Ovaj izbor od osamnaest Čehovljevih kratkih proza(naslovljen po jednoj od njih) predstavlja manje poznateautorove radove. U njima ovaj majstor novele ekonomičnimrečenicama nepretenciozno donosi jednostavneprizore iz života i profi njena zapažanja o ljudima,oslikavajući svakodnevne situacije, ali na način da se unjima neodoljivo nazire neka tajanstvena atmosfera.Svoj pripovjedački postupak svojstven gotovo svim ovdjeokupljenim pričama sam je Čehov lapidarno opisaou početnim rečenicama glasovite priče “Činovnikovasmrt”: “Jedne lijepe večeri sjedio je isto tako lijep uredskiintendant Ivan Dmitrič Červjakov u drugom redusjedala i gledao kroz dogled Cornevilleska zvona. Gledaoje i osjećao se na vrhuncu blaženstva. No odjednom… Upričama se često susreće to ‘no odjednom’. Autori imajupravo: život je tako pun iznenađenja!”U toj priči taj famozni efekt ‘no odjednom’ proizvodibanalni kašalj kojim nesretni činovnik nehotice poprskagenerala u redu ispred sebe i otada mu se život pretvarau neizdržljivu moru samookrivljavanja. U drugim pričamafunkciju tog ‘no odjednom’ koje razbija zatečenumonotonost i junake učas, iz čista mira, dovodi u egzistencijalnonapeta stanja imaju, primjerice, jedan kriomiceprimijećen poljubac, zatim nenadana spoznaja ovisokom društvenom statusu sugovornika, pa nesporazumo vlasniku jednog psa, ili nagađanje o konjskomprezimenu čovjeka koji je zubobolju liječio vračanjem,tu je i nestanak broša za što gazdarica olako optuži sluškinjuitd. itd.To počesto naglo premještanje težišta priče s vanjskogdogađaja na raspoloženje odnosno unutarnju promjenusamih likova daje osobit šarm Čehovljevu pripovijedanju.Iako mnoge priče završavaju tragično: neželjenimodlaskom, nesnosnim poniženjem, čak smrću protagonistaili potpuno nedužnog bića (maloga djeteta ili mačića)– u njima iz maltene svake rečenice izvire humor,ali poseban, tako različit od poznatih tipova smiješnog.Tajna je u tome što su u Čehovljevu pripovjednom svijetustvari, zakonomjerno, istovremeno i smiješne i tužne.

Pročitaj početak knjige