Neophodne konzervatorsko-restauratorske radove na rukopisnoj knjizi ,,Osmoglasnik Dragomirov”, čije izdanje seže s kraja 13. ili početka 14. stoljeća, a koji je u vlasništvu Znanstvene knjižnice Dubrovnik, izvršio je Odjel za zaštitu i pohranu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Radovi su započeli u veljači 2019. godine.

https://www.dkd.hr/blog/2019/02/15/suradnja-dkd-a-i-nacionalne-i-sveucilisne-knjiznice-u-zagrebu/

U Izvješću koje potpisuje NSK piše kako je Osmoglasnik “pravoslavna bogoslužna knjiga, zbornik pjesama posvećenih Kristovom uskrsnuću. Sve pjesme Osmoglasnika razvrstane su prema osam crkvenih glasova – od I do VIII po slavenskom obilježavanju. Pjesme jednog glasa pjevaju se tokom jednog tjedna, a niz od osam tjedana, kad se ispjevaju svi glasovi Osmoglasnika naziva se Stolp. Ciklus počinje prve nedjelje poslije Pedesetnice prvim glasom, i obnavlja se do Lazarove subote’’.

Na Rukopisu su se izvodili sljedeći konzervatorsko – restauratorski radovi: izrada dokumentacije, testovi i analize, čišćenje i ublažavanje mrlja na pergameni, omekšavanje pergamene, konzerviranje i restauriranje listova pergamene, konsolidacija isušenih i krhkih rubova i uglova, konzervatorsko-restauratorski radovi na uvezu.

– Navedenim konzervatorsko-restauratorskim postupcima pergamena je stabilizirana, usporio se proces starenja i produžio vijek trajanja rukopisne knjige. Svi materijali i postupci korišteni pri restauraciji i konzervaciji propisani su međunarodnim standardima u tom području i izvedeni također sukladno konzervatorsko-restauratorskim standardima – stoji u Izvješću.

Konzervatorsko-restauratorske radove izvršili su:

Opis djela: Đuro Singer, dipl. knjižničar

Opis zatečenog stanja: Gabriela Aleksić, dipl.ing.graf.teh. / stručna suradnica; Mia Perković, mag restauracije i konzervacije / vanjska suradnica

Konzervacija i restauracija knjižnog bloka: Karmen Jurišić, restauratorska majstorica; Mia Perković, mag. restauracije i konzervacije / vanjska suradnica

Konzervacija i restauracija korica i uveza: Gabriela Aleksić, dipl.ing.graf.teh. / stručna suradnica

Završni retuš ispuna na koricama i hrptu knjige: Tomislav Bajić, mag.art / konzervator- restaurator

Izrada zaštitne kutije: Damjan Kopričanec, restaurator tehničar

Fotodokumentacija: Sonja Hrelja, viši fotograf; Mia Perković, Karmen Jurišić, Tomislav Bajić

Dragomirov osmoglasnik, rukopis pod signaturom Rkp. 6., Stjepan Kastropil u djelu Rukopisi Naučne biblioteke u Dubrovniku (Zagreb, 1954.) vremenski smješta na kraj 13. ili početak 14 stoljeća. Sastoji se od 209 listova, od pergamene. Tekst je pisan pravilnim i krupnim slovima. Naslovi su okruženi ornamentikom u crvenoj boji i ispisani krupnijim slovima. Tekst je pravilno raspoređen u 32 retka po strani, a na nekim listovima su vidljive povučene crte po kojima se pisalo. Petar Kolendić u članku Rukopisi gimnazijske biblioteke u Dubrovniku (Srđ, VI, 1907) opisuje rukopis kao “gotovo potpunce sačuvan”, sa zabilješkom F. M. Appendinija na prvoj stranici.

Na sljedećoj poveznici može se pogledati kako se Osmoglasnik proučavao spektralnom analizom, u ožujku prošle godine, tijekom Znanstveno-stručnog skupa kojim su se multispektralnim analizama otkrivali izgubljeni tekstovi u rukopisima. Domaćin skupa bila je Znanstvena knjižnica Dubrovnik u suradnji sa Rochester Institute of Technology Croatia (RIT).

https://magazin.hrt.hr/497812/znanost-i-tehnologija/spektralno-snimanje-dragomirovog-osmoglasnika-iz-13-stoljeca