S veseljem najavljujemo da će se u studenom 2020. godine održati treći po redu međunarodni stručni skup pod nazivom: ”Susreti konzervatora – restauratora arhivskog gradiva i knjižnične građe te umjetnina na papiru“. Nakon Rijeke i Zagreba, domaćin trećeg stručnog skupa je Znanstvena knjižnica Dubrovnik, a tema skupa je:„Čuvanje znanja: dijeljenje znanja i iskustva u svrhu unaprjeĎenja konzervatorsko-restauratorske djelatnosti“ .

Namjera Skupa je okupiti konzervatore i restauratore zaposlene u knjižnicama, arhivima, muzejima, sveučilištima, kao i stručnjake iz navedenoga područja iz drugih ustanova koji se bave arhivskim gradivom na papiru i knjižničnom građom te umjetninama na papiru i pergamentu, kako bi razmijenili iskustva, predstavili projekte na kojima rade te temeljem stručnih obrazloženja istih, usvojili, utvrdili i poboljšali svoja znanja, kompetencije i vještine.

Sudjelovanje u radu Skupa je besplatno. Skup je podijeljen u tri dijela. Prvi dio obuhvaća izlaganja/prezentacije djelatnosti konzervatorsko-restauratorskih odjela iz Hrvatske i drugih zemalja, kao i ostalih sudionika u procesu zaštite (izlaganja će biti podijeljena u dva dana), drugi dio je predviđen za okrugli stol, odnosno raspravu i prijedloge unaprjeđenja struke i sl. Treći dio skupa je predviđen za izložbu u organizaciji Znanstvene knjižnice Dubrovnik, te izložbu plakata.

Pozivamo domaće i međunarodne kolege i zainteresiranu stručnu javnost da do 1. lipnja 2019. godine dostave znanstvene ili stručne radove (cjelovit članak, sažetak, poster, podloga za diskusiju), koji bi primarno trebali biti usmjereni na sljedeće teme:

 

  1. Čuvanje znanja: dijeljenje znanja i iskustva

Mogućnosti zaštite, konzervacije, čuvanja i restauracije kulturne baštine (umjetnine na papiru, arhivska i knjižnična graĎa)

      2. Radove o nedavnim istraživanjima, projektima u tijeku i idejama za budućnost

(napredak i uloga novih tehnologija u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, konzervatorska znanost bazirana na praktičnim rješenjima, suradnja sa stručnjacima iz drugih područja znanosti i umjetnosti u svrhu očuvanja kulturne baštine, teorijski pristupi u sadašnjoj konzervatorskoj praksi, primjena i usavršavanje objavljenih tretmana, neuspjeli tretmani i naučene lekcije koje informiraju trenutnu konzervatorsku praksu, nova primjena i unaprjeĎenje tradicionalnih tretmana i metoda, novi materijali: nove strategije rada i sl.)

 

Autori mogu dostaviti sljedeće vrste radova:

  • članak (do 5400 znakova ili 3 kartice teksta, sažetak, literatura);
  • sažetak (do 500 znakova, ključne riječi);
  • poster (1–2 stranice, grafička ili tekstualna prezentacija izabrane teme);
  • diskusija (do 1000 znakova na izabranu temu – za okrugli stol).

 

Radovi se mogu poslati do 1. lipnja 2019. na: restauratori@dkd.hr

 

Važni datumi:

zaprimanje sažetaka –1. lipnja 2019.

obavijest o prihvaćanju sažetaka –1. rujna 2019.

zaprimanje cjelovitih radova – do 1. kolovoza 2020.

održavanje skupa – studeni  2020.