Međunarodni dan darivanja knjiga obilježava se 14. veljače. Cilj akcije je omogućiti dostupnost knjige svakome djetetu.  U obilježavanje Međunarodnoga dana darivanja knjiga  uključile  su se i Dubrovačke knjižnice te knjižnice Dubrovačko-neretvanske županije.

Tim povodom u Stonu je u srijedu, 14. veljače voditeljica Matične službe za narodne i školske knjižnice Dubrovačko-neretvanske županije , Marica Šapro Ficović uručila knjižnici Osnovne škole Ston poklon od oko 150 slikovnica i knjiga prikupljenih u Narodnoj knjižnici Grad.

Akcija je potpuno dobrovoljna, a pojedinci i organizacije mogu pokloniti knjige školama, dječjim vrtićima, knjižnicama, pedijatrijskim ustanovama, ambulantama…

„Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj!“