Misija Znanstvene knjižnice Dubrovnik je služiti potrebama akademske, sveučilišne i znanstveno-istraživačke zajednice. U tu svrhu Knjižnica treba izgrađivati svoje raznovrsne fondove i zbirke, obrađivati ih i omogućiti njihovu dostupnost korisnicima, kako putem internet usluga, tako i u svojim čitaonicama. Knjižnica također treba i zaštititi svoje fondove i zbirke, nadasve one, koji predstavljajući dubrovačku, ujedno predstavljaju i nacionalnu i europsku baštinu.

 

Misija Narodne knjižnice Dubrovnik, kao centralne županijske matične knjižnice za narodne i školske knjižnice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u prvom je redu pružanje knjižničnih usluga svim stanovnicima Grada i županije. Sve to poradi poticanja i omogućavanja čitanja i stjecanja čitateljskih navika, upoznavanja s informacijskim tehnologijama i elektroničkim izvorima znanja i informacija, osmišljenog provođenja slobodnoga vremena svih uzrasta stanovništva, a napose djece i omladine pod jednakim uvjetima, obavještavanja građana i gostiju grada o znamenitostima i događanjima u gradu i okolici, te pružanja podrške nastojanjima pojedinaca da se obrazuju i istražuju.

U skladu sa propisanim Standardima za narodne i pokretne knjižnice osigurati dostupnost knjižničnih fondova i stručnih usluga svim stanovnicima Grada i susjednih Općina koje nisu same u mogućnosti svojim građanima osigurati dostupnost tih fondova i usluga.

Postati ravnopravnim i sastavnim dijelom europske mreže knjižnica.