BONIFATIUS VIII, papa – Liber sextus Decretalium

[cum glossa Johannis Andreae] ; Bonifacius Episcopus. – Uenetijs : per Andream de Bonetis de Papia, xxij. Maij 1
486 [22. svibnja 1486]. – [107] listova ; 2o

 

HC *3611; C 1207 (I); BMC V 362; GW 4878; Pr 4820; Pell 2753 (I); IGI 1978; Goff B-1000 (Stillwell B 890); Gspan-Bad 139; Bad 248; Bete 1.

Potpuni primjerak, dobro očuvan. Tekst čitak. Listovi nisu nenumerirani, ravnomjerno su požutjeli s rupicama od moljaca, ponegdje. Naslovi otisnuti crvenom bojom s prazninama predviđenim za inicijale. Margine bez bilješk. Na 2. listu, ispod teksta pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.
Originalne drvene korice presvučene kožom s gravirama tiskom u prilično su dobrom stanju ,premda se i na njima naziru rupe od moljaca. Vidljiva su i mjesta na kojima su ranije bile četiri kopče.

Format: 42,7 x 27,8

CLEMENS V, papa – Constitutiones

Constitutiones Clementis pape / cum apparatu domini Ioannis Andree. Bonifatius VIII Decretales extrauagantes. – Uenetijs : per Andream de Bonetis de Papia, die. xiij. Iunij 1486 [13. lipnja 1486]. – [60] listova ; 2o

HC *5436; C 1207 (II); Pr 4821; BMC V 362; GW 7112; Pell 2753 (II); IGI 3034; Goff C-738 (Stillwell C 674); Gspan-Bad 197; Bad 359 (pogrešna signatura); Bete 2.

Primjerak je dobro očuvan. Tekst je čitak. Listovi bijeli malo požutjeli uz rubove s vodenim mrljama bez paginacije. Podnaslovi otisnuti crveno. Na marginama tek nekoliko bilješki, na nekoliko uzastopnih listova, recto, sve u gornjem desnom uglu. Na prvom ispisanom listu, ispod teksta, pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, presvučene glatkom smeđom kožom kao podlogom na koju je i s prednje i sa stražnje strane nalijepljena smeđa, slijepim tiskom ornamentirana kožnata obloga skinuta sa starih korica. S unutarnje strane obaju korica nalijepljen krupnim ornamentima različite debljine ukrašen knjigoveški list starog uveza.

Format: 42,7 x 27,8

LIVIUS, Titus – [Historiae Romanae] decades

[Historiae Romanae] decades / T. Livii patavini historici ; ed. Petrus Iustinus Philelfus. – Mediolani : Antonius Zarothus opera & impensis Iohannis legnani, Decimo Kalendas Novembres 1480 [23. listopada 1480]. – [394] lista : ilumin. ; 2°

Sv.1. – 160 listova. Ink. 3
Sv.2. – 234 lista. Ink. 4

HC 10133; IGI 5774; Pr 5805; BMC VI 716; Goff L-241 (Stillwell L 213); Bad 678a & 690 (pogrešno); Bete 3 i 4.

Nepotpun primjerak. Listova 379 + 20 umetnutih – praznih. Sačuvani tekst čitak. Listovi bijeli, nenumerirani. Desetak je listova pri kraju teže oštećeno vlagom i dijelom posve izgriženo pa popravljano bijelim papirom. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama nema bilješki. Djelo je uvezano u dva odvojena sveska, jednakog izgleda.

U prvom svesku (Ink. 3), na drugom listu recto, u gornjem desnom uglu pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a pri dnu natpis: “Resid[entia] Ragusina Soc[ietatis] Jesu”. Listovi 24. i 25. s obiju strana margina s vanjske strane uzdužno iluminirani lijepom, krupnom ornamentikom u zlatnoj, crvenoj, plavoj i zelenoj boji.

U drugom svesku (Ink. 4), na prvom ispisanom listu, pri dnu, pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Uz hrbat više rupa od crva i tragovi zatamnjenja uzrokovanih vlagom.

Korice oba sveska su kartonske, šarene, u prilično dobrom stanju, s kožnatim h.batima, pri vrhu i pri dnu znatnije izgriženima crvima i dijelom oštećenim. Na hrbate nalijepljene papirnate vinjete s imenom autora i nazivom djela djelomice su oštećene.

Format: 39,7 x 26,4

CAESAR, Gaius Iulius – De bello gallico, de bello civili etc. commentarii

Cajus Iulius Caesar ; ed. Iohannis Andreae. – Rome : in domo Petri de Maximis [Conradus Suueynheym et Arnoldus Pannartz], die uero. XII. mensis maii 1469 [12. svibnja 1469]. – [168] listova ; 2o

HC *4212; Pell 3139; IGI 2320; Pr 3299; BMC IV 7; GW 5863; Goff C-16 (Stillwell C 13); Bad 279; Bete 5.

Primjerak je u cijelosti očuvan. Tekst je čitak. Listovi su bijeli, paginacija unesena grafitnom olovkom. Na nekoliko mjesta vidljivi tragovi moljaca i potamnjenost od vodenih mrlja. Na početku teksta, u prostoru ostavljenom za inicijal, upisano je veliko slovo ‘G’, dok su ostala mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama nema bilježaka. Na 2. listu recto, iznad teksta, rukopisni natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu” i pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem..
Originalne drvene korice presvučene modrikastom tankom kožom, prilično izblijedjelom i poderanom na nekoliko mjesta uz rubove i na uglovima knjige. Naknadno je, preko starog, znatno oštećenoga, nalijepljen novi pergamentski hrbat, danas je i ovaj je već oštećen i ispucao. Pri vrhu hrbata krupnim crnim slovima ispisan je skraćeni naslov djela: “CAESAR COMME”. Sačuvano je i nekoliko čavlića zabijenih u korice na mjestima gdje su ranije bile kopče.
Napomena: Ovo je najstarija inkunabula koju posjedujemo, a spada u red najstarijih cijelovito očuvanih primjeraka u Europi.

Format: 34,2 x 23

LIVIUS, Titus – [Historiae Romanae] decades

[Historiae Romanae] decades / T. Livii patavini historici ; ed. Antonius Sabellicus. – Venetiis : per Philippum Pincium Mantuanum, II nonas novembris 1495 [3. studenoga 1495]. – 274 lista : ilustr. ; 2°

HC *10141; Oates 2073; IGI 5780; Pr 5308; BMC V 496; Goff L-247 (Stillwell L 219); Bad 691; Bete 6.

Nepotpun primjerak: sačuvan 261 list. a nedostaju: prvih 7 listova, zatim listovi numerirani s I, XCIII i CLXXXIII (inače ukrašeni lijepom ornamentikom s mitološkim motivima i drvorezom 120 x 82 mm), pa list CCLIII s impressumom i posljednji, prazni list. Očuvani tekst najvećim dijelom čitak, osim pri vrhu nekoliko početnih, oštećenih listova. Papir ravnomjerno požutio, uz više zatamnjenja uzrokovanih vlagom, pretežito na marginama. Počeci odjeljaka ukrašeni su drvoreznim inicijalima. Izvorno, djelo je sadržavalo i 171 sliku formata 74 x 57 mm, od kojih je sačuvano 167. Na marginama tek nekoliko izblijedjelih bilješki. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, s četiri kopče, presvučene podlogom od glatkom smeđe kože na kojoj je nalijepljena originalna restaurirana, smeđa, slijepim tiskom ornamentirana kožnata obloga s originalnih korica.

Format: 33,2 x 22,2

HISPANUS Petrus – Summulae logicae

Summulae logicae / cum [Johannis] Uersoris parisiensis doctoris… expositione Petri Hispani [Iohannes XXI, papa] ; ed. Petrus de Sancto Iohanne. – Uenetijs : impensis & arte Hermani Lichenstein Coloniensis, vij. nonas Martij 1488 [1. ili 7. ožujka 1488]. – 140 listova ; 2°

HR 8691; Coll(U) 1188; Oates 1889; IGI 5220; BMC V 358; Goff J-232 (Stillwell J 204); Gspan-Bad 537; Bad 877; Bete 7.

Privez: Thomas Aquinas. Commentaria in […] Aristotelis; Falaciae. Uenetijs, 1489. /Vidi: Ink. 8/

Primjerak očuvan u cijelosti. Tekst, bez ikakvih oštećenja. Listovi znatnije požutjeli. Paginirano. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama nekoliko duljih i nekoliko kraćih bilješki. Na prednjem, praznom knjigoveškom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na drugom listu recto iznad teksta rukopisna bilješka: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a ispod: “ad usum f. dominici giorgii”. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, presvučene u podlozi glatkom smeđom kožom na koju je i s prednje i sa stražnje strane nalijepljena smeđa, slijepim tiskom ornamentirana kožnata obloga starih korica.

Format: 32 x 21,7

THOMAS Aquinas – Commentaria in libros Posteriorum et Peri hermenias Aristotelis ; Fallaciae

Commentaria in libros Posteriorum et Peri hermenias Aristotelis ; Fallaciae / diui Thome Aquinatis. – Uenetijs : per Gulielmum [Cereto] Tridinenses de monteferato [“Anima mia”], xvj kalendas decembris 1489 [16. studenoga 1489]. – [92] lista ; 2°

HR 1493a; C 570; Pell 1077; BMC V 411, Goff T-254 (Stillwell T 229); Bad 1059; Bete 7.

Privezano uz: Hispanus Petrus, Summulae logicae, Uenetijs 1488. /Vidi: Ink. 7/

Primjerak potpun. Tekst u cijelosti očuvan i čitak. Listovi bijeli. Bez paginacije. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama tek poneka bilješka ili okomita crta uz tekst. Listovi prošarani rupama od crva. Na prvom, praznom listu recto, već posve izblijedio, rukom ispisan naslov djela, a na poleđini posljednjeg, također praznog lista dulji zapis na latinskom jeziku. InFormat: 32 x 21,7onzervirana i restaurirana (mom laminacije), te iznova uvezana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, presvučene glatkom smeđom kožom na koju je i s prednje i sa stražnje strane, preko cijele površine, nalijepljena smeđa, slijepim tiskom ornamentirana kožnata obloga starih korica.

Format: 32 x 21,7

DIOGENES Laertius – Uitae & sententiae eorum qui in philosophia probati fuerunt

Uitae & sententiae eorum qui in philosophia probati fuerunt / Laertii Diogenis. – Bononiae : per Iacobum de Ragazonibus, die. xxx. Marci 1495 [30. ožujka 1495]. – 112 listova ; 2o

H *6204 = HC 6211; Pell 4278; Polain (B) 1293; IGI 3463; Pr 6654; BMC VI 848; GW 8383; Goff D-224 (Stillwell D 180); Bad 389; Bete 8.

Primjerak je u cijelosti očuvan. Tekst je čitak. Listovi su na više mjesta uprljani raznim mrljama i na nekoliko su mjesta pokrpljeni. Nnumerirani su. Na 3. listu recto, na početku prve od deset knjiga, veliki drvorezni inicijal; sva ostala mjesta ostavljena za inicijale prazna. Na marginama svega nekoliko kraćih bilješki.

Korice od tvrdog kartona obloženog pergamenom, u odličnom stanju. Na hrbatu kožnata vinjeta u dvije boje s naslovom djela i godinom u zlatorezu: “DIOGENE LAERTIO / BONO. 1495”.

Format: 32 x 21,2

QUINTILIANUS, Marcus Fabius – Quintiliani Institutiones

Quintiliani Institutiones / cum commento Laurentii Vallensis, Pomponii [Laeti] ac [Johannis] Sulpitii. – Venetiis : per Peregrinum de Pasqualibus de Bononia, Die. xviii. Augusti 1494 [18. kolovoza 1494]. – [247] listova ; 2°

HCR 13654; Pr 4865; BMC V 393; Goff Q-30 ( Stillwell Q 27); Bad 936; Bete 9.

Primjerak je potpuno očuvan. Tekst je čitak. Listovi pretežito čisti osim na dijelu koji je nešto tamniji radi vanjskih utjecaja. Nije paginirano. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama dosta bilješki, a sam tekst na više mjesta podvučen ili obilježen okomitim crtama. Na prvom listu recto teško čitljiva, namjerno brisana bilješka: “Iste liber est Monasterii S[anc]ti Jacobi de Visniza diocesis ragusinae legatus huic Mon[aste]rio S[anc]ti Jacobi a D[omi]no [Sigismun]do Gorgiate & [signatus] no 160.”

Korice od tvrdog kartona, presvučene pergamenom, u odličnom stanju. Na hrbatu dvije vinjete s natpisima u zlatorezu na crvenoj i zelenoj podlozi: “Quintilian, Institutio. – Bononiae, Pasqali 1494”.

Format: 31,3 x 21

VALERIUS Maximus – Facta et dicta memorabilia

Facta et dicta memorabilia / cum nova ac praeclara Oliverii Arzignanensi interpretatione Valerii Maximi. – Venetiis : Ioannis Forliviensi (sic!) Gregoriique [de Gregoriis] fratrum, viii. marcii 1487 [8. ožujka 1487]. – 248 listova ; 2°

CR 5928; Polain 3894; Pr 4510; BMC V 340; Goff V-36 (Stillwell V 34); Bad 1085 (pogrešno); Bete 10.

