22

February 2024

22. veljače – Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva

22

February 2024

Na dan 22. veljače obilježavamo Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Proglašenje tog dana inicirao je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji je 22. veljače odabrao kao spomen na dan kada je 1483. godine tiskana prva hrvatska knjiga – „Misal po zakonu rimskoga dvora”.

Ukoliko želite znati nešto više o glagoljici i glagoljaštvu, preporučujemo da posjetite portal Glagoljica.hr koji je rezultat rada velikog broja suradnika koje je povezao zajednički cilj – okupiti digitalne preslike hrvatske glagoljske baštine te ih dati na uvid istraživačima, studentima, učenicima i široj javnosti. Glagoljska baština pohranjena je u trezorima brojnih hrvatskih i inozemnih ustanova. Svima koji su zainteresirani za upoznavanje s poviješću, značenjem i ljepotom glagoljice nije jednostavno doći do izvornika ili njihovih digitalnih preslika te sagledati cjelinu bogate, a prostorno razdvojene, zbirke hrvatske glagoljice.

Portal okuplja bogato glagoljsko nasljeđe (knjige, rukopisi, natpisi, napjevi i drugi spomenici) različitih ustanova te ga kontekstualizira uz pomoć suvremene tehnologije. Portal sadrži neke od najznačajnijih spomenika glagoljske baštine poput hrvatskog prvotiska Misala po zakonu rimskoga dvora iz 1483., Vinodolskog zakonika i djela senjske, riječke i uraške tiskare zajedno s relevantnim informacijskim izvorima kao što su prijepisi, komentari, stručni i znanstveni radovi.

Na naslovnici portala omogućen je kronološki pregled građe na vremenskoj lenti, pregled glagoljskih tiskara, a za nekoliko djela omogućen je usporedni pregled izvornika i trankripcije.

Portal je izrađen u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo NSK.