ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP / RADIONICA / OKRUGLI STOL

Spektralno snimanje: budućnost u proučavanju prošlosti

 Otkrivanje izgubljenih tekstova u rukopisima multispektralnim analizama

Znanstvena knjižnica Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik

18.– 20. ožujka 2019.

Suradnja Rochester Institute of Technology Croatia (RIT) i  Znanstvene knjižnice Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik  (ZKD DKD)

Hiperspektralna obrada slike (HIS – hyperspectral imaging) smatra se sposobnim alatom za analizu izblijedjelih ili namjerno izbrisanih povijesnih dokumenata. Cilj ove suradnje je upotrebom modernih tehnologija razotkriti informacije sa često izbrisanih i prebrisanih rukopisa koji se nalaze u povijesnim objekatima s kulturnim značajem.Predavači i voditelji radionica: Dr. sc. Roger Easton, Dr. sc. David W. Messinger,  Tania Kleynhans, RIT CIS

Raspored :

Ponedjeljak, 18. ožujka  od 18 do 19.30 sati / Predavanje  / Čitaonica Narodne knjižnice Grad DKD  / Od puča 6, II. kat – predavači: Dr. sc. Roger Easton, Dr. sc. David W. Messinger. Multispektralno snimanje kulturne baštine je disciplina koja se sve više razvija, a bavi se istraživanjem uporabe novih tehnika snimanja povijesnih dokumenata poznatog ili nepoznatog značaja. Naročito su zanimljive tehnike snimanje koje uključuju metode istraživanja i dokumentiranja, a obuhvaćaju valne duljine nevidljive ljudskom oku, kako bi se otkrili novi podatci o predmetima, bilo kroz poboljšanje čitljivosti izblijedjelog ili nečitkog teksta, kroz tehnike istraživanja materijala korištenih prilikom izrade predmeta samog i naknadnih dodataka na njemu (npr. pigmenti, substrati, alati itd.). Prikazat ćemo pregled visokog stupnja spektralnog bilježenja i način na koji se koristi  za “gledanje kroz” izblijedjele,  oštećene tekstove i palimpseste.

Utorak, 19. ožujka od 10 do 15 sati / Radionica /  Znanstvena knjižnica DKD / Cvijete Zuzorić 4, III. kat – svi predavači. 10 -12 sati / 13. 30 – 15 sati. Cilj radionice ovakvog snimanja povijesnih dokumenata je upoznati knjižničare, kustose i znanstvenike sa svim mogućnostima (i nedostacima) multispektralne i hiperspektralne analize. Radionica se sastoji od kratkih prezentacija uspješno pronađenih tekstova, osnova spektralnog snimanja te detaljnog pregleda prikaza na koji način ovakva analiza funkcionira. Spektralnim snimanjem  rukopisa iz fonda  Znanstvene knjižnice (ulomci na pergameni, mogući palimpsesti, izblijedjeli tekst). Fragmenti pronađeni u različitim inkunabulama i koricama rukopisa, kao i rukopis Dragomirov osmoglasnik“. 13. st. Rkp. br. 6. Demonstirat će se proces ovakvog načina bilježenja. Nakon praktičnog rada slijedi diskusija i prikaz kako obraditi prikupljene snimke za otkrivanje izgubljenog teksta. (rezervacije na tel: 020 / 324 – 084)

Srijeda, 20. ožujka u 10 – 12 sati / Okrugli stol / Znanstvena knjižnica DKD / Cvijete Zuzorić 4, III. kat.Okrugli stol odnosno rasprava o usvojenim znanjima na predavanjima i radionici.