Nepotpuni primjerak. Od 248 sačuvan je samo 191 list. Nedostaju: prva četiri nenumerirana lista, zatim oni numerirani s I, II, VI-IX, XII, XV, LXIV, LXXVI, LXXVII, CXXV-CXXX, CLIX-CLXVII, CCVIII-CCXLIII, te zadnji nenumerirani list. Očuvani tekst čitak. Listovi prilično požutjeli, od kojih se III. posve odvojio od ostalih, inače labavo međusobno povezanih. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama dosta kraćih bilješki raznim rukopisima. Na listu III. recto na dva mjesta pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. (M. Bete: Badalić navodi da je u Katalogu izložbe održane u Splitu 1950. godine, prigodom 500-godišnjice Marulićeva rođenja, ovaj prvotisak – bez ikakva obrazloženja – proglašen pripadnim njegovoj knjižnici.)

Korice originalne, drvene, obložene kožom ornamentiranom slijepim tiskom, posve odvojene od listova. Hrbat prilično oštećen, dijelom izgrižen. S unutarnje strane korica, na papiru nalijepljenom na drvo, više crteža i bilješki raznim rukopisima.

Matija Bete: Prva četiri nenumerirana lista sadrže poslanicu kotorskog biskupa Petra Brutusa komentatoru i odgovor ovog posljednjeg, zatim životopis Valerija Maxima te Rubricae. […] Iako nema impressuma, izdanje se u svemu slaže s drugim podacima, pa ga se može identificirati.

Format: 32,2 x 21,6

PICUS DE MIRANDULA, Johannes – Omnia opera

Omnia opera / Ioannis Pici Mirandulae. – Venetiis : per Bernardinum [de Vitalibus] Venetum, 1498. – 2 sv. u 1 (die IX Octobris 1498 [9. listopada 1498]) (die uero. XIIII Augusti 1498 [14. kolovoza 1498]) ; [262] lista ; 2°

HC *12993; Polain 3144; Pr 5526; BMC V 548; Goff P-634 (Stillwell P 581); Bad. 895; Bete 11.

Privez I. i II. dio

Primjerak s dvije inkunabule u privezu je potpuno očuvan. Tekst je isto tako cjelovi i čitak. Listovi su žućkasti. Bez paginacije. Na nekoliko mjesta tekst je podvučen ili označen okomitom crtom sa strane. Na početku većih odjeljaka drvorezni inicijali. Na marginama tu i tamo uokvireni podnaslovi, te na više mjesta rukopisne bilješke iz 17. st., i jedno i drugo pisano kiselom tintom, koja je zasad tek neznatno nagrizla papir. Sprijeda dodana dva knjigoveška lista (prvi zgužvan, dijelom rasparan i prljav, drugi u desnom gornjem uglu prljav), a straga jedan, učvršćeni uskim tracima pergamene ispisane rukopisom. Na trećem listu recto, ispod prikaza sadržaja djela, rukopisni zapis iz 18. st.: “Iste liber est Monasterii S[anc]ti Jacobi de Visniza diocesis ragusinae legatus // huic Mon[aster]io S[anc]ti Jaco[bi] a D[omi]no Sigismundo Gorgiate & signatus no 123”. Oba dijela djela izvorno su zajedno uvezana u jednu cjelinu, još uvijek kompaktnu, no posve odvojenu od korica.Očuvani fragmenti drvenih korica i kožnog hrbata, koji je s obje strane ukrašen, ornamentiranim slijepim tiskom.

Jedinstven u Hrvatskoj kao jedini potpuno očuvan, ovaj je primjerak, restauritan 2000. godine u Laboratoriju Nacionalne knjižnice u Warszawi. Kompletna dokumentacija o restauraciji u privitku.

Korice drvene s kopčama. Originalni kožni hrbat restauriran i ponovno postavljen na korice.

Format: 31 x 21

CICERO, Marcus Tullius – Orationes

M.T.C. – Venetiis : per Philippum Pinzium Mantuanum, 1493. – 126 listova ; 2o

HC *5126 (+Add.); Pell 3694; IGI 2931; Pr 5301; BMC V 495; GW 6768; Goff C-546 (Stillwell C 493); Bad 334; Bete 12.

Privez: Cicero, Marcus Tullius. Rhetorica vetus; Rhetorica nova ad Herenium. Venetijs, 1493. (vidi: Ink. 15)

Primjerak u cijelosti očuvan. Tekst je čitak. Prvi je list malo oštećen pa je naljepljen dodanim dijelom. Na nekim su listovima vidljive vodene mrlje. Listovi su bijeli i numerirani. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama dosta kraćih bilješki rukopisom 16.-17. stoljeća (M. Bete). Na prvom numeriranom listu recto iznad teksta rukopisna bilješka: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a pri dnu pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na prvom listu recto, ispod naslova, teško čitljiv natpis: “Rem.. ad … liber IIII (?)”. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.
Korice nove, od tvrdog kartona na koji je nalijepljen šareni papir skinut s originalnih korica. Hrbat i uglovi od smeđe kože.
Format: 31,7 x 20,9

CICERO, Marcus Tullius – Rhetorica vetus / Rhetorica nova ad Herenium

Rhetorica vetus / cum comm. Marii Victorini. Rhetorica nova ad Herenium : cum commento / Marci Tullii Ciceronis. – Venetijs : per T.Z.P. [T. de Zanis Portesio] & Petrum Io.Q. Perga. [Petrus de Quarengis], die. xv. aprilis 1493 [15. travnja 1493]. – [130] listova ; 2o

HC *5080 = H 5248; Pell 3657; IGI 2874; Pr 5475; BMC V 511; GW 6741; Goff C-652 (Stillwell C 591); Gspan-Bad 184; Bad 348; Bete 12.

Privezano uz: Cicero, Marcus Tullius. Orationes. Venetiis, 1493. (Vidi: Ink. 14)

Primjerak u cijelosti očuvan. Tekst je čitak. Na nekim su listovima vidljive vodene mrlje. Listovi su bijeli s naknadnom paginacijom unesenom grafitnom olovkom. . Na listu 2. recto drvorezni inicijal, ostala mjesta za inicijale su prazna. Na marginama dosta kraćih bilješki rukopisom 16.-17. stoljeća (M. Bete). Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski). Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, od tvrdog kartona na koji je nalijepljen šareni papir skinut s originalnih korica. Hrbat i uglovi od smeđe kože.
Format: 31,7 x 20,9

SILIUS Italicus Tiberius Catius Asconius – Punicorum libb. XVII

Punicorum libb. XVII / Petri Marsi interpretatio in Syllium italicum. – Venetiis : [Johannes Tacuinus de Tridino pro Octaviano Scoto Modoetiens?], duo decimo kalendas octobres 1493 [20. rujna 1493]. – [156] listova ; 2°

HCR 14741; Pr 5425; Madsen 3706; Oates 2103; Goff S-509 (Stillwell S 460); Bad 1014; Bete 13.

Primjerak nepotpun. Nedostaje naslov. Sačuvana 154 lista. Tekst čitak. Listovi čitavi, samo mjestimično izrazito požutjel, a neki nagriženi od moljaca. Bez paginacije. Mjesta za inicijale prazna, osim u komentarima od 9. knjige nadalje, gdje su na nekoliko mjesta ubačeni drvorezni inicijali. Zadnjih nekoliko listova prošarano rupama od crva. Margine čiste, bez bilješki. Na prvom, knjigoveškom listu pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a na drugom listu recto natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”.

Korice tvrde, kartonske, obložene šarenim papirom, uz hrbat nagrižene crvima i poderane. Kožnati hrbat je prilično oštećen: nedostaje gornja trećina.

Format: 30,5 x 20,4

BARBARUS, Hermolaus

Castigationes Plinianae ; Castigationes in Pomponium Melam / Hermolai Barbari. – Romae : impressit Eucharius Argenteus Germanus [Silber], Octauo Kalendas Decembris 1492 [24. studenoga 1492] ; Idibus Feb. 1493 [13. veljače 1493]. – [348] listova ; 2o

HC *2421; Pell 1824; Polain 491; Oates 1536; IGI 1210; Pr 3860; BMC IV 113; GW 3340; Goff B-100 (Stillwell B 88); Gspan-Bad 722; Bad 159; Bete 14.

Potpuni primjerak, dobro očuvan. Tekst čitak. Listovi su bijeli samo uz rubove ponegdje požutjeli. Nisu numerirani. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama nema bilježaka. Na prvome listu recto, pri dnu rukopisni zapis: Nicholai de Bonis et amicorum fuit // Modo est cong[regatio]nis melitensis, depputatus // huic monasterio melitensi. Inkunabula je konzervirana, restaurirana (metodom laminacije) i iznova uvezana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.
Korice nove, od tvrdog kartona obloženog crnom kožom.

Format: 30,4 x 20,5

 

PETRARCA, Franciscus – Triumphi

Triumphi / Bernardi Ilicini expositio Francisci Petrarcae. – [Venetiis?] : a reuerendo P. ordinis minorum magistro Gabrielle bruno ueneto [Piero di Zohane di Quarengi ?], die. xii. Ianuarii. anno domini MCCCCLXXXXXII [12. siječnja 1492?; 1494?]. – 136 listova : ilustr. ; 2°

R 673; BMC V 512; Goff P-390 (Stillwell P 349); Bad 866 (pogrešno); Bete 15.

Privez: Petrarca, Franciscus. Sonetti con canzoni. Venetiis, 1492. /Vidi: Ink. 20/

Primjerak je potpuno očuvan. Sastoji se iz dva dijela. Ovaj primjerak je prvi dio cjeline “Triumphi, sonetti e canzoni”, čiji je drugi dio u privezu (Ink. 20). Tekst u očuvan i čitak. Listovi su, osobito na početku i uz rubove malo oštećeni. Paginirano. Na marginama nema bilješki. Ispred svakoga od šest “triumphus”-a, na prethodnom listu verso, preko cijele stranice vrlo lijepo izrađena drvorezna ilustracija. Na listu xxxiv. ilustracija je po sredini progrižena kiselom tintom, a iznad nje netko je istom tintom u naslovu nadopisao riječ “castitatis”, koja greškom nije otisnuta. Na listu xlv. verso napisan je naslov “triunfus (sic!) mortis”, a na listu lx. verso “trionfus (sic!) fame”. Na prvom, praznom listu pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a pri dnu drugog lista natpis: “Resid[entia] Ragusina Soc[ietatis] Jesu”.

Korice kartonske, neugledne, s naknadno nalijepljenim pergamenskim hrbatom, na kojemu je rukom napisano: “Opere del Petra”.

Format: 30,7 x 20,4

PETRARCA, Franciscus – Sonetti con canzoni

Sonetti con canzoni / con la interpretatione… Francesco Philelpho & segvita la interpretatione di Hyeronimo Squarzafico Alexandrino Francesco Petrarcha. – Impressi in Venetia : per Piero Veroneso [i.e. Petrus de Piasiis Cremonese Veronese], A di Primo de Aprile 1492 [1. travnja 1492]. – 102 lista ; 2°

HC 12773; Pr 4483; BMC V 270; Goff P-387 (Stillwell P 346); Bad 865; Bete 15.

Privezano uz: Petrarca, Franciscus. Triumphi. [Venetiis, 1492? 1494?] /Vidi: Ink. 19/

Primjerak je očuvan. Djelo je drugi dio cjeline “Triumphi, sonetti e canzoni”. Tekst je gotovo u cijelosti očuvan s izuzetkom zadnjeg lista, od kojega je otrgnut gornji desni ugao. Ostali listovi su čitavi s vidljivim tragovima vlage – vodenie mrlje, djelomično požutjelih. Paginirano. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama nema bilješki, osim s obje strane 17. lista.

Korice kartonske, neugledne, s naknadno prilijepljenim pergamenskim hrbatom, na kojemu je rukom napisano: “Opere del Petra”.

Format: 30,7 x 20,4

TERENTIUS Afer, Publius – Comoediae

Comoediae / cum commentario Aelii Donati et Ioannis Calphurnii ; Publius Terentius Afer. – Venetiis : per Bernardinum de Choris de Cremona & Simonem de Luero, die. xxix. mensis Nouembris 1491 [29. studenoga 1491]. – [130] listova ; 2°

HC 15418; Pr 5217; BMC V 466; Goff T-88 (Stillwell T 73); Bad 1030; Bete 16.

Primjerak potpun. Tekst u cijelosti očuvan. Listovi bijeli. Paginacija naknadno rađena rukom. Na prvih nekoliko listova rukopisne intervencije u izvorni Terencijev tekst. Mjesta za inicijale prazna. Margine čiste, bez ikakvih bilješki. Na prvom listu, ispod naslova, potpis: “Marino di fr[ances]co Gondola”. U dnu drugog lista pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na zadnjem, praznom listu verso dulja rukopisna bilješka na talijanskom jeziku (pismo Bernardinu di Gondola). Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice od tvrdog kartona polijepljene tiskanim šarenim papirom sličnim originalu. Hrbat i uglovi postavljeni kožom.

Format: 30,9 x 21

MANILIUS, Marcus – Astronomicon

Astronomicon / Marci Manilii ; ed. Stephanus Dulcinius. – Impressum fuit in ciuitate Inclyta Mediolani : per Antonium Zarotum Parmensem, quinto Idus nouenbris 1489 [9. studenoga 1489]. – [60] listova ; 2°

HC 10705; Pr 5827; BMC VI 721; Goff M-205 (Stillwell M 177); Bad 724; Bete 17.

