Zbirka filozofskih ogleda koji se mogu podijeliti u dvije kategorije: ogledi nastali za određene prigode poput simpozija te ogledi nastali spontano kao autorov pokušaj formuliranja vlastitih misaonih preokupacija. Neki od naslova su: Mišljenje čovjekove slobode, Bitak i biće, Heraklit i Parmenid, Filozofija kao filo-logika, Gramatika i filozofija, O govoru i o jeziku, Politika kao metafizika, Problem „drugoga“, Istina i bitak, Smisao pada, Mislivo i nemislivo…