Gradska knjižnica Grada Zagreba u Galeriji Kupola upriličit će predstavljanje rukopisne zbirke iz fundusa Dubrovačkih knjižnica ”Kolende” Mata Zamagne, u petak, 28. lipnja 2019. s početkom u 18 sati. Knjigu će predstaviti autorice studija dr. sc. Ivana Lovrić Jović, doc. dr. sc. Jelena Obradović Mojaš, urednica knjige dr. sc. Vesna Čučić, recenzenti dr. sc. Marijana Horvat, prof. dr. Stjepan Ćosić i ravnateljica Dubrovačkih knjižnica prof. Jelena Bogdanović

Knjiga je rukopisna zbirka kolendi Mata Zamagne iz 1817., 1818. i 1819. godine. Nadahnut slikama vlastitog mikrokozmosa, dubrovački vlastelin Mato Franov Zamagna Tamarić (1800. – 1870.) kao sedamnaestogodišnjak pisao je kolende. Njegova rukopisna zbirka Kolende od godisctaa 1817., 1818., 1819. u Riezi čuva se u Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku.

U knjizi Kolende. Transkripcija i studije. nalaze se fotografije izvornoga rukopisa Mata Zamagne Tamarića koje, stranicu po stranicu, prati transkripcija teksta. Povijesna studija Jelene Obradović Mojaš tematizira Zamagnin životni put, historiografsko i književno nasljeđe nakon pada Dubrovačke Republike. Jezična studija Ivane Lovrić Jović istražuje kolende s povijesno-kroatističkoga motrišta stavljajući naglasak na elemente što zrcale mjesto i razdoblje njihova nastanka. Iako su pojedine kolende već ugledale svjetlo dana, u ovoj je knjizi prvi put tiskana cjelovita zbirka.

Djelom Kolende. Transkripcija i studije. skrenuta je pozornost na vrijednost knjižničnog fonda, važnost njegova istraživanja i pravilne skrbi o pisanoj baštini. Knjiga je objavljena u izdanju Dubrovačkih knjižnica i njome je pokrenuta je biblioteka Baštinske zbirke knj. 1.

O autoricama studija:

Dr. sc. Jelena Obradović Mojaš docentica je na Sveučilištu u Dubrovniku i urednica u programu Hrvatskoga radija–Radio Dubrovnika, s brojnim dokumentarnim baštinskim i radiodramskim zapisima. Objavljuje publicističke i znanstvene radove s područja kulturne antropologije i povijesti svakodnevice. Autorica je znanstvene monografije o kulturnoj povijesti Kolende u Dubrovniku u izdanju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i knjige razgovora koji sabiru kronologiju i umjetničke domete Dubrovačkih ljetnih igara Svjedoci Mnemozine.

Dr. sc. Ivana Lovrić Jović znanstvena je suradnica u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu i voditeljica dubrovačke podružnice Instituta. Područje njezina znanstvenoga djelovanja obaseže povijesnu leksikografiju i ostalu jezikoslovnu baštinu, dodirno jezikoslovlje i dubrovački govor. Dosad je izdala nekoliko jezičnih monografija dubrovačkoga govora, a za suautorstvo u knjizi Jakov Mikalja – Blago jezika slovinskoga nagrađena je godišnjom državnom nagradom za znanost u 2013. godini.

“Knjiga objedinjuje fotografije izvornoga rukopisa Mata Zamagne Tamarića koje prati transkripcija teksta, zatim povijesnu studiju Jelene Obradović Mojaš u kojoj tematizira Zamagnin životni put, historiografsko i književno nasljeđe nakon pada Dubrovačke Republike te jezičnu studiju Ivane Lovrić Jović u kojoj autorica istražuje kolende s povijesno-kroatističkoga motrišta.”

http://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/kolende/53385