obrazovnim djelatnicima, roditeljima i djeci pod nazivom "Podrška dječjem razvoju u ranoj i predškolskoj dobi" od 21. do 23. rujna u Saloči od zrcala u vremenu od 17:30-19:30.

Za vrijeme trajanja predavanja i radionica, u prostoru Knjižnice na Odjelu za mlade, udruga Divertimenat djecu će upoznati sa starim igrama našega grada. 

U ova tri dana održat će se okrugli stol, predavanja i interaktivne radionice namijenjene  odgajateljima koji u ovim kompliciranim i izazovnim vremenima brinu  o djeci ranog i predškolskog uzrasta. Podrška je potrebna i roditeljima koji sa svojom djecom moraju proći razne prilagodbe, bilo da su to prilagodbe na novi vrtić, novu skupinu. Cilj nam je  roditeljima djece ranog i predškolskog uzrasta pružiti podršku i informacije gdje mogu potražiti odgovore na svoja pitanja ili dileme. Imajući u vidu sve aspekte dječjeg razvoja pozvali smo članove raznih Udruga koje se brinu o djeci da nam se pridruže i svojim predavanjima i radionicama pruže podršku.

Prijave za Tjedan podrške odgojno obrazovnim djelatnicima, roditeljima i djeci primaju se na mail: veriziceudruga@gmail.com

Utorak, 21.09. 2021., 17.30 Okrugli stol “Podrška dječjem razvoju u ranoj i predškolskoj dobi”
Sudionici okruglog stola su:
Dživo Brčić, prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
Silva Capurso, savjetnica Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlje djece i mladih Opće bolnice Dubrovnik
Barbara Gjurović, senzorno integracijska pedagoginja
Ivica Hajdić, prof., “Tata je Tata - Dubrovnik”
Franica Lasić prof.pred.odgoja , predsjednica udruge Verižice
Dženita Lazarević, predsjednica udruge Poseban prijatelj
Evgenija Matović, odgajatelj savjetnik DV Dubrovnik
Dolores Masle Aleksić, pedagog savjetnik DV Dubrovnik
Boja Milan Mustać prof, ravnateljica DV Dubrovnik
Silvia Sokal Gojavić, klin.psiholog, voditeljica Obiteljskog savjetovališta Dubrovačke biskupije

Srijeda, 22.09.2021.
17.30 – 18.30. (radionica) Katarina Rana, prof. soc. pedagogije i Martina Dumančić Vranješ, prof. soc. pedagogije “ Ratnik ili radosni roditelj?”
18.30 – 19.30 (predavanje) Ana Radišić,  mag.rehab.educ. “Što roditelj treba znati do djetetove treće godine života?”

Četvrtak, 23.09.2021
17.30- 18.30 (predavanje) dr.sc. Saša Selmanović “Utjecaj sporta na razvoj djeteta”
18.30- 19.30 (interaktivna radionica) Barbara Gjurović, senzorno integracijska pedagoginja “Senzorna integracija u svakodnevnom životu”

Objavljeno: 16.9.2021.