Dubrovačke knjižnice uspostavile su mrežnu platformu udaljenog učenja priprema za državnu maturu iz fizike koje počinju od subote, 21. studenoga 2020. godine s početkom u 9 sati, a vodi ih fizičar Hrvoje Mesić. Tečaj je besplatan i održava se putem neposredne komunikacije s predavačem, odnosno preko aplikacije za udaljeno učenje MS Teams. Naime, fizika je najčešće traženi izborni predmet na maturi, a “E-pripreme za ispit državne mature iz fizike“ kreću kako bi pripremile učenike za ono što ih čeka na maturi, a vježbat će se konkretni zadaci iz fizike koji se protežu kroz četverogodišnje školovanje. Ove pripreme su pod pokroviteljstvom zaklade Caboga Stiftung i Grada Dubrovnika.

Pozivamo sve maturante i ostale zainteresirane da do četvrtka, 19. studenoga 2020. do 23:59 sati, pošalju prijavu na mail press.dkd@gmail.com nakon čega ćemo im poslati poveznicu preko koje će sudjelovati u tečaju. Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

Zašto?

Da biste položili državnu maturu, morate po gimnazijskom programu položiti 3 obvezna predmeta: hrvatski, matematiku i strani jezik. Međutim, mnogi fakulteti traže da se uz 3 obvezna položi još barem 1 izborni predmet, a to je najčešće fizika.

Kako?

Iako su dostupni brojni interaktivni kvizovi za samostalno rješavanje i provjeru znanja, naš tečaj održava se putem neposredne komunikacije s predavačem.

MS Teams aplikacija za udaljeno učenje

Uključite se u nastavu s mogućnošću postavljanja pitanja, dodatnih pojašnjenja, zahtijevajte sporije izlaganje i pitajte sve što vas zanima. Dobit ćete ne samo točna rješenja zadataka nego i način rješavanja s gradivom potrebnim da se do tih rješenja dođe.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je ispitni katalog za fiziku (https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2017/10/FIZIKA-2018.pdf) .

Na stranicama Centra dostupna su i 22 dosadašnja testa iz fizike. Te ćemo zadatke pomno objasniti i pripremiti vas za samostalno učenje.

Podsjetimo, Hrvoje Mesić vodio je dvije godine za redom (2018. i 2019.), petodnevnu manifestaciju „Dani fizike u Dubrovniku“ u okviru kojih su se održavale radionice s pokusima iz fizike za učenike dubrovačkih osnovnih škola pod nazivom „Ljepota fizike: Betinim stopama“. Manifestaciju su organizirale Dubrovačke knjižnice, kao idejni začetnici manifestacije ovoga tipa u Hrvatskoj, u suradnji s Udrugom za promicanje prirodoslovlja „Prirodopolis“.