Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, Znanstvena knjižnica sljedeće godine organiziraju trodnevni stručni skup ”SUSRETI KONZERVATORA – RESTAURATORA ARHIVSKOG GRADIVA I KNJIŽNIČNE GRAĐE TE UMJETNINA NA PAPIRU“ koji će se održati od 18. do 20. studenog 2020. godine u prostorima Znanstvene knjižnice u Dubrovniku. Nakon Rijeke i Zagreba, domaćin trećeg stručnog skupa je Znanstvena knjižnica Dubrovnik, a tema skupa je:„Čuvanje znanja: dijeljenje znanja i iskustva u svrhu unaprjeđenja konzervatorsko- restauratorske djelatnosti“.

Namjera Skupa je okupiti konzervatore i restauratore zaposlene u knjižnicama, arhivima, muzejima, sveučilištima, kao i stručnjake iz navedenoga područja iz drugih ustanova koji se bave arhivskim gradivom na papiru i knjižničnom građom te umjetninama na papiru i pergamentu, kako bi razmijenili iskustva, predstavili projekte na kojima rade te temeljem stručnih obrazloženja istih, usvojili, utvrdili i poboljšali svoja znanja, kompetencije i vještine.

Sudjelovanje u radu Skupa je besplatno. Sudjelovati se može putem izlaganja uz ppt. prezentaciju (15-20 min), izlaganja na posteru, sudjelovanjem u diskusiji ili samo kao slušatelj. Radni jezici su hrvatski i engleski. Skup je podijeljen u tri dijela. Prvi dio obuhvaća izlaganja/prezentacije djelatnosti konzervatorsko-restauratorskih odjela iz Hrvatske i drugih zemalja, kao i ostalih sudionika u procesu zaštite ( izlaganja će biti podijeljena u dva dana prvi dan na hrvatskom jeziku za izlagače iz regije, dok su za drugi dan predviđena predavanja od strane izlagača koji nisu iz regije te će biti na engleskom jeziku), drugi dio je predviđen za okrugli stol, odnosno raspravu i prijedloge unaprjeđenja struke i sl. Treći dio skupa je predviđen za izložbu u organizaciji Znanstvene knjižnice Dubrovnik, te izložbu plakata.

Pozivamo domaće i međunarodne kolege i zainteresiranu stručnu javnost da do 1. srpnja 2019. godine dostave znanstvene ili stručne radove (cjelovit članak, sažetak, poster, podloga za diskusiju), koji bi primarno trebali biti usmjereni na sljedeće teme:

 

1.  Čuvanje znanja: dijeljenje znanja i iskustva

 Mogućnosti zaštite, konzervacije, čuvanja i restauracije kulturne baštine (umjetnine na papiru, arhivska i knjižnična građa)

 

2.    Radove o nedavnim istraživanjima, projektima u tijeku i idejama za budućnost

Napredak i uloga novih tehnologija u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, konzervatorska znanost bazirana na praktičnim rješenjima, suradnja sa stručnjacima iz drugih područja znanosti i umjetnosti u svrhu očuvanja kulturne baštine, teorijski pristupi u sadašnjoj konzervatorskoj  praksi, primjena i usavršavanje objavljenih tretmana, neuspjeli tretmani i naučene lekcije koje informiraju trenutnu konzervatorsku praksu, nova primjena i unaprjeđenje tradicionalnih tretmana i metoda,  novi  materijali: nove strategije rada i sl.)

 

Autori mogu dostaviti sljedeće vrste radova:

 • članak (do 5400 znakova ili 3 kartice teksta, sažetak, literatura);
 • sažetak (do 3000 znakova, 2 kartice teksta, sažetak ključne riječi);
 • poster (1–2 stranice, grafička ili tekstualna prezentacija izabrane teme);
 • diskusija (do 1000 znakova na izabranu temu – za okrugli stol).

Prijavljivanje radova moguće je isključivo e-poštom. Prilikom prijave rada autori trebaju navesti koju vrstu izlaganja prijavljuju. Za sudjelovanje na skupu nije predviđena kotizacija. Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni u knjizi sažetaka. Svaki sudionik dobiva potvrdu o sudjelovanju.

 

Upute za prijavu sažetka:

 Jezik: hrvatski i/ili engleski

 1. autor(i)
 2. naslov rada (hrv/eng)
 3. sažetak izlaganja do 200 riječi (do 5 ključnih riječi), font Times New Roman, veličina 12
 4. ustanova
 5. adresa
 6. telefon
 7. e-pošta

Obavijest o prihvaćanju sažetka bit će dostavljena elektroničkim putem do 1. rujna 2019.

Upute za pripremu postera: Jezik: engleski i hrvatski

Poster treba biti dimenzija: širina 707 mm x visina 1000 mm (standardni B1 format). Poster treba sadržavati slijedeće podatke:

IME I PREZIME svih autora, nazivi ustanova iz kojih autori dolaze, kontakt podaci NASLOV RADA

Posteri se izrađuju na engleskom ili dvojezično na hrvatskom i engleskom jeziku. Pri izradi postera potrebno je voditi računa o veličini slova, čitljivosti s udaljenosti od oko 1 m, usklađenosti boje podloge i slikovnih prikaza te rasporedu.

Obavijest o prihvaćanju postera bit će dostavljena elektroničkim putem do 1. rujna 2019.

 

Upute za prijavu članaka:

Jezik:  hrvatski i/ili engleski

 1. autor(i)
 2. naslov rada (hrv/eng)
 3. članak do 5400 znakova ili 3 kartice teksta, sažetak, literatura, font Times New Roman, veličina 12
 4. ustanova
 5. adresa
 6. telefon
 7. e-pošta

Obavijest o prihvaćanju članka bit će dostavljena elektroničkim putem do 1. rujna 2019.

 

Upute za prijavu diskusija:

Jezik: hrvatski i/ili engleski

 1. autor(i)
 2. tema(hrv/eng)
 3. diskusija do 1000 znakova na izabranu temu – za okrugli stol font Times New Roman, veličina 12
 4. ustanova
 5. adresa
 6. telefon
 7. e-pošta

Obavijest o prihvaćanju bit će dostavljena elektroničkim putem do 1. rujna 2019

Organizacijski odbor: Jelena Bogdanović, Paula Raguž, Tina Di Reda, Damjan Polić, Robert Kralj

Znanstveni odbor: Sanja Serhatlić, Andreja Dragojević, Iva Gobić Vitolović, Marica Šapro Ficović

Radovi se mogu poslati do 1. srpnja 2019. na: restauratori@dkd.hr

 

Važni datumi:

zaprimanje sažetaka –1. srpnja 2019.

obavijest o prihvaćanju sažetaka –1. rujna 2019.

zaprimanje cjelovitih radova – do 1. kolovoza 2020. održavanje skupa – 18.-20. studeni 2020.