U okviru programa Mjeseca hrvatskoga jezika dr. sc. Sanja Brbora održat će predavanje na temu „Treba li nam rječnik hrvatske kulturne baštine?“ u ponedjeljak, 13. ožujka, u 18 sati u Čitaonici Narodne knjižnice Grad.

Riječi vezane uz  vrlo bogatu hrvatsku kulturnu baštinu raspršene su po različitim izvorima, a veliki dio njih nije ni zabilježen u postojećim rječnicima. Predavačica će u izlaganju razmotriti mogućnost   izrade   objasnidbenoga   elektroničkog   multimedijskog rječnika hrvatske baštine kojim bi se objedinila ukupnost raspršenoga hrvatskog   leksičkog   blaga   kojima   se   označavaju   objekti   i   pojmovi   vezani   za   kulturu   u najširem   smislu   riječi. Time   bi   se   izvornom   govorniku   hrvatskoga   jezika   omogućilo   da pobliže upozna raznolikost svoje jezične i kulturne baštine, a njegovom prilagodbom u   dvojezičnik   ili   višejezičnik,   mogao   bi   postati   pronositeljem i promicateljem hrvatske kulture izvan granica.