Integrativna terapeutkinja, Olivera Drutter odžala je predavanje na temu “Narcisoidnost spram ljubavi prema sebi” u utorak, 10 travnja u Čitaonici Narodne knjižnice Grad.

Integrativna terapija postoji već više od sto godina, a tek je u zadnjem desetljeću postala popularna u Hrvatskoj. Nastala je spajanjem više psihoterapeutskih pravaca i u svom radu dodaje duhovnost kao naizostavni dio ljudske cjeline. Integrativni terapeuti rade na višim razinama bića, to su: mentalna, emocionalna, tjelesna i duhovna.

U svom izlaganju Drutter je naglasila kako su prve tri godine temelj osobnosti te da bi se uopće moglo riješti neku problematiku u kasnijoj dobi potrebno je zaviriti u prve tri godine. Izrazila je zadovoljstvo radom UNICEF-a jer je počeo stavljati naglask na programe koji se baziraju na prve tri godine.

Predavačica je dubrovačkoj publici predstavila narcisoidni poremećaj osobnosti, ali i naglasila kako „svi imamo narcisoidnosti. Pitanje je u kojoj mjeri, koliko smo je svjesni i koliko imamo zdrave narcisoidnosti, a koliko nezdrave? (…) Narcisoidnost može ići u visokoj paleti intenziteta, a što imamo više narcisoidnosti dolazimo do poremećaja kojeg je gotovo nemoguće izlječiti“ objanila je Drutter navodeći primjer Hitlera, Napoleona i drugih.

Suprotno od narcisoidnosti bi bila zdrava slika o sebi i zdrava ljubav prema sebi. Ali često ljudi ostaju zbunjeni u nastojanju da  vole  sebe na zdrav način jer im Ego stoji na putu za iskreno sagledavanje i prihvaćanje sebe.  Naučiti voliti sebe na iskren i suosjećajan način preduvjet je za voljeti ljude oko sebe, kao i za ostvarenje zdravog ljubavno-partnerskog odnosa.

Olivera Drutter završila je Managment u turizmu, a 2010. upisuje školu CIR (Centar za integrativni razvoj) u Splitu gdje je završila šest godine edukacije. CIR postoji u Zagrebu već 15 godina, u Splitu 13, a želja joj je da se škola otvori i u Dubrovniku.