Dubrovačke knjižnice se mogu pohvaliti s tri nove akvizicije za Zbirku Ragusinu Znanstvene knjižnice Dubrovnik.

Riječ je o doktorskoj disertaciji dubrovačkog publicista, književnog povjesničara, bibliografa, pisca i liječnika, sina pjesnika Antuna, Ivana Augusta Kaznačića iz 1846.: „De thuya occidentali: dissertatio inauguralis pharmacologica“. Patavii, typ. Crescini 1846. Kaznačić u disertaciji piše o ljekovitim svojstvima američke (zapadne) tuje, opisuje biljku, kemijski sastav, farmakološka svojstva i homeopatske eksperimente.

 

Ivan August Kaznačić (Casnacich, Kaznacich; Giovanni Augusto, Ioannes Augustus), (Dubrovnik, 26. IV. 1817 — Dubrovnik, 19. II. 1883). U Dubrovniku od 1848. liječnik, od 1864. do kraja života ravnatelj bolnice. Djelatan u hrvatskom preporodnom pokretu, kao suradnik (1844) i urednik (1845) Zore dalmatinske znatno je proširio njezin suradnički krug te, postupno uvodeći Gajev pravopis (…) S M. Banom i M. Pucićem 1849. pokrenuo almanah Dubrovnik, cviet narodnog književstva (…) O dubrovačkim kulturnim, povijesnim, folklornim i književnim događajima i znamenitim sugrađanima pisao u zbirci eseja Alcune pagine su Ragusa (1881), a u djelu Galleria di Ragusei illustri (Dubrovnik 1841) objavio biobibliografske priloge o I. Gunduliću (s prikazom Osmana), J. i I. Palmotiću te N. Buniću. (…) U književnosti se javio prigodnicom posvećenom sv. Vlahu (In lodi di san Biagio. Dubrovnik 1831), a pjesme skladna metra i jezika u duhu europskoga romantizma, pučke tradicije i stare dubrovačke poezije, šaljive prigodnice, prijevode, životopise, osvrte, narodnu poeziju, političke i kulturnopovijesne priloge. (izvor: hrvatski biografski leksikon)

Ostale dvije akvizicije su novine “Tribuna”, privredno informativni glasnik za interese Zetske Banovine (Dubrovnik, 1930.), te broj 39. časopisa „Crvena Hrvatska“ iz 1891. godine.

Pri kraju je i uređivanje metapodataka digitaliziranih brojeva časopisa Crvena Hrvatska koji će se uskoro moći čitati na našem digitalnom repozitoriju Znanstvene knjižnice ZDUR, a o čemu će se javnost pravovremeno obavijestiti.