Klasa: 100-01/18-05-08

Ur. broj: 2117/13-05-18

O G L A S

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta

Radno mjesto diplomirani knjižničar  – 1 izvršitelj

 • rad na određeno vrijeme uz mogućnost stalnog zaposlenja

Poslovi:

 • poslovi diplomiranog knjižničara

Uvjeti:

 • VSS – studij knjižničarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižničarstva
 • 1 godina radnog iskustva
 • poznavanje rada u knjižničnom programu CROLIST
 • napredno poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika

Pristupnici uz prijavu prilažu:

 • životopis
 • domovnica
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu
 • potvrda o nekažnjavanju
 • potvrda o općoj zdravstvenoj sposobnosti (Medicina rada)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 4 s naznakom „Za natječaj“.

U Dubrovniku, 04. srpnja 2018.