28

April 2021

''Collegium Ragusinum'' dostupan na ZDUR-u

28

April 2021

Abecedni katalog zbirke Collegium Ragusinum od danas je pretraživ na repozitoriju Znanstvene knjižnice Dubrovačkih knjižnica ZDUR među rubrikom Kataložni listići starih i rijetkih knjiga.

U  baroknoj palači Bassegli-Kaboga u staroj gradskoj jezgri Grada Dubrovnika čuvaju se zbirke od lokalnog i nacionalnog povijesno-kulturnog značaja koje je Znanstvena knjižnica Dubrovnik baštinila tijekom svoga razvoja. Temeljni fundus Znanstvene knjižnice sačinjavaju darovi privatnih biblioteka znamenitih Dubrovčana kao i zbirke nekadašnje  knjižnice Družbe Isusove Collegium Ragusinum (45 inkunabula,  35 rukopisa, zbirka knjiga CR i dio zbirke korespondencije)čiji sadržaj odražava povijest, interese i kulturu stanovnika ovog područja kao i onih  doseljenih iz raznih krajeva tadašnje Europe. Znanstvena knjižnica Dubrovnik sa svojim bogatim baštinskim fundusom jedna je od najznačajnih knjižnica u Hrvatskoj.

  • Zbirke u palači Bassegli-Kaboga

U palači Bassegli-Kaboga su pohranjene slijedeće zbirke: Zbirka inkunabula, Zbirka rukopisa,  Zbirka starih i rijetkih knjiga,  Zbirka RagusinaZbirka VariaZbirka korespondencije, Grafička  zbirka,  Zbirka muzikalija  i dio Priručno-referentne zbirke. Zbirka Collegium Ragusinum sadržava dio vrijedne zbirke knjiga iz knjižnice Družbe Isusove Collegium Ragusinum. Nakon ukinuća isusovačkog reda 1773., knjižnica dubrovačkog kolegija ostaje u školi koja nastavlja kontinuirano djelovati do 1940. godina pod drugim upravama s izuzetkom razdoblja 1849./50.-1867./68. kada je ponovno preuzimaju isusovci. Zbirka je pridružena fondu Dubrovačke biblioteke tijekom 1944. godine, ukupno broji 5.256 svezaka. Jezgru knjižnice Collegiuma Družbe Isusove činila je knjižnica njenog osnivača o. Marina Gundulića u kojoj je bilo i knjiga njegovoga djeda – poznatoga dubrovačkoga humanista i državnika Ivana Gundulića. Oporučno su ostavljane čitave zbirke Kolegiju: Đuro Matijašević ostavio je kolegiju svoju vrijednu zbirku tiskanih i rukopisnih knjiga, stonski biskup Francesco Volanti poklanja knjižnici dva toma vrijednog djela Imperium Orientale svoga nećaka bizantologa Anselma Bandura. Dubrovački Senat poklonio je kolegiju cijelu knjižnicu dubrovačkoga vlastelina Ivana Vitova Gučetića.

Ova zbirka je poznata ne samo po odabranim autorima i naslovima djelâ nego i po tome što su se u Kolegiju školovali brojni Dubrovčani koji su ostavili neizbrisiv trag u kulturnom i znanstvenom životu Europe.