Privez 1. Columella, Lucius Iunius Moderatus. De cultu hortorum. [Venetiis, 1481/82?]. /Vidi: Ink. 23 /
Privez 2: Vergilius Maro, Publius. Bucolica et Georgica. Romae, 1490. /Vidi: Ink. 24/

Primjerak je potpuno očuvan. Tekst je čitak. Listovi su bijel. Paginirano grafitnom olovkom. Prednji knjigoveški list prazan, no također numeriran (pa ukupno ima 61 numerirani list). Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama nema bilješki, osim dviju podužih, rukopisom 18. stoljeća, na 5. i 7. listu recto i jedne kraće na 9. listu verso. Na drugom listu recto pri vrhu natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a pri dnu pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na 6. listu numerirano prvih 80 stihova (svaki peti), a na 7.-10. listu pri vrhu stoji: “Liber primus”.

Korica nema, no osim prvog lista koji se ne drži cjeline, ostali listovi čvrsto vezani uz unutrašnjost hrbata.

Format: 30,7 x 21,2

COLUMELLA, Lucius Iunius Moderatus
De cultu hortorum Liber. XI

De cultu hortorum Liber. XI. / cum comm. Pomponii Laeti et additionibus Marci Antonii Alterii Lucii Iunii Moderati Columellae. – [Venetiis?] : .D.[ominicus?] .S.[iliprandus?], [1481/82?]. – [12] listova ; 2o

HCR 5500; Klebs 287, 4 (Venetiis, 1481); Pell 3866; IGI 3066; Pr 7334; BMC VII 1145 (Venice: unassiged, 1481-82); GW 7186 (Padua? cca 1480?); Goff C-764 (Stillwell C 697); Gspan-Bad 198; Bad 364; Bete 17.

Privezano uz: Manilius, Marcus. Astronomicon. Mediolani, 1489. /Vidi: Ink. 22/
Privez 2: Vergilius, Publius Maro. Bucolica et Georgica. Romae, 1490. /Vidi: Ink. 22/

Tekst u cijelosti očuvan i čitak na čitavim, ravnomjerno požutjelim, olovkom numeriranim listovima. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama kratke bilješke rukopisom 16. ili 17. st. (M.Bete)., uglavnom s imenima osoba ili biljaka koje se spominju u tekstu.

Nema korica. Restauracija u Hrvatskom državnom arhivu je u tijeku.

Format: 30,7 x 21,2

VERGILIUS Maro, Publius – Bucolica et Georgica

Bucolica et Georgica / cum commentariis Antonii Mancinelli Uergilii. – Romae : per Eucharium Silber alias Franck, die uicesima Octobris 1490 [20. listopada 1490]. – [102] lista ; 2°

C II 6095; Bad 1110; Bete 17.

Privezano uz: Manilius, Marcus. Astronomicon. Mediolani 1489. /Vidi: Ink. 22 /
Privez 1: Columella, Lucius Iunius Moderatus. De cultu hortorum. [Venetiis], [1481/82 ?] /Vidi: Ink. 22 /

Primjerak je potpun. Tekst je u cijelosti očuvan i čitak. Listovi su ravnomjerno požutjeli. Paginacija naknadna grafitnom olovkom. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama više kraćih bilješki dvama rukopisima, pretežito u funkciji podnaslova. Na listovima druge polovice djela više rupa od crva.

(M. Bete: Badalić navodi da je u Katalogu izložbe održane u Splitu 1950. godine, prigodom 500-godišnjice Marulićeva rođenja, ovaj prvotisak – bez ikakva obrazloženja – proglašen pripadnim njegovoj knjižnici. Primjerak je na restauraciji u HAD u Zagrebu.

Stanje originala: Korica nema, no svi su listovi čvrsto povezani uz unutrašnjost hrbata.

Format: 30,7 x 21,2

HORATIUS Flaccus, Quintus – Opera

Opera / cum commentariis Acronis, Porphyrionis, Landini et Mancinelli Horatii Flacci poetae. – Venetiis : Philippo Pincio [de Caneto] Mantuano, Pridie Kal. Martii 1492 [28. veljače 1492]. – 289 listova ; 2°

HC 8888; IGI 4887; Pr 5291; BMC V 494; Goff H-455 (Stillwell H 391); Bad 562; Bete 18.

Nepotpuni primjerak. Sadrži 284 lista, jer nedostaje prvih pet od osam nenumeriranih listova. Numeracija na nekoliko mjesta pogrešna, tako i na posljednjem listu pogrešno stoji: ccxci. Tekst čitak. Listovi bijeli, od kojih je tek nekoliko znatnije požutjelo. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama tek poneka kraća bilješka. Na 93. listu, jedinom nenumeriranom, pogrešno je u nadnaslovu otisnuto “liber tertius”, pa je rukom prekrižena druga riječ i iznad napisano “secundus”. Slična intervencija na 96. i 97. listu, no tu je “secundus” rukom ispravljeno u “tertius”. Na prvom i četvrtom od očuvanih listova recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a pri dnu drugog lista recto stoji: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”. Na posljednjem, praznom, tek fragmentarno očuvanom listu stoji: “Bartholomei Bon… fu Comprato a … G pp. 2 g…” Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, s hrbatom od glatke smeđe kože i s dvije kopče.

Format: 31,8 x 21,2

VERGILIUS Maro, Publius – Virgilius

Virgilius / cum commentariis quinque uidelicet Seruii [Mauri], [Christophori] Landini, Anton. Mancinelli, Donati [et] Domitii [Calderini]. – Venetiis : a Philippo Pincio [de Canetto] Mantuano, die quinto Februarii 1499/1500 [5. veljače 1499/1500]. – 366 listova ; 2°

C 6079; C (Inc. Virg.) 86; Pr 5320; BMC V 499; Goff V-194 (Stillwell V 173); Bad 1109; Bete 19.

Nepotpuni primjerak. Očuvano 356 čitavih i još 2 iskidana (u fragmentima) lista na kraju. Nedostaje prvih 6 nenumeriranih listova, list I i posljednji list (s indeksom, registrom i kolofonom). Očuvani tekst čitak i na više mjesta podcrtavn. Listovi tek manjim dijelom požutjel. Paginirano. Na početku poglavlja i odjeljaka drvorezni inicijali u dvije veličine, većinom obojeni englesko-crvenom bojom. Na marginama obilje dužih i kraćih bilješki rukopisom 16.-17. st. Na listu II recto, pri dnu, pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.

Korice od mekog kartona, dobro očuvane, labavo se drže unutrašnjosti hrbata. Vanjski dio hrbata posve nedostaje.

Format: 30,3 x 21,3

PETRARCA, Franciscus – Triumphi, sonetti con canzoni

Triumphi, sonetti con canzoni / il commento composto per Bernardo da monte illicino da Siena … con la interpretatione della Francesco Philelpho … & Hieronymo Squarzafico Alexandrino ; Francesco Petrarcha. – In Venetia : per Bernardino [Ricius] da Nouara, 1488. – 2 sv. u 1 (a di. xviii. Aprile 1488 [18. travnja 1488]. – 150 listova) (a di. xii. Aprile 1488 [12. travnja 1488]. – 112 listova) : ilustr. ; 20

HC (+Add.) R 12770 (incl. H 12787); Pr 4948 & 4949; BMC V 401; Goff P-385 (Stillwell P 344); Bad 867 & 864; Bete 20.

Nepotpun primjerak sastavljen iz dva zajedno uvezana sveska – knjigovežni privez. Sačuvano je 135 + 96 listova. Prvom dijelu nedostaje prvih deset listova, te listovi 42, 43, 71, 129 i 139, a drugom dijelu listovi 97-112. Pagionirano. Primjerak je oštećen od glodavaca, tako da na mjestima nedostaju riječi. Na isti način su oštećeni donji rubovi zadnjih desetak listova drugog dijela, te donji desni ugao prethodnih dvadesetak listova, no bez posljedica po tekst, koji je inače posvuda vrlo čitak. Uz hrbat pri početku i pri kraju inkunabule su vidljiva oštećenja od moljaca većih razmjera. Listovi su s više vodenih mrlja na vanjskim rubovima, a neki su i požutjeli. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama tek poneka bilješka. Iz prvog dijela knjige od šest listova s vrlo lijepim drvoreznim ilustracijama na verso strani otrgnuto je njih pet, pa je očuvan jedino onaj na 54. listu, na početku “Triumphus Mortis”. Na prvom sačuvanom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Restauracija u HDA je u tijeku.

Napomena: Stare korice su od pergamene u prilično dobrom stanju, osim hrbata, kojemu nedostaje čitava donja polovica pergamenske obloge. Pri vrhu hrbata rukom je napisano: “Petrarc.”.

Format: 31,1 x 20,4

 

VERGILIUS Maro, Publius – Virgilius

Virgilius / cum commentariis quinque uidelicet Seruii [Mauri], [Christophori] Landini, Anton. Mancinelli, Donati [et] Domitii [Calderini]. – Venetiis : a Philippo Pincio [de Canetto] Mantuano, die quinto Februarii 1499/1500 [5. veljače 1499/1500]. – 366 listova ; 2°

C 6079; C (Inc. Virg.) 86; Pr 5320; BMC V 499; Goff V-194 (Stillwell V 173); Bad 1109; Bete 21.

Nepotpuni primjerak. Očuvano 357 listova, i to neki od njih tek fragmentarno (prvih 6 nenumeriranih, zatim oni numerirani s II-XXVI, te CCCXLII-CCCLIIII), tako da na njima nedostaje dio teksta. Znatan broj ostalih listova oštećen je uz rubove, odnosno požutio je od vodenih mrlja. Očuvani tekst čitak i na više mjesta podcrtan. Na početku poglavlja i odjeljaka crno-bijeli drvorezni inicijali u dvije veličine. Na marginama obilje bilješki pisanih rukopisom 16.-17. st. Na prvom listu verso pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a na praznoj poleđini fragmenta posljednjeg lista duža rukopisna bilješka.

Inkunabula je i restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, presvučene glatkom smeđom kožom na koju je s prednje strane, preko cijele površine, nalijepljena smeđa kožnata obloga starih korica, sa zlatotiskom utisnutim simbolom “IHS” u zrakastom ovalu u sredini.

Format: 31,2 x 21,3

ISIDORUS Hispalensis

Isidorus ethimologiarum ; Idem de summo bono / Isidori hispalensis episcopi. – Uenetijs : per Bonetum Locatellum mandato & expensis Octauiani Scoti, Tertio Idus Decembres 1493 [11. prosinca 1493]. – 100 listova : ilustr. ; 20

H *9280; Polain 2138; IGI 5407; Pr 5049; BMC V 442; Goff I-186 (Stillwell I 158); Gspan-Bad 365; Bad 587; Bete 22.

Privez 1: Macrobius, Ambrosius Theodosius. Somnium Scipionis… Venetiis, 1492.
Privez 2: Curtius Rufus, Quintus. De rebus gestis Alexandri magni regis Macedonum. Venetiis, 1494.

Primjerak očuvan u cijelosti. Tekst čitak. Listovi bijeli, tek mjestimično požutjeli, ponegdje nagriženi od moljac. Paginirano. Dosta riječi u tekstu podvučeno, a na marginama više kraćih bilješki. Svako poglavlje, odjeljak, čak i manji odjeljci ukrašeni drvoreznim inicijalima u tri veličine: pretežito na tamnoj podlozi, a od najvećih neki na svijetloj, na dva mjesta s likom kentaura. Na 35. listu verso preko cijele stranice nacrtano stablo s različitim stupnjevima krvnog srodstva i s natpisom: “Hec est arbor consanguinitatis”. Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski). Inkunabula s privezima trenutno je na restauraciji u HAD u Zagrebu.

Korice drvene s hrbatom od smeđe kože, prilično oštećene: prednjima su znatnije okrhnuti rubovi, a stražnjima nedostaje jedna polovica. I drvo i koža prošarani su rupama od crva. Sačuvani ostaci dvaju metalnih kopči i jedne kožnate. Na hrbatu prilijepljen papir s nazivima djelâ koje knjiga sadrži.

Napomena (M. Bete): Badalić navodi da je u Katalogu izložbe održane u Splitu 1950. godine, prigodom 500-godišnjice Marulićeva rođenja, ovaj prvotisak – bez ikakva obrazloženja – proglašen pripadnim njegovoj knjižnici.

Format: 31,2 x 21,5

MACROBIUS, Ambrosius Theodosius

Somnium Scipionis ex Ciceronis libro De republica excerptum ; Saturnalia / Macrobii Aurelii Theodosii. – Venetiis : [Johannes Rubeus?] , die xxviiii. Iunii 1492 [29. lipnja 1492]. – 90 listova : ilustr. ; 20 (33 cm)

HC *10429; Polain 2552; Pr 5131; BMC V 417; Goff M-12 (Stillwell M 8); Bad 704; Bete 22 (privez 1. uz R 30 i 31 – Ink.).

Privezano uz: Isidorus Hispalensis. Isidorus ethimologiarum; Idem de summo bono. Uenetijs, 1493. /Vidi: Ink. 30 i 31/
Privez 2.: Curtius Rufus, Quintus. De rebus gestis Alexandri magni regis Macedonum. Venetiis, 1494. /Vidi: Ink. 30 i 31/

Inkunabula je u privezu. Tekst čitak. Listovi su žuti i u gornjoj polovici zatamnjeni od vlage. Paginirano. Nekoliko geometriziranih crteža, od kojih je najinteresantniji i najveći onaj na 22. listu recto, koji, čini se, predstavlja klimatske zone onda poznatog svijeta. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama više rukopisnih bilješki crnom tintom, uz povremene intervencije u tekst (podcrtavanja ili precrtavanja). Inkunabula s privezima trenutno je na restauraciji u HAD u Zagrebu.

