Svatko se tijekom života nađe u situaciji u kojoj ima osjećaj da je sve krenulo u krivom smjeru. Da nam se događaju stvari koje nemaju veze s našim željama. Tada je potrebno zastati i pogledati koliko smo se udaljili od sebe te naći način kako se ponovo spojiti sa svojim srcem i dušom. Deja Muck, profesorica na Prirodoslovnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani opisala je svoj put koji ju je doveo do nje same i do slobode življenja i djelovanja.

U prvom dijelu knjige opisuje tri metode: tehniku Inner Bonding autorice Margaret Paul koja joj je omogućila brižno povezivanje sa sobom, znanje o anatomiji misli Joa Dispenze koje je pomoglo da razumije uzroke i uzorke našeg ponašanja i na kraju metoda fraktalnog crteža koja joj je omogućila da novo stečene uvide integrira u svoj svakodnevni život.

U drugom dijelu knjige je zajedno s Martinom Kosec dala konkretna objašnjenja funkcije metode fraktalnog crteža, tehniku crtanja inicijalnih i dijagnostičkih crteža te ključ za osnovno tumačenje inicijalnih crteža.