U Narodnim novinama 17/19 objavljen je novi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Kompletni Zakon pogledajte na sljedećem linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html