Korice drvene s hrbatom od smeđe kože, prilično oštećene: prednjima su znatnije okrhnuti rubovi, a stražnjima nedostaje jedna polovica. I drvo i koža prošarani su rupama od crva. Očuvani ostaci dvaju metalnih kopči i jedne kožnate. Na hrbatu prilijepljen papir s nazivima djelâ koje knjiga sadrži.

Format: 31,2 x 21,2

CURTIUS Rufus, Quintus

De rebus gestis Alexandri magni regis Macedonum / Quintus Curtius ; ed. Bartolomaeus Merula. – Venetiis : Ioannes de Tridino alias Tacuinus, die. xvii. Iulii 1494 [17. VII 1494]. – [68] listova ; 2o

HC 5885; Pell 4067; Oates 2109; IGI 3290; Pr 5433; BMC V 528; GW 7875; Goff C-1002 (Stillwell C 887); Gspan-Bad 746; Bad 376; Bete 22.

Privezano uz: Isidorus Hispalensis. Isidoris ethimologi-arum; Idem de summo bono. Uenetijs, 1493. /Vidi: Ink. 30,31,32/
Privez 1: Macrobius, Ambrosius Theodosius. Somnium Scipionis… Venetiis, 1492. /Vidi: Ink. 30,31,32/

Primjerak je gotovo u cijelosti očuvan. Tekst je čitak. Listovi su paginirani grafitnom olovkom, požutjeli i prilično prljavi. Predzadnjem listu istrgnut donji ugao, a zadnjemu nedostaje čitava desna polovica, tako da su posljednjih devet redaka teksta i impressum tek polovično sačuvani. Ipak je moguće pročitati “…netiis Ioannes de Tridino alias Tacuinus. Anno. MCCCCXCIII[I]”. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama mnoštvo bilješki raznim rukopisima, pretpostavlja se iz 16. ili 17. st. (M. Bete). Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski).

Korice drvene, s hrbatom od smeđe kože, prilično oštećene: prednjima su znatnije okrhnuti rubovi, a stražnjima nedostaje jedna polovica. I drvo i koža prošarani su rupama od crva. Očuvani ostaci dvaju metalnih kopči i jedne kožnate. Na hrbatu nalijepljen papir s nazivima autora i djela koje knjiga sadrži. (Restauracija inkunabule u HAD je u tijeku).

Format: 311,2 x 21,2

HORATIUS Flaccus, Quintus – Opera

Opera / cum commentariis Acronis, Porphyrionis et Landini Horatii Flacci lyrici poetae; ed. Ioannes Franciscus Philomusus. – Venetiis : a Georgio Arriuabene Mantuano, Pridie Non. Februa. 1490 [4. veljače 1490]. – 258 listova ; 2° (32 cm)

HC *8887; Polain 1987; Oates 1930; IGI 4886; Pr 4917; BMC V 384; Goff H-454 (Stillwell H 390); Bad 561; Bete 23.

Primjerak je gotovo u cijelosti očuvan. Listovi, , tek mjestimično jače požutjeli. Ipak tekst se može dobro čitati. Na prvih tridesetak listova po nekoliko rupica od crva. Umjesto izvornog prvog praznog lista umetnut prazan knjigovežni list. Isti takav pridodan posljednjem praznom listu, iscrtanom i ispisanom rukom, osobito s verso strane. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama uz tekst samo nekoliko bilješki, unutar teksta nekoliko ispravaka rukom, a na prvom očuvanom listu više natpisa. Pri vrhu stoji: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a pri dnu, kao i na više drugih mjesta: “Marini Saracchii, et amicorum”, odnosno: “Mar’. Saracca possidet” (na 253. listu: “Mar’. Saracca Pauli Fil. possidet”). Pri dnu prve numerirane stranice rukom nacrtan i u više boja obojen ornament s grbom u sredini, na kojemu piše “Marini Sarachi”. S njegove lijeve strane potpis: “Marini Saraccha”. List je točno u sredini grba probušen. Na prednjem knjigoveškom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.

Korice kartonske, šarene, u prilično dobrom stanju. Hrbat od smeđe kože, pri vrhu i pri dnu znatnije oštećen rupicama od crva. Na hrbat je bila nalijepljena papirnata vinjeta, od koje je očuvana samo donja polovica, na kojoj piše “Carmina”.

Format: 31,4 x 20,7

CICERO, Marcus Tullius – Epistolae ad familiares

Epistolae ad familiares / cum commentario Hubertini Clerici Crescentinatis Marci Tullii Ciceronis. – Venetiis : [Andreas Paltašić, tip. del Martialis?], Kal. Quintilibus 1480 [1. srpnja 1480]. – [296] listova ; 2o

H *10814?; HC *5187; Pell 3609; Polain 1070; Oates 2223; IGI 2833; Pr 5662; BMC V 296; GW 6834; Goff C-521 (Stillwell C 470); Bad 324; Bete 24.

Nepotpuni primjerak. Sačuvano 246 listova. Nedostaje početak i kraj. (prva 34 lista, listovi 265 i 277, te 13 zadnjih listova). Međutim, ono što je očuvano u dobrom je stanju. Tekst je čitak. Listovi su požutjeli, paginacija je unesena rukom. Rubovi prvih listova su popravljani. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama samo na nekoliko mjesta kratke bilješke, smatra se načinjene u 16. Ili 17. stoljeću (M. Bete). Istim su rukopisom obilježeni gornji listovi rimskim brojevima, a katkad na suprotnoj strani i riječima: Epistolarum L. Familiarium. Na prvom sačuvanom listu (označen brojkom 35) pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice, a na listu 263 recto potpis: “Giovanni di Bona”.
Dobro očuvane tvrde kartonske korice obložene pergamenom, koja je s četvrtine hrbata posve otrgnuta.
Format: 31 x 21,7

TIBULLUS, Albius – Tibullus Catullus & Propertius cum commento

Tibullus Catullus & Propertius cum commento / Tibullus [Elegiae] cum comm. Bernardini Cyllenii Veronensis, Catullus [Carmina] cum comm. Antonii Parthenii, Propertius [Elegiae] cum comm. Philippi Beroaldi. – Venetiis : Simon Bevilaqua, die. xxvi. mensis Iunii 1493 [26. lipnja 1493]. – [158] listova ; 2°

HC 4764; Oates 2093; Pr 5382; BMC V 517; Goff T-373 (Stillwell T 340); Bad 1070; Bete 25.

Primjerak je potpun. Tekst u cijelosti očuvan i prilično čitak. Listovi su pohabani i poderani te požutjeli od vlage.. Posljednji, prazan list odsječen je oštrim predmetom, prva dva su uz donji rub znatnije oštećena, a neki su listovi krpljeni. Paginirana naknadno grafitnom olovkom Osobito uz rubove i uz hrbat listovi nagriženi crvima. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama nema nikakvih bilješki. Na prvom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a ispod naslova natpis: “Liber Michaelis Marini Bonae”.

Korice tvrde, kartonske, obložene šarenim papirom s polukružnim šarama, uz rubove i uz hrbat znatnije nagrižene crvima. Kožnati hrbat, također znatno nagrižen i oštećen pri vrhu i pri dnu, čvrsto se drži listova.

Format: 31 x 21,5

SUETONIUS Tranquillus, Gaius – De vita duodecim Caesarum

De vita duodecim Caesarum / Philippi Beroaldi Bononiensis enarrationes / in Suetonium Tranquillum. – Bononiae : Benedictus Hectoris Bononiensis, Nonis Aprilibus 1493 [5. travnja 1493]. – 333 lista ; 2°

HC *15126; Oates 2498; Pr 6623; BMC VI 840; Goff S-825 (Stillwell S 731); Gspan-Bad 625; Bad 1019; Bete 26.

Primjerak potpun. Tekst u cijelosti očuvan i čitak. Listovi su bijeli, požutjeli tek ponegdje, uz rubove, od vlage. Paginirano. Prvih nekoliko listova krpljeno, a listovi 4-7, 15, 16, te oni numerirani s 24 i 177 ne drže se cjeline. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama vrlo rijetke, kratke rukopisne bilješke, a na listu 208 recto rukopisna nadopuna teksta. Na prvom, praznom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a na drugom listu recto iznad teksta natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a ispod teksta: “Residentia Ragusina Soc[ietatis] Jesu”. Na osmom listu, označenom s “ii”, bilješka rukopisom 18.-19. st.: “Sum Joannis Lisicichii Sacerdotis elaphitensis”. Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski). Primjerak je na restauraciji u HAD u Zagrebu od 1999.

Napomena (staro stanje): Korice tvrde, kartonske, obložene šarenim papirom, mjestimično nagriženim crvima. Kožnati hrbat prilično poderan i nagrižen, s vinjetom: “Tranq. Svetonii // Vita Caesarum”.

Format: 29,7 x 20,8

NICEPHORUS Blemmides – Logica

Logica : [cum aliis aliorum operibus] / Georgio Valla Placentino interprete Nicephori. – Venetiis : per Simonem Papiensem dictum Beuilaquam, Die ultimo Septembris 1498 [30. rujna 1498]. – [156] listova : ilustr. ; 2°

HC *11748; Polain 2800; Pr 5408; BMC V 523; Goff N-44 (Stillwell N 33); Bad 770; Bete 27.

Nepotpuni primjerak. Sačuvana 142 lista. Nedostaje zadnjih 14 listova. Očuvani tekst je čitak. Listovi su mjestimično požutjeli. Paginirano. Grafitnom olovkom su numerirani jedino listovi na kojima započinju nova djela. Na početku poglavlja i odjeljaka lijepi drvorezni inicijali u dvije veličine, a unutar teksta više geometrijskih crteža. Na marginama više kraćih bilješki u funkciji podnaslova, pisanih stiliziranim rukopisom 16. stoljeća – istim kao u inkunabulama R 66 (Lactantius) i R 67 (Galeottus).

Na prvom listu recto, ispod goticom, crvenom bojom tiskanog natpisa “Georgio Valla Placentino Interprete”, otisnuta su imena brojnih autora i njihovih djela sadržanih u ovoj inkunabuli: Euclides, Hypsicles, Proclus, Aristarchus, Timeus, Cleonides, Eusebius, Cleomedes, Athenagoras, Aristoteles (3 djela), Rhasis, Galenus (7 djela), Alexander Aphrodisaeus i Pselus (uz posljednja dva rukom napisano “deest” – jer nedostaju u ovom primjerku).

Korice tvrde, kartonske, obložene pergamenom, u dobrom su stanju. Na hrbatu natpis: “Valla // Div.”.

Format: 30 x 20,5

MANFREDIS, Hieronymus de – Liber de homine

Liber de homine : libro intitolato il perche / Hyeronimus de Manfredis. – Bolognia : per mi Ugo di Rugerij, iiij de Marzo 1497 [4. ožujka 1497]. – [56] listova ; 2°

HCR 10691; Pr 6657; BMC VI 810; Goff M-193 (Stillwell M 168); Bad 723; Bete 28.

Privez 1: Gazius, Antonius. Corona Florida Medicinae, siue Conservatio sanitatis. Uenetiis, 1491. /vidi: Ink. 40/
Privez 2: Hugo Senensis. Consilia medica. [Bononiae], 1482. /Vidi: Ink. 41/

Primjerak je nepotpun. Nedostaje prvi list. Tekst čitak na čitavim, bijelim, nenumeriranim listovima. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama ponegdje je nacrtana ruka s ispruženim dugim kažiprstomusmjerenim prema tekstu. Pri vrhu drugog lista, izgriženog crvima, natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a na listu 35. recto, umrljan tintom, potpis: “Nicolo di Al….ti Domn Fra”. Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski). Knjiga je svojevrsna medicinska enciklopedija, pisana na talijanskom jeziku, u obliku pitanja (uvijek: Perche… ?) i odgovora. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, obložene glatkom smeđom kožom.

Format: 28,8 x 19,6

GAZIUS, Antonius – Corona Florida Medicinae

Corona Florida Medicinae, siue Conservatio sanitatis / edita per Antonium Gazium Patauinum. – Uenetiis : per Iohannem de Forliuio & Gregorium fratres, die xx. mensis Iunii 1491 [20. lipnja 1491]. – [125] listova ; 2°

HC 7501; Pell 5003; Polain 1556; Oates 1806; IGI 4182; Pr 4518; BMC V 341; Goff G-111 (Stillwell G 101); Bad 465; Bete 28.

Privezano uz: Manfredis, Hieronymus de. Liber de homine. Bolognia, 1497. /Vidi: Ink. 39/
Privez 2: Hugo Senensis. Consilia medica. [Bononiae], 1482. /Vidi: Ink. 39/

Nepotpun primjerak. Nedostaje prvi list s naslovom. Od sačuvanih listova drugi je prazan, s tim što pri vrhu verso stranice stoji: “… Fran[cisco] di Caboga”. Iza posljednjeg lista pridodan je jedan prazan list s nekoliko nečitkih riječi umrljanih tintom. Tekst dobro očuvan i čitak na bijelim, tek mjestimično požutjelim, nenumeriranim listovima. Naslovi su tiskani crveno, a mjesta za inicijale prazna. Margine bez ikakvih bilješki, a 10. i 11. od očuvanih listova na jednom su mjestu progoreni, pa je u tekstu rupa (kao od cigarete). Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski). Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, obložene glatkom smeđom kožom.

Format: 30 x 20,5

HUGO Senensis – Consilia medica

Consilia medica / Ugonis Senensis ; correcta ac emendata per Laurentium de Gozadinis. – [Bononiae] : per Ioanne [Walbeeck] de Noerdlingem & Henricum de Harlem, die v’o tertio mensis octobris 1482 [3. listopada 1482]. – 102 lista ; 2°

HC *9020; IGI 4941; Pr 6556; BMC VI 819, Goff H-538 (Stillwell H 466); Gspan-Bad 781; Bad 571; Bete 28.

