Zbirka Ragusina sadrži preko 14.000 naslova knjiga i preko 380 naslova periodike, zbirku plakata, sitnog tiska a u novije doba prikuplja se i AV građa. Ragusina je zbirka koja se stalno povećava nabavom kako novih naslova tako i starih i rijetkih knjiga Dubrovčana i knjiga tiskanih na podučju nekadašnje Dubrovačke Republike.

Najstarija knjiga u Ragusini je djelo Jakova Bunića Iacobi Boni Racusaei De vita et gestis Christi, tiskana u Rimu 1526. godine. Posebnu vrijednost imaju 22 cinquecentine, među kojima su četiri tiskane u Veneciji u tiskari Alda Manuzia ml. (autora Nikole Vitova Gučetića, Governo della famiglia, 1589. Discorsi della penitenza …, 1589., Dello stato delle republiche secondo la mente di Aristotele …, 1591. i Saba Bobaljevića Mišetića Rime amorose, e pastorali, et satire, 1589.).

Spomenimo i prvo vrlo rijetko izdanje knjige Serafina Razzija (La storia diRaugia, In Lucca, 1595.), zatim djelo s područja astronomije Nikole Nalješkovića (Dialogo sopra la sfera del mondo, In Venetia, 1579.), kao i knjigu Nikole Sagroevića, jednog od najistaknutijih hrvatskih pomorskih pisaca (Ragionamenti sopra la varieta’ dei flussi et riflussi del mare Oceano Occidentale, In Venetia, 1574.).

U Zbirci se čuvaju i mnoga izdanja dubrovačkih tiskara, Carla Antonija Occhija iz 18. stoljeća, Andree Trevisana s kraja 18 i početka 19 stoljeća i tiskare Antuna i Petra Franja Martecchinija iz 19 stoljeća, među kojima je i prva knjiga tiskana u dubrovačkoj tiskari Carla Antonija Occhija, djelo Saba Bobaljevića Mišetića i Miha Monaldija Rime del nobil uomo f. Savino de Bobali Sordo e del signore Michele Monaldi : dedicate all’eccelso Senato della Repubblica di Ragusa,  Ragusa, 1783.

U zbirci se čuva i jedina hebraika, u kojoj se opisuje poznati proces Židovu Izaku Ješurunu iz Dubrovnika (iz 17. st.). Pretpostavlja se da je knjiga tiskana u Veneciji 1700. godine.

Zbirka Periodike Ragusine obuhvaća preko 340 naslova (novina i časopisa) koji su izlazili ili još izlaze na dubrovačkom području, od najstarijih Rimembranze della settimana i L’Avvenire tiskanih 1848. godine, do danas. U zbirci periodike posebno mjesto zauzima zbirka karnevalskih listova (70  naslova) koji su izlazili od 1901 do 1941 godine a predstavljaju jedinstveni primjer kulturne i povijesne baštine.