4

June 2021

YouTuberi - idoli novih generacija: analiza i vrednovanje medijskih sadržaja

4

June 2021

Za učenike četvrtih razreda OŠ Marina Držića u Čitaonici Narodne knjižnice Grad, 4. lipnja, su održane radionice o medijskoj pismenosti s posebnim osvrtom na sadržaje na YouTube kanalima. Učenicima je pojam stjecanja medijske pismenosti predstavljen kao proces svladavanja tehničkih vještina izrade i postavljanja medijskih sadržaja koji uključuje analiziranje, razumijevanje i kritičko vrednovanje istih. Na primjerima tri različita You Tube klipa, te po uzoru na obradu književnog teksta koji se u razrednoj nastavi radi na satu hrvatskog jezika i književnosti: razumijevanje pročitanog djela, učenici su uz pomoć knjižničarke Marjane Leventić analizirali odgledane sadržaje. Raspravljalo se o autoru, temi, namjeni i poruci sadržaja i došlo do zaključka da nije lako utvrditi tko stoji iza postavljenih sadržaja, niti je lako uvijek utvrditi svrhu njihovoga postavljanja. Raspravljalo se također o odgovornosti prilikom postavljanja sadržaja na Internet, te sekundarnoj odgovornosti prilikom „lajkanja“ postavljenih sadržaja.

Overadioniceza učenike, dio su probnog programa i istraživanja koje se provodi sa svrhom iznalaženjašto učinkovitijeg načina kojim se narodna knjižnica može uključiti u proces medijskog opismenjavanja, te na taj način biti podrška obrazovnom sustavu. U studenom prošle godine Dubrovačke knjižnice su organizirale predavanja za roditelje i odgojitelje djece vrtićke dobi, u ožujku ove godine za roditelje i učitelje adolescenata,  a radionice za učenike četvrtih razreda provedene su kroz svibanj i u OŠ Lapad, OŠ Montovjerna i OŠ Mokošica, te putem zoom-a u OŠ Ivana Gundulić