Vrijedan prinos autora Stjepana Kastropila i Matije Bete koji su obradili i katalogizirali rukopise iz bogatih zbirki Znanstvene knjižnice Dubrovnik, a što je za objavu priredio Davor Ljubimir.

Knjiga Rukopisi Znanstvene knjižnice Dubrovnik – Knjiga II. objavljena je 1997. godine kao drugo, promijenjeno i dopunjeno izdanje te donosi katalog rukopisa na stranim jezicima, dok je Knjiga I. objavljena 1954. godine u izdanju JAZU pod naslovom Rukopisi Naučne biblioteke Dubrovnik. Ova je knjiga rezultat sukcesivnog rada na zajedničkom poslu više djelatnika Znanstvene knjižnice Dubrovnik te vanjskih suradnika u zadnjih pet desetljeća te katalogizira rukopise od 1-928. Sadrži Abecedno kazalo autora i naslova, Kazalo imena i naziva te Predmetno kazalo.