Predstavljanje digitalnog repozitorija (ZDUR), koji je rezultat višegodišnjih projekata digitalizacije i koji sadrži naslove iz vrijednih zbirki starih knjiga, periodike, inkunabula i rukopisa Znanstvene knjižnice, održalo se 10. listopada u Znanstvenoj knjižnici.

Digitalizirane naslove koji predstavljaju dubrovačku i hrvatsku kulturnu baštinu, kao i samu upotrebu ZDUR-a koji je s radom počeo početkom 2019. , predstavila je i objasnila voditeljica Znanstvene knjižnice Paula Raguž.

– Knjižnice imaju ulogu čuvanja kulturne baštine, a upravo je digitalizacija  najbolji način kako očuvati građu od oštećenja, a istodobno je pokazati javnosti i učiniti dostupnom udaljenim korisnicima – istaknula je Raguž i dodala kako je ZDUR koristan ljudima koji vole čitati ili trebaju čitati stare novine, jer sada je moguće pretraživanje po punom tekstu. Tako se iz novina od prije 100 godina sada lako može naći neki pojam, bez dolaska u knjižnicu i listanja tih istih novina.

Na repozitoriju je radilo troje djelatnika Dubrovačkih knjižnica i jedan vanjski suradnik. Za sada su u digitaliziranom obliku dostupna dva naslova (1433 broja) novina Prava Crvena Hrvatska (1905. – 1918.) i Narodna svijest (1919. – 1941.), oko 80-ak naslova šaljivih karnevalskih listova, šest inkunabula od kojih je najpoznatija Jurja Dragišića, jedan rukopis Damjana Beneše i jedan Ilije Crijevića, jedan naslov iz 16. stoljeća i jedna knjiga Ruđera Boškovića. Također, u tijeku je skeniranje kataložnih listića zbirki starih i rijetkih knjiga: Collegium RagusinumAntiqua Pozza Katić.

Inače, naziv ZDUR je osmislila ravnateljica Dubrovačkih knjižnica Jelena Bogdanović, a sastoji se od tri riječi: Znanstvena Dubrovnik, Repozitorij. Sama riječ ”zdur” u povijesnom rječniku označava pučanina u službi vlasti Republike, odnosno glasnika.

Za korištenje digitalnog repozitorija (ZDUR) potrebno je poći na internetsku stranicu Dubrovačkih knjižnica i otvoriti istoimeni link.

Predstavljanje ZDUR-a je u sklopu Dana europske kulturne baštine.