Privezano uz: Manfredis, Hieronymus de. Liber de homine. Bolognia, 1497. /Vidi Ink. 39/
Privez 2: Gazius, Antonius. Corona Florida Medicinae, siue Conservatio sanitatis. Uenetiis, 1491. . /Vidi Ink. 40/

Primjerak je u cijelosti očuvan.Tekstje na čitavim, bijelim, nenumeriranim listovima. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama više kratkih bilješki, uglavnom u funkciji podnaslova. Na zadnjem ispisanom listu, ispod impressuma, potpis: “Stefani Gradi”. ). Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, obložene glatkom smeđom kožom.

Format: 30 x 20,5

THWROCZ, Johannes de – Illustrissimorum hungarie regum chronica

Illustrissimorum hungarie regum chronica / Iohanis de Thwrocz. – In inclyta terre Marauie ciuitate Brunesi… impressa : [Conradus Stahel & Matheus Preinlein], die xx. Martij 1488 [20. ožujka 1488]. – [167] listova : ilustr. ; 2°

HC *15517; Pr 9493; BMC III 815; Goff T-360 (Stillwell T 329); Bad 639; Bete 29.

Primjerak potpun. Tekst u cijelosti očuvan i čitak. Listovi jače požutjeli dijelom od vlage. Paginacija naknadna rađena grafitnom olovkom. Na prvom listu verso, preko cijele stranice, još u starini vodenim bojama (crveno, zeleno i žuto) obojen drvorezni prikaz ugarskih vladara. Kasnije, kroz čitav tekst, istim bojama obojen 41 pojedinačni portret vladarica i vladara, veličine otprilike dvije trećine stranice. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama mnoštvo kraćih bilješki, te okomite crte uz tekst. Nekoliko početnih i završnih listova prošarano rupama od crva. Na prvom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a pri dnu drugog lista recto natpis: “Residentia Ragusina Soc[ietatis] Jesu”.

Korice tvrde, kartonske, obložene šarenim papirom, s kožnatim, istrošenim i dijelom rasparanim hrbatom.

Format: 29,5 x 19,3

LACTANTIUS, Lucius Caecilius Firmianus – Opera

Opera / Lactantii Firmiani. – Venetijs : Iohannis de Colonia & Ioannis Manthen de Gherretzem, xxvij. Augusti 1478 [27. kolovoza 1478]. – [228] listova ; 2°

HC *9814; Polain 2422; Oates 5625; Pr 4332; BMC V 233; Goff L-9 (Stillwell L 9); Gspan-Bad 791; Bad 671; Bete 30.

Primjerak očuvan u cijelosti. Tekst čitak. Listovi bijeli, tek mjestimično požutjeli. Paginacija nije unesena naknadno. Samo na nekoliko mjesta tragovi djelovanja crva. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama više kratkih rukopisnih bilješki: uglavnom korekture riječi u tekstu označenih dvama vodoravnim crtama. Ponegdje uz tekst okomite, rukom povučene crte. Pri dnu prvog lista recto jedva vidljiv, čini se namjerno izbrisan natpis: “Iste liber est Monasterii … signatus nuo XVI”.

Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu, 2001.

Format: 29,5 x 21

PSALTERIUM – Psalterium secundum usum romanum. Hymnarius

Psalterium secundum usum romanum. Hymnarius. – Impressum in nobili urbe Maguntino : per Iohannem Schöffer, XV Kalend. Marc. 1500 [15. veljače 1500]. – 141 (H), 121(MB) list [?] : ilustr. ; 2° (30 cm)

H *13502; Bad 930 (pogrešno); Bete 31.

Nepotpuni primjerak. Očuvano 119 listova. Prva tri lista s oznakama ij, iij, (treći nije označen). Slijedi 99 listova paginiranih I-XCIX i signiranih a-q (nedostaje 27. list, 65. po svemu sudeći nije ni postojao, a zadnji je pogrešno označen CXIX). Na kraju je 19 listova himnarija, numeriranih I-XIX i signiranih A-D (nedostaje posljednji list s kolofonom). Očuvani tekst je čitak. Otisnut je krupnim crnim i crvenim slovima na čistim, ravnomjerno požutjelim listovima. Na početku svakog poglavlja veliki inicijal u crvenoj boji, s bogatom ornamentikom, a na početku odjeljaka manji, u crnoj boji. Na listu I. drvorez s likom kralja Davida i ornamentirani okvir čitave stranice, a na listu XXXV veliki inicijal u crnoj boji s Kristovim likom. Na više mjesta prazno notno crtovlje u dvije boje. Na marginama ili na praznim stranicama tek poneka bilješka. Na prvom listu recto natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu” i pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a verso bilješka: “… frate iachomo di ordine di frati predicatori”. Na listu CXIX (trebalo bi: XCIX) verso precrtan natpis: “Ad usum Jakobi scaniglilii [monasterii?]”. Na trećem, nesigniranom listu verso (prazna stranica) poduži hrvatski prijevod početka prvog psalma: “Blaxeni cioviek koii nie poscao na sgouor…” Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice drvene, s dvije kopče. Kožna podloga glatka, tamnosmeđe boje. Originalna kožna popela sa slijepim tiskom ornamentirana, vraćena je na inkunabulu. Unutarnja strana i prednjih i stražnjih korica ispisana pretežito dijelovima teksta psalama, prepisanima raznim rukopisima.

Format: 29 x 19,5

DRAGIŠIĆ, Juraj – De natura celestium spirituum quos angelos vocamus

De natura celestium spirituum quos angelos uocamus : De Natura Angelica / Georgii Benigni Salviati ; ed. Ubertinus Risalitus. – Florentiae : [Bartholomaeus de Libris], XIII. Kalendas Augusti 1499 [20. srpnja 1499]. – [130] listova : ilumin. ; 2o

HC 2783; Pell 2043; IGI 1475; Pr 6232; BMC VI 654; GW 3843; Goff B-324; Bad 403; Bete 32.

Unikani primjerak u cijelosti je očuvan. Tekst je čitak. Listovi su bijeli i hrapavi, nenumerirani. Na početku odjeljaka rukom izrađeni inicijali zlatnom bojom na kvadratnoj, ornamentiranoj pozadini u različitim bojama. Na trećem listu recto tekst oivičen okvirom s višebojnim minijaturama anđela, likom sv. Vlaha i dva heraldička znaka. Iluminirana stranica je umjetničko remek-djelo. U uvodnom inicijalu je nacrtan lik autora djela. Ostali inicijali su ucrtani zlatnom bojom na ornamentiranoj višebojnoj pozadini. Na marginama nema nikakvih bilješki. Na prvom listu posveta: “This book is presented as a historic relic to the City of Ragusa and its Civic Library by Sir Arthur Evans, who here, like its author, first arriving through Bosnia, found here a hospitable retreat (1875 – 1882). On the occasion of his revisiting Dubrovnik – after an interval of fifty years – June 18th. 1932.” Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice originalne, drvene, presvučene tamnom kožom s bogatom pleternom ornamentikom u zlatorezu i s utisnutim reljefom ljudske glave. Sa strana četiri originalne kopče u obliku školjke, a unutrašnjost korica s obje strane je pergamentski predlist.

Napomena: Pobliži opis u: Josip Badalić, Inkunabule u Hrvatskoj, Zagreb, JAZU 1952, str. 99 i 217-218, te u knjizi Mirjane Urban “Juraj Dragišić u hrvatskoj literaturi od 16. do 20. stoljeća”, Dubrovnik, DKD 1998, str. 97-137.

Format: 29 x 19,5

CYPRIANUS, Thascius Caecilius – Epistolae

Epistolae / Diui Caecilii Cypriani episcopi carthaginensis. – Venetiis : Lucas Venetus Dominici filius, pridie nonas decembris 1483 [4. prosinca 1483]. – [164] lista ; 2o

H *5898; Pell 4078; Polain 1210; IGI 3297; Pr 4497; BMC V 281; GW 7885; Goff C-1013 (Stillwell C 897); Gspan-Bad 229; Bad 379; Bete 33.

Primjerak je u cijelosti očuvan. Tekst je čitak. Listovi su bijeli, tek mjestimično jače požutjeli i nenumerirani. Početak svake epistole (osim prve), odnosno odjeljka, ukrašen je rukom izrađenim crvenim inicijalima u tri veličine. Unutrašnjost svakog velikog slova u tekstu ispunjena je žutom bojom. Na marginama samo tri rukopisne bilješke. Ispod teksta na listu signiranom “a” namjerno rukom napravljene dvije nepravilne rupe na mjestu gdje se nalazila bilješka o vlasniku, čiji su dijelovi još vidljivi, premda nečitki. Napomena: (M. Bete): Badalić navodi da je u Katalogu izložbe održane u Splitu 1950. godine, prigodom 500-godišnjice Marulićeva rođenja, ovaj prvotisak – bez ikakva obrazloženja – proglašen pripadnim njegovoj knjižnici.

Korice originalne, drvene, presvučene glatkom smeđom kožom očuvanom na obje strane na polovici uz hrbat i nepravilno okomito odrezanom. Hrbat uzdužno rasparan, pa se korice ne drže jedna druge, za razliku od listova koji su kompaktni i čvrsto povezani uz unutrašnjost hrbata.

Format: 28,9 x 21

CICERO, Marcus Tullius – Tusculanae quaestiones

Tusculanae quaestiones / Marci Tullii Ciceronis. – Venetiis : [Nicolaus de Girardengis], 1480. – [66] listova ; 2o

HC *5316; IGI 2990; Pr 4465; BMC V 272; GW 6892; Goff C-634 (Stillwell C 573); Bad 351 (pogrešna signatura); Bete 34.

Nepotpun primjerak. Sačuvano samo 65 listova. Nedostaje jedan, sedmi /7/ list teksta te prvi i zadnji prazni list. Tekst je čitak u jednom stupcu. Listovi su ravnomjerno požutjeli, grafitnom olovkom je naknadno unesena paginacija. Na širokim marginama bilješke rukopisom iz 16. stoljeća (M.Bete). Većinom su to kratke refleksije čitačâ o pročitanome i reminiscencije na slične misli drugih autora (često Platona). Brojne su rečenice podcrtane ili sa strane označene okomitom crtom te nacrtanom rukom s kažiprstom uperenim prema tekstu. Na 1. listu je bilješka: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a ispod teksta pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.
Dobro očuvane tvrde kartonske korice obložene šarenim papirom, s kožnatim hrbatom.
Format: 29,7 x 20,7

EUSEBIUS Caesariensis – De evangelica praeparatione

De evangelica praeparatione / a Georgio Trapezuntio traductus Eusebius Pamphili. – Tarvisii : Michael Manzolinus parmensis, pridie Idus Ianuarias 1480 [14. siječnja 1480]. – [108] listova ; 20

H *6702; Pell 4644; Polain 1432; Oates 2457; IGI 3757; Pr 6474; BMC VI 888; GW 9443; Goff E-121 (Stillwell E 94); Bad 435; Bete 35.

Primjerak očuvan u cijelosti. Tekst, bez ikakvih oštećenja. Listovi tek mjestimično znatnije požutjeli. Tekst u cijelosti očuvan i čitak na bijelim listovima bez paginacije i bez mrlja. Prvi i posljednji listovi prazni, s vanjske strane zaštićeni s po jednim također izvornim pergamenskim listom. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama tek nekoliko kraćih bilješki. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, presvučene glatkom smeđom kožom. Izvorne drvene korice, presvučene smeđom, slijepim tiskom ornamentiranom kožom (s ostacima dvaju metalnih kopči i u prilično dobrom stanju) također su restaurirane i priložene uz inkunabulu u posebnom odjeljku zaštitne kutije.

Format: 28,4 x 21

PLAUTUS, Titus Maccius – Uiginti comoediae

Uiginti comoediae / emendate per Georgium [Merulam] Alexandrinum Plauti comici. – Tarvisii : Pauli de Feraria & Dionysii [de Bertochis] de Bononia, die XXI Iunii 1482 [21. lipnja 1482]. – [244] lista ; 2°

HC *13076; Polain 3196; Oates 2469; Pr 6503; BMC VI 898; Goff P-780 (Stillwell P 710); Bad 907; Bete 36.

Primjerak je potpuno očuvan. Tekst u cijelosti očuvan i čitak. Listovi čisti. Paginacija na listovima grafitnom olovkom je naknadno unesena. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama tu i tamo kraće bilješke raznim rukopisima, a pri vrhu listova recto često skraćenica naslova odnosne komedije. Na knjigoveškom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, na prvom verso natpis: “Varro Jn epistolarus: Musa plautina… fuisset…”, a na drugome recto: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”. Na 4. listu verso rukopisna bilješka iz 17. stoljeća: “Legere oportet multum non multa”, a na posljednjem listu recto stihovi na grčkom jeziku. Tekst na 53. listu verso dijagonalno iskrižan.

Napomena: (M. Bete): Badalić navodi da je u Katalogu izložbe održane u Splitu 1950. godine, prigodom 500-godišnjice Marulićeva rođenja, ovaj prvotisak – bez ikakva obrazloženja – proglašen pripadnim njegovoj knjižnici.

Korice kartonske, obložene šarenim papirom, s kožnatim, vrlo oštećenim hrbatom, prošaranim rupama od crva.

