U Mjesecu hrvatske knjige Dubrovačke knjižnice ugostit će dr. Elmu Bunar koja će u ponedjeljak, 4. studenoga 2019. u 19 sati, predstaviti knjigu ”Estetska medicina – odabrana poglavlja” u Čitaonici Narodne knjižnice Grad. Uz autoricu knjigu će predstaviti i prim. dr. Aleksandra Pirjavec i Vanja Gabrić, prof.

Estetska je medicina nova grana medicine koja je u posljednja dva deset­ljeća doživjela velik uspon. Osnovno je obilježje te grane medicine pre­vencija – koncept njege, brige i skrbi – kojom se sprječava pojava znakova starenja i usporuje starenje. Time uključuje sve veći broj ljudi i šire aspek­te života kojima se nekad nije davala tolika važnost (prekomjerno izlaga­nje suncu, uporaba solarija, pesticidi, način pripreme hrane, uporabe mi­krovalne pećnice, aluminijskih posuda i dr.).

 Prihvaćanjem osnovnog koncepta estetske medicine, kojim je se definira kao medicinu za psihofizičko blagostanje, odnosno zdravlje, senzibilizira se sve veći broj ljudi i motivira ih se da vode brigu o prehrani, aktivnom ži­votu, sportu, važnosti tehnika relaksacije, detoksikacije, personalizirane i ciljane uporabe antioksidancija, zaštite i njege kože, pravilne zaštite od sunca i uporabe krema s UV filtrom. To je medicina koja se nalazi na gra­nici između prevencije, održavanja života u dobrom zdravlju i poboljšava­nja blagostanja. Danas se može o njoj govoriti kao o medicini blagostanja.

Terapije estetske medicine podrazumijevaju usporivanje starenja i po­stupke pomlađivanja, a ne maskiranje defekata koji su nastali starenjem. Upravo je to izazov estetske medicine – da u sebe ugradi antiaging i funk­cionalnu medicinu, da optimira blagostanje, poboljša funkciju pojedinih organa i tkiva i prevenira bolest u pravome smislu te riječi. Dakle, nije cilj samo spriječiti bolest nego je usporiti i poboljšati, koliko god je to mogu­će, psihofizičko blagostanje.

Radi se o knjizi koja je vodič za estetsku medicinu, namijenjena je liječnicima, ali i široj publici, po prvi put  pisana na hrvatskom jeziku.