U Mjesecu hrvatske knjige Dubrovačke knjižnice ugostile su dr. Elmu Bunar koja je 4. studenoga predstavila knjigu ”Estetska medicina – odabrana poglavlja”, uz prim. dr. Aleksandru Pirjavec i Vanju Gabrić, prof.

Estetska je medicina, o kojoj se danas može govoriti kao o medicini blagostanja, nova grana medicine koja je u posljednja dva deset­ljeća doživjela velik uspon. Osnovno je obilježje te grane medicine prevencija,  koncept njege, brige i skrbi, kojom se sprječava pojava znakova starenja i usporuje starenje. Time uključuje sve veći broj ljudi i šire aspek­te života kojima se nekad nije davala tolika važnost.

Pirjavec je istaknula kako je svrha ove knjige dati praktične informacije o estetskoj medicini, a tekst je namijenjen kao proceduralno orijentiran priručnik.

– Radi se o tekstu koji je prvi put na hrvatskom jeziku izdan u ovom obliku. Estetska medicina, za razlika od ostalih grana medicine koje su usmjerene ka jednom organu ili organskom sustavu, nema jedno ograničeno područje djelovanja. S jedne strane djeluje na površini na koži, a s druge strane unutar tijela. Radi se o jednoj od najmodernijih grana medicine. Nadam se da će čitatelju ova knjiga stimulirati razmišljanja i poticati entuzijazam početnika, ali i iskusnih kolega koji su uvijek u potrazi za proširivanjem instrumenata u njihovom radu – objasnila je prim. dr. Aleksandra Pirjavec.

Gabrić je objasnila fenomen glazbe i medicine kao spoja koji funkcionira od davnih vremena, bilo kroz umjetnost, građevinu, život ili pak smrt.

– Medicina i glazba su zajedno. Dubrovnik je grad koji predstavlja estetski ljekoviti eliksir, grad medicine i estetike. Harmonija je nauka o akordima i njihovom međusobnom povezivanju. Još od vremena Grčke glazba se proučavala paralelno s aritmetikom, geometrijom, astronomijom i sl.

Glazba i svemir su u jednakim omjerima – rekla je Gabrić, navodeći brojne primjere harmonije iz svakodnevice, te ih povezujući s onim za čime estetska medicina teži.

Autorica knjige Elma Bunar zahvalila se predavačicama i publici, istaknuvši kako je vrlo ponosna na ovo izdanje.

– Estetska medicina kao znanost je medicina za zdravlje čovjeka. Specijalisti estetske medicine prave plan i program, rade prvo pregled zdrave kože, nakon kojeg slijedi preventivni, kurativni i korektivni program. Zatim se radi pregled tijela, kostura, pregled cirkulacije i psihički testovi. Terapije estetske medicine podrazumijevaju usporavanje starenja i po­stupke pomlađivanja, a ne maskiranje defekata koji su nastali starenjem. Upravo je to izazov estetske medicine – da u sebe ugradi antiaging i funkcionalnu medicinu, da optimira blagostanje, poboljša funkciju pojedinih organa i tkiva i prevenira bolest u pravome smislu te riječi. Dakle, nije cilj samo spriječiti bolest nego je usporiti i poboljšati, koliko god je to mogu­će, psihofizičko blagostanje – zaključila je dr. Elma Bunar.

Nakon predstavljanja knjige uslijedio je tratamenat u prizemlju Narodne knjižnice kojeg su glazbeno uveličali Martina Obradović i Ivica Dediol.

Foto: Vedran Levi