Menu

Znanstvena knjižnica

Rad s korisnicima od 1. siječnja 2024. godine:

Znanstvena knjižnica Dubrovnik (Palača Bassegli - Kaboga), Cvijete Zuzorić 4
tel: + 385 (0)20/441-986
znanstvena@dkd.hr
ponedjeljak – petak: 8:00 - 19:00
subota: 8:00 - 13:00

Narodna knjižnica

Rad s korisnicima od 1. siječnja 2024. godine:

Narodna knjižnica Grad, Od Puča 6
tel: 020/323-911
narodna@dkd.hr
ponedjeljak – petak: 8:00 - 19:00
subota: 8:00 - 13:00

 

Ogranak Cavtat, Zidine 6, 20210 Cavtat
tel: 020/805-335
cavtat@dkd.hr
ponedjeljak i četvrtak: 13:00 - 19:00, pauza 16:30 - 17:00
utorak, srijeda i petak: 8:00 - 14:00, pauza 10:30 - 11:00

 

Ogranak Gruž, Obala Stjepana Radića 29
tel: 020/419-257
gruz@dkd.hr
ponedjeljak, srijeda i petak: 8:00 - 14:00, pauza 10:30 - 11:00
utorak i četvrtak: 13:00 - 19:00, pauza 16:30 - 17:00
2. subota u mjesecu: 8:00 - 13:00

 

Ogranak Lapad, Ul. dr. Ante Starčevića 24  / 1. kat
tel: 020/441-399
lapad@dkd.hr
ponedjeljak, srijeda i petak: 8:00 - 14:00, pauza 11:00 - 11:30
utorak i četvrtak: 13:00 - 19:00, pauza 17:00 - 17:30
3. subota u mjesecu: 8:00 - 13:00

 

Ogranak Mokošica, Bartola Kašića 8
tel: 020/453-570
mokosica@dkd.hr
ponedjeljak – petak: 8:00 - 19:00, pauza 10:30 - 11:00
     pauza 16:30 - 17:00
4. subota u mjesecu: 8:00 - 13:00

 

Ogranak Montovjerna, Marka Marojice 4
tel: 020/331-850
montovjerna@dkd.hr
ponedjeljak i srijeda: 13:00 - 19:00, pauza 16:30 - 17:00
utorak, četvrtak i petak: 8:00 - 14:00, pauza 11:00 - 11:30
1. subota u mjesecu: 8:00 - 13:00

 

Ogranak Trpanj, Put dubokog doca 3
tel: 020/677-555
trpanj@dkd.hr
utorak, četvrtak i petak: 9:00 - 12:00
ponedjeljak i srijeda: 15:00 - 18:00