Matična služba za narodne i školske knjižnice Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH, CSSU, Zagreb, organizira tečaj i radionicu ”Nove tehnologije u radu s djecom i mladima” koji će se održati u srijedu, 22. svibnja 2019. u Čitaonici Narodne knjižnice Grad. Tečaj je namijenjen svim knjižičarima narodnih, znanstvenih, sveučilišnih i školskih knjižnica. Tečaj će voditi Ana Sudarević, prof. dipl. knjižničarka.

Poučavanje informacijskoj i informatičkoj pismenosti, kreativno izražavanje, promicanje i poticanje čitanja te korelacija aktivnosti s nastavnim sadržajem. Polaznicima će biti ponuđen niz primjera i ideja aktivnosti u nastavi, kao i mogućnosti suradnje s učiteljima i predmetnim nastavnicima. Osnovni je cilj radionice stjecanje spoznaja i vještina u radu s djecom i mladima te suradnja s učiteljima i nastavnicima. Upotreba računala PowerPointa i raznih usluga weba 2.0 (primjerice Storybird, Glogster, Animoto, Kubbu i dr.) pri planiranju i realizaciji radionica i satova knjižničara. Odabir i organizacija sadržaja mrežnih stranica za djecu i mlade (kvalitetnih mrežnih izvora i e-materijala). 

Obrazac za prijavu se nalazi na stranicama CSSU-a http://cssu.nsk.hr/tecajevi/nove-tehnologije-u-radu-s-djecom-i-mladima/