U prvom spisu ovaj suvremeni kršćanski autor raspravlja o četiri stožerne krijeposti – razboritost, pravednost, hrabrost te stega ili mjera, koje su značajne kako za filozofiju još od antike, tako i za kršćanski nauk. Drugi spis govori o ljubavi – o različitim shvaćanjima i aspektima ljubavi, kao i onom što im je zajedničko, te o perspektivama ranijih filozofa i mislilaca poput Simmela, Freuda, Augustina, Tome Akvinskog, Bartha i Dostojevskog. U trećem spisu raspravlja se o značenju filozofiranja – o mogućnostima i dosezima filozofije, koristi filozofiranja, odnosu filozofije i teologije te kršćanskoj filozofiji.