KAKO POSTATI ČLAN KNJIŽNICA?

Članom Knjižnica može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji stanuje ili privremeno boravi na području Dubrovačko-neretvanske županije ili pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.

Strani državljani koji privremeno borave u Dubrovniku mogu koristiti knjižničnu građu isključivo u Čitaonicama Knjižnica uz obvezno učlanjenje.

Članstvo u Knjižnicama stječe se upisom u Knjižnice.
U Knjižnice se mogu upisati:
a) građani uz predočenje osobne iskaznice;
b) studenti uz predočenje osobne iskaznice i indeksa;
c) učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice, odnosno osobne iskaznice

roditelja/staratelja;
d) djeca do 14 godina života uz predočenje osobne iskaznice roditelja/staratelja;
e) pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnatelja;
f) strani državljani uz predočenje putovnice.

Pri upisu u Knjižnice naplaćuje se članarina za jednu godinu, odnosno 365 dana od dana upisa.

Stranim državljanima kao i domaćim turistima naplaćuje se članarina za 60 dana od dana upisa.

ČLANSKA ISKAZNICA

Prilikom upisa član Knjižnica dobiva člansku iskaznicu koju je obvezan predočiti kod svakog dolaska u Knjižnice.

Članska iskaznica je neprenosiva.

Članska iskaznica obvezno sadrži:
– naziv i adrese Knjižnica,
– ime i prezime korisnika,
– šifru i korisnički broj.

Upisom u bilo koju od ustrojbenih jedinica u sastavu Knjižnica stječe se pravo korištenja građe i usluga u svim ustrojbenim jedinicama u sastavu Knjižnica.

Cjenik usluga

FOTOKOPIRANJE A41,00 kn
FOTOKOPIRANJE A32,00 kn
  
SKENIRANJE A410,00 kn
SKENIRANJE A320,00 kn
SNIMANJE NA CD (naš medij)20,00 kn

SKENIRANJE, FOTOGRAFIRANJE, SNIMANJE

RUKOPISA I INKUNABULA (SAMOSTALNO)

100,00 kn
ISTRAŽIVANJE (Pretraživanje građe na zadanu temu)50,00 kn
  
UVEZ – SPIRALNI20,00 kn
  
PRINTANJE A4 (crno – bijelo)1,00 kn
PRINTANJE A3 (crno – bijelo)2,00 kn
PRINTANJE A4 (u boji)20,00 kn
PRINTANJE A3 (u boji)40,00 kn
  

UPISNINE (i obnova članstva):

ODRASLI I DJECA

 

10,00 kn

STUDENTI I UMIROVLJENICI10,00 kn
TURISTI (na 2 mjeseca)40,00 kn

ZAKASNINE:

KNJIGA (po danu i po knjizi)

 

1,00 kn

CD (po danu i komadu)5,00 kn

NAJAM DVORANE po satu

KORIŠTENJE OPREME (razglas, projektor, mikrofon)        

USLUGE FOTOGRAFA                                                                                                                                                                                                                                             

1.000,00 kn

700,00 kn

 

200, 00 kn

 

Preuzmi cjenik