Projekt digitalizacije građe Zavičajne zbirke Ragusina Znanstvene knjižnice Dubrovnik traje od 2010. godine. Od 2014. započelo je objavljivanje digitalnih zbirki na internet. Danas su potpunosti dostupne dvije zbirke periodike: Crvena Hrvatska i Karnevalski listovi.

Crvena Hrvatska (1891-1896) ZKD RP-III-23

Crvena Hrvatska, politički tjednik, izlazio u Dubrovniku od 7. II. 1891. do 25. VII. 1914. Pokrenuli su ga dubrovački pravaši u suradnji s narodnjacima… Za Supilova uređivanja, zauzimala se za sjedinjenje hrvatskih zemalja, suradnju pravaša i narodnjaka u Dalmaciji, fuziju oporbenih stranaka u banskoj Hrvatskoj, slavensku solidarnost u Monarhiji, protiv frankovštine, Trojnoga saveza i njemačkog »Dranga«. Zagovarala je hrvatsku državnu misao, branila hrvatski značaj Dubrovnika i njegovu povezanost s hrvatskim narodom i Hrvatskom, bila je protiv talijanskog iredentizma, srpskog ekskluzivizma te protiv velikosrpske propagande i autonomaša.Odgovorni urednici bili su Franjo Kovačević, Filip Čaroki, F. Supilo, Vlaho Kelez, M. Marjanović, Ivo de Giulli, M. Medini, Antun Šapro i Ivo Arsete. God. 1906–12. izlazila je dva puta tjedno.(Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža)

Digitaizirano je ukupno 1457 brojeva Crvene Hrvatske.

 

Karnevalski listovi

Dubrovačke karnevalske/satirične novine vrijedan su dio periodike koja se čuva u Zavičajnoj zbirci Ragusina Znanstvene knjižnice Dubrovnik (ZKD).

Početkom 20. stoljeća u Dubrovniku se počinju tiskati humoristički listovi, obično u vrijeme Sv. Vlaha i poklada, iako su pojedini brojevi izlazili i u ljetnim mjesecima. Pri izdavanju tih listova izdavači su nastojali da im daju što šaljiviji naziv, i da se naziv svake godine mijenja. Podaci u impresumu, kao i tekstovi u novinama su karakteristični za dubrovački govor i dubrovački humor, i sadrže mnoge podatke o ljudima i prilikama toga vremena. Tijekom 1. svjetskog rata, razumljivo, novine nisu izlazile, ali od 1919. do 1940. tradicija se nastavlja i to još u većem broju.
Zbog nekih satiričkih napisa pojedini su listovi dolazili i pod udar cenzure, te su vršene zapljene, zabrane raspačavanja, a bilo je i sudskih procesa.

Digitalizirano je 102 izdanja Karnevalskih listova