Format: 28 x 19,7

PETRARCA, Franciscus – De remediis utriusque fortunae

De remediis utriusque fortunae / Francisci Petrarcae ; ed. Nicolai Lugari. – Cremonae : Bernardini de Misintis Papiensis et Ceasaris Parmensis, die 17. mensis Nouembris 1492 [17. studenoga 1492]. – [166] listova ; 2°

HC *12793; Oates 2602; Pr 6927; BMC VII 956; Madsen 3129; Goff P-409 (Stillwell P 363); Bad 868; Bete 37.

Nepotpuni primjerak. Očuvano 160 listova. Nedostaju prva četiri ispisana lista, te prazni predlist i podlist. Tekst je čitak. Listovi su čisti, naknadno paginirani grafitnom olovkom. Na prvom listu oveći drvorezni inicijal, dok su ostala za to predviđena mjesta prazna. Na posljednjoj stranici, ispod tiskarskog znaka, vrlo precizno perom nacrtan grb obitelji Pozza (Pucić). Na marginama nema bilješki, tek ponegdje okomita crta uz tekst. Na drugom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a dno prvog lista, vjerojatno s imenom vlasnika, odrezano. Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski). Inkunabula je restaurirana u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

Korice nove, od tvrdog kartona obloženog crnom kožom.

Format: 28,7 x 20,4

NICOLAUS de Ausmo – Supplementum Summae Pisanellae

Supplementum Summae Pisanellae / Nicolai de Ausmo. Canones poenitentiales fratris Astensis. – Uenetijs : per Franciscum [Renner] de Hailbrun & Nicolaus de Frankfordia socios, 1474. – [335] listova : ilumin. ; 2°

HC *2153; Pell 1626; Pr 4161; BMC V 192; Goff N-60 (Stillwell N 46); Bad 773; Bete 38.

Primjerak je očuvan I cjelovit. Tekst je čitak. Listovi su čisti, nisu nenumerirani. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama tek nekoliko bilješki pisanih dvama rukopisima. Inkunabula je iluminirana: incipit ukrašen višebojnim velikim inicijalom, čija ornamentika seže preko cijele stranice. Ispod teksta veliki lovorov vijenac, u koji je upisano: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”. Ispod njega stoji: “Marino di Fr. Gondola”. Poglavlja i odjeljci ukrašeni rukom vješto nacrtanim inicijalima u crvenoj i plavoj boji. Na nekoliko mjesta na marginama pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice tvrde, kartonske, poljepljene štampanim papirom sa šarama koje nalikuju prijašnjem izvornom uvezu. Hrbat i rubovi korica kožni.

Format: 28 x 19,3

EPHRAEM Syrus – Sermones

Sermones / secundum traductionem Venerabilis patris Ambrosii [Traversari] Camaldulensis Ephrem diaconi. – Florentiae : per Antonium Bartholomei Mischomini, xxiii Augusti 1481 [23. kolovoza 1481]. – [90] listova ; 20

HC *6599; Pell 4582; Polain 1410; IGI 3679; Pr 6138; BMC VI 636; GW 9331; Goff E-45 (Stillwell E 30); Bad 431; Bete 39.

Primjerak očuvan u cijelosti. Tekst, bez ikakvih oštećenja. Listovi tek mjestimično znatnije požutjeli. Numeriracija načinjena rukom (rimskim brojevima u gornjem desnom uglu recto stranica, I – LXXXVIII), osim prve, prazne stranice. Na početku pojedinih propovijedi rukom ucrtani inicijali u crvenoj i modroj boji. Na marginama na nekoliko mjesta rukom upisani podnaslovi. Ispod kolofona na listu 88. jedva vidljiv namjerno brisan rukopisni zapis: “Iste liber est Monasterii S[an]cti Dom[inici] de Rag[usio] ex provisione fr[atr]is Cherubini concessus ad usum fr[atr]um Fran[ciscano]rum”.

Korice od tvrdog kartona presvučenog pergamenom u odličnom su stanju.

Napomena: (M. Bete) Badalić navodi da je u Katalogu izložbe održane u Splitu 1950. godine, prigodom 500-godišnjice Marulićeva rođenja, ovaj prvotisak – bez ikakva obrazloženja – proglašen pripadnim njegovoj knjižnici.

Format: 28,3 x 19,7

VALLA, Laurentius – De Linguae Latinae Elegantia ; De pronomine sui

De Linguae Latinae Elegantia ; De pronomine sui / Laurentii Vallensis. – [Venetiis] : per Iacobum Rubeum, [poslije 5. ožujka] 1476. – [214] listova ; 2°

HC *15806; Oates 1697; Pr 4245; BMC V 216; Madsen 4073; Goff V-55 (Stillwell V 51); Bad 1088; Bete 40.

Primjerak potpun. Tekst u cijelosti očuvan i čitak. Listovi su bijeli, tek ponegdje uz rubove nalaze se tragovi vodenih mrlja. Paginacija naknadna grafitnom olovkom. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama mnoštvo uglavnom numeričkih bilješki i kraćih zapisa, pisanih dvama rukopisima. Na prvome listu, odvojenome od cjeline, recto iznad teksta natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a ispod teksta (identično na listu 10. recto) potpis: “Marino de Frco Gondola”. Na prednjem knjigoveškom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.

Korice od tvrdog kartona obloženog šarenim papirom, u dobrom stanju. Hrbat kožnati, mjestimično nagrižen crvima.

Format: 27,8 x 19,6

FICINUS, Marsilius – Platonica theologia de animorum immortalitate

Platonica theologia de animorum immortalitate / Marsilii Ficini. – Florentie : per Antonium Miscominum, VII. Idus Nouembris 1482 [7. studenoga 1482]. – [319] listova ; 20

HC *7075; Pell 4793; Polain 1479; Oates 2341; IGI 3867; Pr 6143; BMC VI 637; Goff F-157 (Stillwell F 141); Bad 452; Bete 41.

Primjerak očuvan u cijelosti. Tekst, bez ikakvih oštećenja. Listovi tek mjestimično znatnije požutjeli. Numeriracija načinjena rukom. Prvi i deseti list prazni, a listovi iza 25-og pogrešno numerirani: ponovljen je broj 25. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama mnoštvo bilješki u funkciji podnaslovâ, te okomite crte uz tekst, odnosno nacrtana ruka s kažiprstom usmjerenim prema tekstu. Ista ruka numerirala je listove 12 – 51 sitnim brojevima (1 – 40) u desnom gornjem uglu. Na vrhu prvog lista potpis: “… G.i Petri Inglassii”, a odmah ispod: “Ex libris Nicolai Viti Gozzii”. U dnu drugog lista pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.

Korice mekane, pergamenske, prilično dobro očuvane. Pri hrbatu tragovi prethodnih, kožnatih korica i kožnatih traka s rupama za čavle. Na prednjoj strani korica, pri vrhu, stoji crvenom bojom, dekorativnim arhaičnim slovima napisano: “Mar. ficini Pla: The.”

Format: 28,8 x 21,2

PETRARCA, Franciscus – Rerum vulgarium fragmenta, Sonetti e Triumphi

Rerum vulgarium fragmenta, Sonetti e Triumphi / Francisci Petrarcae. – In urbe patauina : Bar[tholomaeus] de Valde[zoccho] patauus, F.F. Martinus de septem arboribus Prutenus, Die VI. Novenbirs (sic!) 1472 [6. studenoga 1472]. – [190] listova ; 2°

HR 12755; Pr 6759; BMC VII 904; Goff P-373 (Stillwell P 332); Gspan-Bad. 811; Bad. 863; Bete 42.

Nepotpuni primjerak. Očuvano je 168 listova. Umetnuta su 22 praznalista umjesto tiskanih. Nedostaje početak s prvih šest, potom listovi 9, 10, 31, 41, 50, 101, 132, 137, 168, 169, 176, 177, te zadnja četiri lista. Očuvani listovi su uglavnom u dobrom stanj. Vodene mrlje izražajnije su na početku i pri kraju primjerka i to pri gornjim rubovima. Listovi su bili naknadno netočno numerirani crnilom. Ispravak grafitnom olovkom izvršio Stjepan Kastropil. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim rubovima nema bilješki. Na prvom sačuvanom listu pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a na listu 11, iznad teksta, natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”. Na listu tintom numeriranom sa 138, verso, autograf pisma na talijanskom jeziku nekog Andrije Cerve, iz 1553. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Tvrde kartonske korice obložene tiskanim papirom sa šarama kao na originalu. Hrbat i rubovi stranica kožni.

Format: 27,7 x 18,6

NICOLAUS de Ausmo

Supplementum Summae Pisanellae / Nicolai de Ausmo. Canones poenitentiales fratris Astensis. Consilia Alexandri de Nevo contra iudeos fenerantes. – Uenetijs : per Franciscum [Renner] de Hailbrun & Nicolaus de Frankfordia socios, 1474. – [335] listova ; 20

HC *2155; Pell 1629; Madsen 2852; Pr 4167; BMC V 193; Goff N-67 (Stillwell N 53); Gspan-Bad 475; Bad 774; Bete 43.

Nepotpuni primjerak. Nedostaje početak i kraj: prvih 9, odnosno zadnjih 11 listova. Očuvani tekst čitak. Listovi su na mjestima požutjelim od vlag. Paginirano. Na početku poglavlja i odjeljaka rukom izrađeni inicijali u crvenoj i plavoj boji. Margine bez ikakvih bilješki. Na prvom i drugom od očuvanih listova pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.

Korica nema, a svi listovi međusobno su prilično čvrsto povezani šavovima uz unutrašnjost hrbata Primjerak je na restauraciji u HAD u Zagrebu.

Format: 27 x 18,7

CICERO, Marcus Tullius – In M. Antonium orationes que Philippice nuncupant

In M. Antonium orationes que Philippice nuncupantur / M. Tullii Ciceronis. – Venetiis impresse : cura & sollicitudine Iohannis de Colonia agripinensi necnon Iohannis Manthen de Gherretshem, earum finem cuique hic prestant 1474 [4. svibnja 1474]. – [88] listova ; 4o

HC *5137; Pell 3701; Oates 1705; IGI 2936; Pr 4293; BMC V 230; GW 6795; Goff C-555 (Stillwell C 502); Bad 338; Bete 44.

Primjerak očuvan u cijelosti. Tekst čitak. Listovi bijeli, tek mjestimično požutjeli. Paginacija unesena naknadno grafitnom olovkom. Mjesta za inicijale prazna. Margine široke. Bilješke na marginama rijetke. Prema rukopisu bilješke su iz 16. stoljeća (M. Bete), a predstavljaju prepisane značajnije riječi iz teksta. Na 3. listu recto pri dnu, drugom rukom, natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu” i pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.
Korice od tvrdog kartona obloženog šarenim papirom prilično očuvane: papir izgrižen samo u desnom gornjem uglu. Kožnati hrbat u cijelosti očuvan.
Format: 27,3 x 19,3

CICERO, Marcus Tullius – De oratore

De oratore / Marci Tullii Ciceronis. – Venetiis : Magister Andreas [Paltasichis] Catharensis, die. xx. Augusti 1478 [20. kolovoza 1478]. – [84] lista ; 2o

HC 5102; Pell 3667; Oates 1773; IGI 2948; Pr 4424; BMC V 251; GW 6749; Goff C-660 (Stillwell C 599); Bad 331; Bete 45.

Primjerak je očuvan u cijelosti. Tekst čitak u . Listovi neoštećeni, bijeli, tek ponegdje požutjeli s pokojom vodenom mrljom. Naknadno unesena paginacija grafitnom olovkom. Pojedine rečenice u tekstu su podvučene, a poneki odjeljci obilježeni su okomitom crtom sa strane. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama su bilješke. Predpostavka je (M. Bete) da su rađene u 16. Ili 17. stoljeću. Na 51. listu recto omanja praznina u tekstu, vjerojatno ostavljena za upis grčke riječi, na što ukazuje prethodni tekst. Na 2. listu recto natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu” i pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.
Korice od tvrdog kartona obloženog šarenim papirom te kožnati hrbat, sve u dobroj kondiciji.
Format: 27,4 x 19,6

EPHRAEM Syrus – Sermones

Sermones / secundum traductionem Ambrosii [Traversari] Camaldulensis Ephrem diaconi. – Florentiae : per Antonium Bartholomei Mischomini, xxiii Augusti 1481 [23. kolovoza 1481]. – [90] listova ; 20

HC *6599; Pell 4582; Polain 1410; IGI 3679; Pr 6138; BMC VI 636; GW 9331; Goff E-45 (Stillwell E 30); Bad 431; Bete 46. (= duplikat R 52 – Ink.)

Nepotpun primjerak. Nedostaju prvi, prazan list i sljedeći, na kojemu je inače popis Ephraemovih propovijedi. Od 90 listova sačuvano je 88. Tekst otisnut na posve bijelim, nepaginiranim listovima, gotovo bez mrlje. Prvi redak teksta na listovima pri kraju djela ponegdje je oštećen. Mjesta ostavljena za inicijale većinom su prazna, tek tu i tamo ispunjena sitnim, rukom upisanim slovom. Na nekoliko mjesta na marginama je ucrtana mala ljudska ruka s ispruženim kažiprstom prema tekstu. Pri dnu prvog sačuvanog lista jedva vidljivo: “…est cong[regatio]nis Melitensis deput…” Na trećem listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na praznoj poleđini posljednjeg lista dvije rukopisne bilješke. U prvoj, na talijanskom jeziku, vjerojatno iz 16. st., stoji: “… Fradeli mei carisimi e compiuta la istoria de Iosef lo quale fu venduto deli sui fradeli carnali ecetera”. U drugoj, vjerojatno pisanoj u 18. st. i tek manjim dijelom čitljivoj, navedeno je šest latinskih poslovica. Inkunabula je restaurirana u HAD u Zagrebu.

