KAKO POSTATI ČLAN KNJIŽNICA?

Članom Knjižnica može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji stanuje ili privremeno boravi na području Dubrovačko-neretvanske županije ili pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.

Strani državljani koji privremeno borave u Dubrovniku mogu koristiti knjižničnu građu isključivo u Čitaonicama Knjižnica uz obvezno učlanjenje.

Članstvo u Knjižnicama stječe se upisom u Knjižnice.
U Knjižnice se mogu upisati:
a) građani uz predočenje osobne iskaznice;
b) studenti uz predočenje osobne iskaznice i indeksa;
c) učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice, odnosno osobne iskaznice

roditelja/staratelja;
d) djeca do 14 godina života uz predočenje osobne iskaznice roditelja/staratelja;
e) pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnatelja;
f) strani državljani uz predočenje putovnice.

Pri upisu u Knjižnice naplaćuje se članarina za jednu godinu, odnosno 365 dana od dana upisa.

Stranim državljanima kao i domaćim turistima naplaćuje se članarina za 60 dana od dana upisa.

ČLANSKA ISKAZNICA

Prilikom upisa član Knjižnica dobiva člansku iskaznicu koju je obvezan predočiti kod svakog dolaska u Knjižnice.

Članska iskaznica je neprenosiva.

Članska iskaznica obvezno sadrži:
– naziv i adrese Knjižnica,
– ime i prezime korisnika,
– šifru i korisnički broj.

Upisom u bilo koju od ustrojbenih jedinica u sastavu Knjižnica stječe se pravo korištenja građe i usluga u svim ustrojbenim jedinicama u sastavu Knjižnica.

Cjenik usluga

FOTOKOPIRANJE A4 1,00 kn
FOTOKOPIRANJE A3 2,00 kn
   
SKENIRANJE A4 10,00 kn
SKENIRANJE A3 20,00 kn
SNIMANJE NA CD (naš medij) 20,00 kn

SKENIRANJE, FOTOGRAFIRANJE, SNIMANJE

RUKOPISA I INKUNABULA (SAMOSTALNO)

100,00 kn
ISTRAŽIVANJE (Pretraživanje građe na zadanu temu) 50,00 kn
   
UVEZ – SPIRALNI 20,00 kn
   
PRINTANJE A4 (crno – bijelo) 1,00 kn
PRINTANJE A3 (crno – bijelo) 2,00 kn
PRINTANJE A4 (u boji) 20,00 kn
PRINTANJE A3 (u boji) 40,00 kn
   

UPISNINE (i obnova članstva):

ODRASLI I DJECA

 

10,00 kn

STUDENTI I UMIROVLJENICI 10,00 kn
TURISTI (na 2 mjeseca) 40,00 kn

ZAKASNINE:

KNJIGA (po danu i po knjizi)

 

1,00 kn

CD (po danu i komadu) 5,00 kn

NAJAM DVORANE po satu

KORIŠTENJE OPREME (razglas, projektor, mikrofon)        

USLUGE FOTOGRAFA                                                                                                                                                                                                                                             

1.000,00 kn

700,00 kn

 

200, 00 kn

 

Preuzmi cjenik