U godini u kojoj je književnik Slobodan Prosperov Novak objavio čitav niz svojih novih knjiga i izdanja, Dubrovačke knjižnice odlučile su ga pozvati da sudjeluje u ovogodišnjem Mjesecu hrvatske knjige, u petak, 15. studenoga 2019., u Čitaonici Narodne knjižnice Grad s početkom u 18 sati, za kraj same Manifestacije. Moderator predavanja je Sebastijan Vukosavić.

Poklopio se taj poziv s činjenicom da se njemu upravo ove godine navršilo pola stoljeća od početka književnog rada i objavljivanja, kako sam kaže, u časopisima i kod izdavača za odrasle. Dakle prvih pet desetljeća profesionalnog književnog rada Slobodana Prosperova Novaka bit će obilježeno na književnoj večeri u Dvorani od zrcala. O čemu će se sve govoriti?

Najprije o knjizi ‘’Pisac i vlast’’. Poetika Marina Držića u izdanju Školske knjige, a koja će prvi put predstavljena u Gradu. Zatim o tri knjige posvećene Hrvatskoj književnosti srednjeg vijeka koje su se nedavno pojavile kao prve u velikoj kolekciji pod naslovom ‘’Kanonski korpus hrvatske književnosti, kulturne povijesti, filozofije i znanosti’’. Pred sam dolazak u Dubrovnik, Novaku je u Splitu objavljena monografija ‘’Sveti Jeronim Dalmatinac. Život i djela” što je svojevrsna najava 1600. obljetnice ovoga velikog čovjeka koja će se proslaviti u čitavom svijetu, a naročito svečano u njegovoj domovini Hrvatskoj. Uz to ovih dana ušla je u tisak nova Novakova knjiga ‘’Vlado Gotovac. Život i djelo’’, a već mu je dva mjeseca kod slavnog bečkog izdavača Hollitzer monografija na engleskom jeziku koju je napisao u suradnji s Viktorijom Franić Tomić i Enniom Stipčevićem, a koja se bavi utjecajima venecijanske opere na dramsku književnost Dubrovnika u XVII. i XVIII stoljeća. I konačno pred odlaskom u tiskaru je pet autorovih golemih svezaka o hrvatskoj književnosti u razdoblju ranog novog vijeka (1450 -1800) u već spomenutoj ediciji Kanonski korpus. Sve ovo učinilo nam se sasvim dovoljnim razlogom da se u Dubrovniku gdje je autor proživio djetinjstvo i mladost i u Gradu kojem je posvetio najveći dio svojih djela obilježi njegov polustoljetni književni rad.

Slobodan Prosperov Novak (1951.) hrvatski povjesničar književnosti, sveučilišni profesor, novinar, teatrolog, političar. Djetinjstvo je proveo u Dubrovniku gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju društvenoga smjera, te dio niže muzičke škole. Radio je kao novinar Vjesnika u srijedu. (1973. – 1974.). Bio asistent Marka foteza do njegove smrti 1976. u Akademijinom Institutu za književnost i teatrologiju. Godine 1977. postaje asistentom, zatim docentom te redovitim profesorom (1988.) na Katedri za stariju hrvatsku književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. U razdoblju od 1981. do 1985. predaje u Institutu za slavensku filologiju na Sapienzi u Rimu .Od 1990. do 1992. pomoćnik je ministra prosvjete, kulture i športa Republike Hrvatske. Od 1990. do 1992. bio je predsjednikom Vijeća Dubrovačkih ljetnih igara a 2000. i ravnateljem Igara. Zbog nerada dobio je jednostrani otkaz 1998. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2001. do 2008. predavao je slavensku filologiju i komparatistiku na SveučiluištuYale u New Havenu(SAD). Bio je pokretačem i glavnim urednikom novina Vijenac Matice hrvatske od 1993., časopisa Hrvatskog PEN centra “Lettreinternationale” od 1990- 2000 te magazina “Cicero” 1998-1999.. Niz godina uređivao je višejezični časopis hrvatskih književnika “Most/The Bridge” i istoimenu biblioteku. Bio je predsjednikom Hrvatskoga PEN a (od 1990. do 2000.) pa je sa suradnicima 1993. u Dubrovniku organizirao 59. svjetski kongres PEN-a. Godine 1998. osnovao je Mediteranski institut na Hvaru. Priredio je brojna izdanja hrvatskih pisaca, autor je niza sveučilišnih i školskih hrestomatija a ostvario je i niz multimedijalnih projekata.

Izbor iz djela:

Dubrovački eseji i zapisi, 1975.
• Teatar u Dubrovniku prije Marina Držića, 1977.
• Vučistrah i dubrovačka tragikomedija, 1979.
• Komparatističke zagonetke, 1979.
• Zašto se Euridika osvrnula, 1981.
• Planeta Držić, 1984.
• Dubrovnik iznova, 1987.
• Kad su đavli voljeli hrvatski, 1988.
• Hrvatski pluskvamperfekt, 1991.
• Figure straha, 1994.
• Povijest hrvatske književnosti (tri sveska), 1996., 1997., 1999.
• Kratka povijest avanturizma, 2001.
• Zlatno doba, 2002.
• Povijest hrvatske književnosti, (4 sveska), 2004.
• 101 Dalmatinac i poneki Vlaj, 2005.
• Hrvatske renesanse tragedije, 2006.
• Hvar: mjesta, ljudi, sudbine, 2006.
• Predavanja iz hrvatske renesanse književnosti na Sveučilištu Yale, 2008.
• Leksikon Marina Držića Glavni urednik., 2009.
• Slaveni u renesansi, 2009.
• Pričaj mi o Europi, 2010.
• Zločesti tekstovi, 2011.
• 101 Dalmatinka, 2010.
• Zločesti tekstovi, Profil, Zagreb, 2010.
• Boka Kotorska od kampanela do kampanela, AGM , Zagreb, 2011.
• Knjiga o teatru, AGM, Zagreb,2014.
• Književnost ranog novovjekovlja u Boki kotorskoj., S Viktorijom Franić Tomić, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2014.
• Abrahamova žrtva, s Viktorijom Franić Tomić.Matica hrvatska, Zagreb, 2015.
• Split. Monografija., s Ivom Pervanom. Lilliput Planet, Zagreb, 2015.
• Marin Držić, Izabrana djela, I-II, Stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb, 2011.-2015.
• Zlatna knjiga bokeljskih književnika., s Viktorijom Franić Tomić, Lilliput Planet, Zagreb, 2016.
• Vruja. Grad vode i vjetra., Splićanka d. o. o., Split, 2016. (+ prijevod na engleski jezik i prijevod na ruski jezik)
• Pisac i vlast. Poetika Marina Držića, Školska knjiga, Zagreb, 2017.
• Kanonski korpus hrvatske književnosti, kulturne povijesti, filozofije i znanosti, knjiški niz, 2019. 1-3.
• Sveti Jeronim Dalmatinac

U tisku monografija ‘’Vlado Gotovac.Život i djela’’
U Beču je u tisku monografija ‘’The Italian Opera Libretto and Dubrovnik Theatre in the 17th and 18thCentury’’ u suradnji s Enniom Stipčevićem i Viktorijom Franić Tomić.