Korice tvrde, pergamenske, nove.

Format: 24,6 x 17,8

BIBLIA

Biblia : cum interpretatione hebraicorum nominum fontibus ex graecis. – In vrbe venetiarum : magistri Iohannis dicti magni: Herbort de Seligenstat alemani, pridie kalendas Maij 1484 [30. travnja 1484]. – [408] listova ; 4o

HC *3091; Pell 2318; Polain 660; Oates 1859; IGI 1669; Pr 4693; BMC V 304; GW 4255; Goff B-580 (Stillwell B 514); Gspan-Bad 109; Bad 195 (pogrešno signirano uz 212); Bete 47.

Nepotpuni primjera. Saačuvana su 303 lista i nekoliko sitnih fragmenata otrgnutih listova. Nedostaju listovi: 1-8, 293-376, 392-395 i 401-408. Naknadna paginacija listova crnilom u gornjem uglu i to VIII – CCC, ne računajući prvi prazni list, uz ispuštene brojeve XCI-XCIX. Tekst je mjestimično teže čitljiv radi tamnih mrlja. Inicijali izrađeni rukom u crvenoj tinti, posvuda.

Očuvana je samo prednja tanka kartonska korica. Korica, prvi i nekoliko zadnjih araka odvojeni su od cjeline koju čine međusobno čvrsto povezani listovi, prišiveni uz hrbat.

Format: 24,6 x 17,8

HOMILIARIUS doctorum – Omeliarium opus egregium

Omeliarium opus egregium : plurimorum sanctorum aliorum ve famosissimorum doctorum : super euangelijs de tempore & sanctis / a Paulo Diacono [Warnefridi] collectus. – In inclyta Nurmbergensium urbe impressum : Antonius Koberger, pridie kalendas octobris 1494 [30. rujna 1494]. – 351 list ; 4°

H *8792; Oates 1035; Pr 2095; BMC II 439; Goff H-318 (Stillwell H 285); Bad 841; Bete 48.

Nepotpun primjerak. Nedostaje prvih 6 listova, a 244. list je prazan. Očuvani tekst vrlo čitak.Listovi pri kraju nešto jače požutjeli. Paginirano. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama više bilješki, od kojih jedna na hrvatskom jeziku iz 18. stoljeća (list 78 verso). Pri dnu prve sačuvane stranice pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, tvrde, kartonske, obložene pergamenom.

Format: 23,2 x 17,2

THWROCZ, Johannes de – Serenissimorum hungarie regum chronica

Serenissimorum hungarie regum chronica / Iohannes de Thwrocz. – Augustae [Vindelicorum] : Erhardi Ratdolt, impensis Theobaldi Feger, tertio nonas Iunij 1488 [3. lipnja 1488]. – [172] lista : ilustr. ; 4°

HC *15518 = H *15516; Polain 2319; Oates 955; Pr 1874; BMC II 381; Goff T-361 (Stillwell T 330); Bad 640; Bete 49.

epotpuni primjerak. Od 172lista očuvano ih je samo 96 čitavih i još 19 fragmentarno. Tekst čitak. Listovi mjestimično jače požutjel. Paginacija naknadna grafitnom olovkom. Od više obojenih (zeleno, plavo, žuto, crveno) drvoreznih slika u tekstu ostalo je njih 10 (neke duplikati ili triplikati) i jedan fragment, dok su ostale izrezane oštrim predmetom. Poglavlja i odjeljci započinju lijepim crno-bijelim drvoreznim inicijalima u dvije veličine, a odjeljci na listovima 72-74 rukom izrađenim inicijalima u crnoj boji. Na marginama tek poneka kraća bilješka. Na prednjem knjigoveškom listu recto natpis: “Haec chronologia Ungarorum est mei marini… fran Gondola”, pri čemu su zadnje dvije riječi naknadno dopisane drugim rukopisom (riječ “fran” napisana je preko druge riječi, kojom je izvorno završavao natpis). Istim tim drugim rukopisom ispod je napisan naslov djela, a verso opet trećim rukopisom bilješka (račun?) u četiri retka. Na drugom listu iznad teksta natpis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”, a ispod teksta potpis: “Marino de fran Gondola”, te pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.

Korice, drvene, obložene kožom ornamentiranom slijepim tiskom. Izvorni je hrbat propao, pa je nadomješten pergamenskim, no posve je odvojen od listova, koji su svi zajedno labavo povezani. Na koricama tragovi dvaju ornamentiranih mjedenih kopči.

Matija Bete: Slika koja se nalazi na 67. listu recto, neposredno iza naslova “De exercitu contra croacos”, predstavlja navalu Mađara u šljemovima na Hrvate u nekim čudnim šubarama i ponavlja se na poleđini 95. očuvanog lista i odmah na 96. listu recto. Razlika je jedino u nešto drukčijem koloriranju, koje je, kako je od stručnjakâ utvrđeno, izvršeno vjerojatno krajem XV. ili početkom XVI. stoljeća.

Format: 24,5 x 17,2

BIBLIA

Biblia : cum interpretationibus hebraicorum nominum. -Uenetiis : impressa per Georgium de riuabenis [i.e. Arrivabenis] Mantuanum, iij Cal. Martij 1487 [27. veljače 1487]. – [466] listova ; 4o

HC *3099 = 3097; Pell 2324; Copinger: Incun. Biblica 73; IGI 1671; Pr 4912; BMC V 383; GW 4263; Goff B-586 (Stillwell B 520); Bad 196; Bete 50.

Nepotpun primjerak. Sačuvana su 443 list. Nedostaje početak: listovi 1-10, zatim listovi 16, 17 i na kraju listovi od 456-466. Tekst čitak. Primjerak paginiran olovkom. Samo mjestimično tekst podvučen ili obilježen okomitom crtom sa strane. Na početku odjeljaka izrađeni su krupniji lijepo oblikovani inicijali naizmjenično u crvenoj i modroj boji. Inicijali na početku poglavljâ su sitnijii. Listovi čisti bez mrlja, rupica ili oštećenja. Tekst je ponegdje podvučen. Na nekim stranicama margine su ispunjene bilješkama, odnosno kratkim komentarima o podudaranju ili nepodudaranju latinskog, hebrejskog i grčkog teksta: npr. “tuos in graeco non habitur… bene in hebreo”. Sve bilješke pisane su rukopisom 16. st. Ista je ruka na listovima 204-208 križala i ispravljala tekuće brojeve psalama. Na 19. listu (koji se pogrešno nalazio na početku knjige kao prvi očuvani list) pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Inkunabula je restaurirana i uvezana u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.
Korice nove, od tvrdog kartona, a hrbat i uglovi pergamenski.

Format: 22, 5 x 16,5

MARTIALIS, Marcus Valerius – Epigrammatum libri XV

Epigrammatum libri XV. / Valerii Martialis. – [Bononiae?] : [s.n.], [oko 1477?]. – [178] listova ; 4°

HC 10806 [1474]; Pr 7370; BMC VI 853; Goff M-301 (Stillwell M 259); Bad 734 (pogrešno); Bete 51.

Primjerak je potpuno očuvan. Listovi čitavi, uz rubove znatnije požutjeli, rukom numerirani. Na marginama puno bilješki ispisanih sitnim, stiliziranim rukopisom (M. Bete: vjerojatno iz 16. stoljeća), koje se često protežu i između redaka teksta. Epigrami svake od knjiga obilježeni su rukom, arapskim brojevima, a iznad teksta svake recto strane rimskim je brojevima I – XIIII naznačeno pjevanje o kojemu je riječ. Pri dnu prvog lista recto potpis: “Marino di Fr. Gondola”, a pri dnu drugog lista pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu.

Korice nove, drvene, s dvije kopče, presvučene kao podlogom glatkom svijetlo-smeđom kožom. Na obnovljene korice je s obje strane nalijepljena originalna kožna popela, tamnije smeđa, slijepim tiskom ornamentirana sa starih korica. S unutarnje strane prednjih korica natpis: EPIGRA:ta // MDLXI // 1561, a na poleđini stražnjih: MDLXI // 1561.

Format: 23,5 x 16,4

DUNS SCOTUS, Johannes – Quaestiones subtilissime Scoti in metaphysi-cam Aristotelis ; De primo rerum principio ; Theoremata

Quaestiones subtilissime Scoti in metaphysi-cam Aristotelis ; De primo rerum principio ; Theoremata / Ioannis Duns Scoti – Uenetijs : impressa commissione & expenssis reuerendi viri Domini Andree [Torresano] de Asula, per Magistrum Ioannem Herzog de Landau Alemanum [Hamann], Tertio-decimo Kalendas Septembris 1499 [20. kolovoza 1499]. – 234 lista ; 40

H *6451; Polain 1365; IGI 3591; BMC V 428; GW 9066; Goff D-373 (Stillwell D 300); Bad 420; Bete 52.

Primjerak je gotovo u cijelosti očuvan. Listovi, osobito prvi izgrižen je na više mjesta od kisele tinte. Rupe od moljaca mogu se vidjeti u cijeloj inkunabuli. Ipak tekst se može dobro čitati. Na prvome listu djelimično izgrižena i umrljana bilješka prvog vlasnika: “Ista theoremata est concesa ad usum [inicijali] ordinis p.” i crtež grane urađen tušem, poptpuno je nagrižen (restauracijom popunjen). Na 2. listu drvorezni inicijal, a iznad teksta napis: “Coll[egium] Rag[usinum] Soc[ietatis] Jesu”. Na marginama od 24. lista nadalje više bilješki na latinskom jeziku. Na 233. listu iznad kolofona rukopisna bilješka: “Ad usum fratris Archangeli Gozzei”. Na donju polovicu prvog izvornog lista nalijepljen knjigoveški list s pečatom stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na 234. listu, uz hrbat, vidljiv otisak rukopisa s prethodnog uveza.

Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju Hrvatskoga državnog arhiva u Zagrebu 2000.

Korice od tvrdog kartona obložene tamnom kožom.

Format: 22,5 x 17,2

LUCIANUS Samosatensis – De veris narrationibus

De veris narrationibus ; asinus aureus ; Philosophorum vitae ; Scipio ; Tyrannus ; Schapidium ; Palinurus ; Charon ; Diogenes ; Therpsion ; Hercules ; Virtus Dea ; in Amorem ; Timon / clarissimi Luciani philosophi ac oratoris. – Venetiis : per Simonem Beuilaquam papiensem, die XXV augusti 1494 [25. kolovoza 1494]. – [112] listova : ilumin. ; 4°

HC *10261; IGI 5842; Pr 5387; Madsen 2529; BMC V 519; Goff L-329 (Stillwell L 294); Bad 698; Bete 53.

Privez: Galeottus, Martius. Refutatio objectorum in librum de homine a Georgio Merula. Bononie, 1476. /vidi: Ink. 67/

Primjerak očuvan u cijelosti. Tekst je čitak. Listovi ponegdje jače požutjeli. Paginacija učinjena grafitnom olovkom, a prvih 20 stranica numerirano tintom. Prvih pedesetak listova na nekoliko mjesta izbušeno rupama od crva. Na drugom listu recto tekst uokviren lijepom drvoreznom ornamentikom. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama su kratke bilješke napisane crnom tintom, stiliziranim rukopisom, u funkciji isticanja pojedinih misli ili ispravljanja pogreški u tekstu, vjerojatno iz 16. st. (M. Bete). Na listovima 2. i 3. recto naslovi podvučeni crvenom bojom. Na prvom listu recto pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.

Korice pergamenske, tvrde, u dobrom stanju. Na unutarnjoj strani prednjih korica natpis: “Ex libris // Lucae Egnatii Raphaelis // De Gozze // VII Kalendas Februarii // anno Dni. MDCCCXVIII”.

Format: 21,4 x 14,6

GALEOTTUS, Martius Narniensis – Refutatio objectorum in librum de homine a Georgio Merul

Refutatio objectorum in librum de homine a Georgio Merula / Galeottus Martius. – Bononie : Dominico Lapio Bononiensi, 1476. – [112] listova ; 4°

HC *7436; IGI 4133; Pr 6535; BMC VI 813; Goff G-44 (Stillwell G 41); Bad 742; Bete 53.

Privezano uz: Lucianus Samosatensis. De veris narrationibus… Venetiis, 1494. /Vidi: Ink. 66/

Primjerak očuvan u cijelosti. Tekst u cijelosti očuvan i čitak, na čitavim, djelimično od vlage požutjelim listovima. Numeriracija načinjena rukom grafitnom olovkom. Prvi i peti list prazni. Listovi su numerirani olovkom, a stranice 3 – 21 još i tintom. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama više kraćih bilješki stiliziranim rukopisom – istim kao u inkunabuli uz koju je privezana – u funkciji isticanja pojedinih riječi ili misli iz teksta. Na prvom, praznom listu rukom ispisan naslov djela: GALEOTTI // MARTII // Narniensis Refutatio // Objectorum // IN LIBRUM DE HOMINE.

Korice od tvrdog kartona obloženog pergamenom u vrlo dobrom su stanju. Na unutarnjoj strani prednjih korica natpis: “Ex libris // Lucae Egnatii Raphaelis // De Gozze // VII Kalendas Februarii // anno Dni. MDCCCXVIII”.

