Započeo je program preventivne zaštite knjižnog fonda DKD-a u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, obuhvaća: zaustavljanje, usporavanje, sprječavanje oštećenja na knjižničnoj građi DKD-a, sa svrhom dugoročnog očuvanja građe.

Uspostavljena je suradnja DKD-a i Sveučilišta u Dubrovniku u projektima  konzervacije i restauracije s ciljem unapređenja dviju institucija, a u svrhu zaštite knjižnične građe DKD-a i usvajanja novih vještina u praktičnom dijelu nastave odjela za konzervaciju i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku. Praktična in situ nastava se provodi  u skladu s nastavnim programom studija, uključena je u program treće godine studija Konzervacije- restauracije, smjer papir.
Radove će izvoditi:

Dubrovačke knižnice Dubrovnik:

Tina Di Reda, mag.art. konzervacije i restauracije

Damjan Polić, mag.art. konzervacije i restauracije

Robert Kralj, mag.art. konzervacije i restauracije

Sveučilište u Dubrovniku:

Tanja Dujaković,  mag.art. konzervacije i restauracije

studenti treće godine studija konzervacija i  restauracija – smjer papir na Svučilištu u Dubrovniku.