U svojoj filozofijskopovijesnoj studiji autor izlaže metafiziku buddhističke škole mišljenja yogacara, te analizu epistemološke osnove i logičkih implikacija samoga sustava. Yogacara je “vjerojatno jedini izvorni epistemološki idealizam koji se oblikovao na indijskom tlu” i predstavlja posljednju veliku stvaralačku sintezu buddhizma.