Format: 21,4 x 14,6

PARALDUS, Guilielmus – Summa aurea de virtutibus & vicijs

Summa aurea de virtutibus & vicijs / Gulielmi Paraldi. – Brixie : Angelus & Iacobus de Britannicis de Pallazolo, die 24. Decembris 1494 [24. prosinca 1494]. – [384] lista ; 8°

HC *12389; Pr 6988; BMC VII 976; Polain 3038; Goff P-85 (Stillwell P 81); Bad 855; Bete 54.

Primjerak je potpuno očuvan. Tekst je čitak. Listovi uglavnom čisti, samo na mjestima požutjeli. Primjerak nije paginiran. Mjesta za inicijale prazna. Margine bez ikakvih bilješki. Listovi 220. i zadnji prazni. Na prvom listu ispod otisnutog naslova natpis: “Residentia Ragusina Societatis Jesu”. Inkunabula je restaurirana u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, 1986.

Nove korice su drvene presvučene kožnom podlogom u svijetlo-smeđom tonu. Na podlogu je vraćen originalni uvez sa slijepim tiskom, ornamentirana kožna obloga s prijašnjeg uveza i s dvije kopče.

Prilikom restauracije pronađena su dva fragmenta rukopisa na pergameni, nekoć u funkciji zaštitnih listova.

Matija Bete: Prvi (179-182 x 140 mm) je iz X-XI stoljeća, pisan beneventanom, a sadrži, kako je utvrdio dr. Mirko Dražen Grmek, “fragment djela ‘Origines sive Etymologiae’ biskupa Izidora iz Seville (c. 560-636), i to lib. XII, cap. IV (de serpentibus), 40-45, te lib. XII, cap. V (de vermibus), 1-8. To je najstariji dosad poznati rukopis prirodoznanstvenog sadržaja koji je sačuvan na našem području” (Rasprave i građa za povijest nauka, knj. 1, Zagreb, JAZU, 1963, str. 260-261.) Drugi rukopis, iz XV stoljeća, ulomak je psaltira.

Format: 18,5 x 12,9

SCOTUS, Michael Astrologus – Liber phisionomiae

Liber phisionomiae : de procreatione et hominis Phisionomia opus / Michael Scotus. – [Venetiis] : [Iohannes Rubeus Vercellensis], [s.a.]. – [46] listova ; 4°

HC *14546; Klebs 899.16 [1492.]; Pr 5128; BMC V 421; Goff M-557 (Stillwell M 483); Bad 1005; Bete 55.

Privez: Scotus, Michael. Expositio super auctorem sphaerae… Bononiae, 1495. /Vidi: Ink. 70 /

Primjerak cjelovit. Tekst je u cijelosti očuvan. Listovi su dijelom požutjelim od vlage. Bez paginacije. Mjesta za inicijale prazna. Na marginama nekoliko kraćih bilješki.

Korice su tvrde, kartonske. Uvez nije originalni. Kod uvezivanja i povezivanja s privezom izvršeno je obrezivanje listova, pa su djelovi marginalija oštećeni. Na hrbatu rukom napisano: “Scotus”.

Format: 19 x 14

SCOTUS, Michael Astrologus – Expositio super auctorem sphaerae cum quaestionibus

Expositio super auctorem sphaerae cum quaestionibus / Michaelis Scoti. – Bononiae : per Justinianum de Ruberia, die xvi Setembris 1495 [16. rujna 1495]. – [40] listova ; 4°

HC (+Add) *14555; Pr 6661; BMC VI 849; Goff M-550 (Stillwell M 479); Bad 1006; Bete 55.

Privezano uz: Scotus, Michael. Liber phisionomiae. [Venetiis], [s. a.]. /Vidi: Ink. 69/

Primjerak je ucijelosti očuvan. Tekst jasan i čitak. Listovi su ravnomjerno požutjeli. Bez paginacije. Na prvome listu recto drvorezni inicijal; ostala mjesta za inicijale prazna. Na marginama mnoštvo rukopisnih bilješki. Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski).

Korice tvrde, kartonske, nisu originalne. Inkunabula je prilikom naknadnog uvezivanja i privezivanja obrezana, pa su početna slova marginalnih bilješki većinom odrezana. Na hrbatu rukom napisano: “Scotus”.

Format: 19 x 14

BIBLIA

Biblia / emendata per Petrum Angelum de Monte Ulmi, revisa per Gregorium de Britannicis. – Brixie : impressa per Angelum & Iacobum Britanicos fratres, Septimo Idus Septembris 1496 [29. prosinca 1496]. – [554] lista ; 8o

HC *3119; Pell 2336; IGI 1679; Pr 6993; BMC VII 978; GW 4276; Goff B-599 (Stillwell B 533); Bad 201; Bete 56.

Nepotpun primjerak, dobro očuvan. Primjerak ima 544 lista. Nedostaje 9 listova na kraju: indeks i posljednji prazni list. Tekst čitak. Samo je nekoliko oštećenih listova po sredini (4. knjiga Esdre i knjiga Zaharije). Ostali listovi su čitavi i bijeli, osim onog signiranog ‘rr’, koji je prljav. Listovi nisu numerirani. Na početku poglavlja i odjeljaka drvorezni crno-bijeli inicijali. Na uskim marginama nema bilješki. Na prvom listu recto natpis: “Resid[entia] Ragusina Soc[ietatis] Jesu” i pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Inkunabula je restaurirana u Laboratoriju Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu.
Korice nove, od tvrdog kartona presvučenog smeđom kožom.

Format: 16,7 x 11,4

BAPTISTA de Salis

Summa Rosella : [summa casuum conscientiae dicta Rosella seu Baptistiana]. Sixtus IV papa, Bulla : Etsi dominici gregis… / editus per venerandum religiosum fratre Baptistam. – Venetijs : impressum cura & studio viri prestantis Georgi Arriuabeni Mantuani, V. Idus Septembres 1495 [9. rujna 1495]. – 568 listova ; 8o

HC *14183; Polain 3838; IGI 1206; Pr 4927; BMC V 385; GW 3325; Goff S – 49 (Stillwell S 47); Bad 158; Bete 57.

Potpuni primjerak, dobro očuvan. Tekst čitak. Listovi su numerirani. Na nekoliko mjesta tekst je podvučen, a na više mjesta sa strane obilježen okomitom ravnom ili valovitom crtom, odnosno s nacrtanom rukom čiji je kažiprst usmjeren prema tekstu. Mjesta za inicijale prazna. Na uskim marginama tek nekoliko kratkih bilješki. Sprijeda i straga dodani prazni knjigoveški listovi uz hrbat su povezani pergamenom ispisanom dekorativnim rukopisom. Na prvom listu, ispod naslova, pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski). Primjerak je na restauraciji u HAD u Zagrebu od 1999.)
Prednjih korica nema, kao ni hrbata. Sačuvana polovica stražnjih drvenih korica, presvučenih smeđom kožom ukrašenom slijepim tiskom, s dvije kopče.
Format 16,1 x 11,2

VOCABULARIUS – Uocabularius utriusque iuris

Uocabularius utriusque iuris. – Argentine : [Georg Husner?], xxvij. die mensis Maij 1500 [27. svibnja 1500]. – [130] listova ; 2°

C 6373; Pr 748; BMC I 163; Goff V-358 (Stillwell V 319); Bad 1119; Bete 58.

Privez 1: Nicolaus de Ausmo. Supplementum Summae Pisanellae (Rubrice iuris civilis et canonici). [S.l. : s.n., s.a.]. 8 listova.
Privez 2: Rukopis iz prve polovice 16. st., sa zabilješkama uz knjige dubrovačkog zakonodavstva (Liber Statutorum, Liber omnium Reformationum, Liber Viridis; Liber Croceus). 162 stranice, od kojih 111 ispunjeno tekstom; ostale prazne.

Primjerak u cijelosti očuvan. Tekst čitak. Listovi požutjel, a uz hrbat tragovi moljaca. Paginacija naknadna grafitnom olovkom unesena na listove. Mjesta za inicijale prazna. Na širokim marginama, prošaranima tragovima vodenih mrlji, više bilješki rukopisom 16. st., te okomite crte uz tekst. Sam tekst mjestimično podvučen. Na prvom listu recto, ispod naslova, pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem, a na poleđini rukopisna bilješka u tri retka. Pri dnu drugog lista natpis: “Resid[entia] Ragusina Soc[ietatis] Jesu”.

Korice kartonske, obložene pergamenom, u sasvim dobrom stanju. Na hrbatu natpis: “Vocabu. iuris”.

Format: 28,1 x 20,5

PSALTERIUM – Psalterium latinum

Psalterium latinum. – Uenetijs : Gabriel P. [Petri Tarvisiensis], [s.a.]. – [124] lista ; 8°

HCR 13477; Bohatta (LB) 892; Pr 4205; BMC V 203; Goff P-1039 (Stillwell P 949); Bad 928; Bete 59.

Primjerak je u potpunosti očuvan. Tekst u cijelosti očuvan. Listovi su čitavi, prilično požutjel. Naknadno ručno paginirano. U pravilu tekst otisnut u crnoj boji, a rukom ucrtani inicijali na početku psalama, odnosno svakog verseta u crvenoj. Jedino na prvoj stranici obratno: dva inicijala u crnoj boji, tekst u crvenoj. Margine bez bilježaka, osim na prvom listu pri dnu: “Liber Francisci Jermi Butchi et amichorum (sic!)”, a desno pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na posljednjem, pridodanom knjigoveškom listu natpis: “Libri di Luca Garbinnin”.

Korice originalne drvene, obložene smeđom, slijepim tiskom ornamentiranom kožom, u prilično dobrom stanju. Vide se tragovi otrgnute kopče. Na hrbatu dijelom iskidana papirnata vinjeta s natpisom: “PSALTE”.

Format: 15,2 x 10, 1

BRITANNICUS, Gregorius – Sermones funebres vulgares : litteraliterque pronunciandi. Item sermones nuptiales pulcherrimi

Gregorius Britannicus. – Venetijs : per Iohanem Thacuinum de Tridino, M.d.k. marti 1500 [1. ožujka 1500]. – [104] lista : ilustr. ; 8o

HC (Add) R 3983 = H 3984; IGI 2186; BMC V 534; GW 5553; Goff B-1209 (Stillwell B 1074); Bad 262; Bete 60.

Primjerak očuvan u cijelosti. Listovi, s vidljivim tragovima vodenih mrljama u donjem dijelu primjerka, imaju čitljiv tekst i paginaciju naknadno unesenu grafitnom olovkom. Pojedine rečenice su podvučene, a ponegdje čitav odjeljak označen okomitom crtom sa strane. Na 4. listu verso, preko čitavog lista, drvorez sa slikom Krista pastira, oivičen geometrijskom ornamentikom, s natpisom: “Ecce agn9 // dei q tol // it pecca- // ta mudi”. Mjesta za inicijale prazna. Na uskim marginama nema bilježaka. Na prvom listu natpis: “Residentia Ragusina Soc[ietatis] Jesu” i pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem. Na posljednjem listu tiskarski znak (geometrijski).
Meke pergamenske korice, bez hrbata, međusobno drži samo uska traka. Skoro su odvojene od listova knjige.
Format: 13,4 x 9,4

BIBLIA

Biblia : cum tabula nuper impressa & cum sumariis noviter editis. – Venetijs : per Symonem dictus beuilaqua, die octauo Maij 1498 [8. svibnja 1498]. – [528] listova : ilustr. ; 4o

HC *3124; Pell 2340; Polain 668; Oates 2096; Essling 138; Sander 995; IGI 1682; Pr 5406; BMC V 522; GW 4280; Goff B-603 (Stillwell B 537); Gspan-Bad 113; Bad 203; Bete 61.

Nepotpun primjerak. Ima samo 185 od 343 lista. Nedostaju listovi: 1-8, 27-42 i 210-528. Sačuvani tekst u dva stupca je čitak, na bijelim, rukom numeriranim listovima, tek dijelom (listovi 62-87) u donjem desnom uglu nagrižen. Tekst je ukrašen drvoreznim inicijalima na početku većih odjeljaka, te na listu 26. verso, gdje se preko čitave stranice proteže šest drvoreza s motivima stvaranja svijeta. Na nekoliko listova rukopisne bilješke pismom 17. stoljeća. Na 44. listu signiranom c2 (početak Exodusa) pečat stare dubrovačke gimnazijske knjižnice s brojem.
Nema korica, a popucali su i konci kojima su listovi bili međusobno povezani, pa je primjerak u prilično lošem stanju.

Format: 20,7 x 15,4

CICERO, Marcus Tullius – Orationes

M.T.Ci. – Venetiis : per Bartholomaeum de Zanis de Portesio, 1499. – 2 sv. u 1 (Die. xiii mensis Aprilis 1499 [13. travnja 1499]. – 124 lista) (Die. xiiii mensis Maii 1499 [14. svibnja 1499]. – 49 listova) ; 2o

H *5128; IGI 2934; Pr 5342; BMC V 433; GW 6770; Goff C-548 (Stillwell C 495); Bad 335; Bete 62.

Nepotpun primjerak. Nedostaje prvih 6 listova prvog i zadnji list drugog dijela. Sačuvano 118 + 48 listova. Iako su oštećeni rubovi zadnjih osam i tekst na zadnja tri lista drugog dijela te s vodenim mrljama, primjerak je dobro očuvan. Listovi su numerirani s drvoreznim inicijalima. Prvi sačuvani list odvojen od cjeline. Na marginama mnoštvo bilješki različitim rukopisim Knjiga je već bila popravljana i naknadno obrezana tako da nedostaju djelovi bilježaka.
Korice mekane, kartonske, u prilično dobrom stanju, no labavo povezane s listovima.
Format: 30,2 x 20,3