U sklopu programa Karnevo 2021., Dubrovačke knjižnice su organizirale virtualnu izložbu dječjih radova pod naslovom “Čoroje, Vila, Turica i Bembelj” koja je posvećena starim dubrovačkim maskama.

Skice radova je precrtao restaurator Robert Kralj prema crtežima iz albuma dubrovačkog tiskara Frana Martecchinija koji se nalaze u knjizi ”Dubrovački kurioziteti” Suada Ahmetovića.