Klasa: 100-01/18-05-08

Ur. broj: 2117/13-06-18

O G L A S

za popunu sistematiziranog radnog mjesta

Radno mjesto diplomirani informatičar  – 1 izvršitelj – pola radnog vremena

 • rad na određeno vrijeme, pola radnog vremena, uz mogućnost stalnog zaposlenja

Poslovi:

 • savjetovanje i sudjelovanje u poslovima informatizacije
 • održavanje i razvoj aplikacija za obradu knjižničnog gradiva
 • održavanje baze podataka
 • obuka korisnika aplikacija u DKD
 • praćenje informacijskih tehnologija i ostali poslovi na unapređenju informacijske infrastrukture DKD
 • ostali poslovi po nalogu ravnatelja DKD

Uvjeti:

 • VSS, smjer računarstvo, informatika,
 • iskustvo u obradi informacijske tehnologije
 • iskustvo u razvoju i održavanju aplikacija
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • tri godine rada u struci

Pristupnici uz prijavu prilažu:

 • životopis
 • domovnica
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu
 • potvrda o nekažnjavanju
 • potvrda o općoj zdravstvenoj sposobnosti (Medicina rada)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 4 s naznakom „Za natječaj“.

U Dubrovniku, 04. srpnja 2018