Narodna knjižnica Grad (NKG) suvremeno je organizirana narodna knjižnica, koja uz svoju primarnu djelatnost čuvanja i prikupljanja građe, danas sve značajnije djeluje i kao kulturno i informacijsko središte Grada i Županije i kad je riječ o središnjoj organizacijskoj jedinici NKG i o njezinim ograncima, u skladu sa misijom NKG.

Rad je NKG organiziran kroz Odjel posudbe sa dnevnom čitaonicom tiska, Dječiji odjel, Glazbeni odjel i Studijsku čitaonicu sa zavičajnom zbirkom i kroz niz stručnih službi koja korisnicima olakšava korištenje fondova knjižnice. Narodna knjižnica Grad obavlja i zadaću matične službe za narodne i školske knjižnice na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Prikupljanje, stručna obrada i pohranjivanje raznovrsne građe omogućuju korištenje fonda NKG od ukupno 123942 jedinica građe te knjižničnih usluga, među kojima je i zavičajna zbirka, audiovizualna građa, elektroničke publikacije, te novine i časopisi kao i besplatni pristup internetu i drugim on-line bazama podataka. Članska iskaznica omogućuje članovima i dostupnost fondova i usluga Znanstvene knjižnice, koja je zajedno sa NKG u sastavu jedinstvene ustanove Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, ali i kroz službu međubibliotečne posudbe fondovima svih hrvatskih i svjetskih knjižnica.

Prikupljanje, stručna obrada građe i nadzor nad izrađenim bazama podataka centraliziran je kroz službu katalogizacije i klasifikacije koja je ujedno i CIP služba za područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Nabava građe Narodne knjižnice Grad financira se u jednakom omjeru kroz sredstva Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, kao osnivača ustanove Dubovačke knjižnice Dubrovnik. Nabava je centralizirana i odvija se kroz službu nabave NKG.
Za pomoć pri zadovoljavanju dostupnost informacijma  i publikacijama  Narodna knjižnica Grad ima stručno organiziranu informacijsko-referalnu službu za korisnike, koja usmenim savjetima, preporukama, elektroničkim putem te tiskanim uputama i publikacijama pomaže korisnicima, i pruža usluge pretraživanja svih baza podataka na zahtjev korisnika.

Posebna je briga posvećena djeci i mladima, kroz Odjel za djecu i mlade, za koje se organiziraju raznovrsne primjerene aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost.
U NKG organiziran je i rad Glazbenog odjela, sa izdvojenom pripadajućom zbirkom.

Narodna knjižnica Grad značajno je  kulturno središte područja na kojima djeluje, s brojnim tribinama, izložbama, koncertima i raznovrsnim programima namijenjenim svim dobnim skupinama građana, bilo kroz vlastite programe ili programe u suradnji sa drugim kulturnim, znanstvenim, obrazovnim ustanovama ili udrugama i društvima građana.

POŠALJITE UPIT NARODNOJ KNJIŽNICI

15 + 8 =