Dubrovačke knjižnice bile su nositelj s hrvatske strane značajnog projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige koji je trajao od prosinca 2010. do prosinca 2011. godine. Riječ je o prvom projektu iz kulture koji financira Europska unija iz sredstava odobrenih za prekogranični program Hrvatska – Crna Gora u okviru instrumenata za predpristupnu podršku (IPA).

Postavljeni ciljevi projekta su bili: postavljanje web stranica Gradske biblioteke i čitaonice u Kotoru i Matice hrvatske – Ogranak Dubrovnik te redizajniranje postojeće u Dubrovačkim knjižnicama, nabava knjiga crnogorskih izdavača za Dubrovačke knjižnice i hrvatskih izdavača za Gradsku biblioteku i čitaonicu u Kotoru, organiziranje triju predavanja za knjižničare Crne Gore i Dubrovačko-neretvanske županije, organiziranje radionice u Kotoru o dramskom i kazališnom stvaralaštvu  za studente ADU u Zagrebu i FDU na Cetinju, priprema i tiskanje triju publikacija  i njihove zajedničke promocije u Dubrovniku i Kotoru te njihova distribucija u knjižnice Dubrovačko-neretvanske županije i Crne Gore.

Kao glavni cilj projekta Vesna Čučić, ravnateljica Dubrovačkih knjižnica ističe ponovno uspostavljanje kulturnih spona između dva izuzetna mediteranska grada, Dubrovnika i Kotora, između dviju država i dvaju naroda, podizanje razine knjižničarske struke, kulturne i edukativne razmjene između građana i institucija, posebno u pograničnim regijama u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

 

Izdanja Pomorskog muzeja Crne Gore u Dubrovniku

Prva od šest promocija izdavača predviđenih projektom Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige održana je pod nazivom Knjige bez granica 23. veljače 2011. godine u čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku gdje je svoju izdavačku djelatnost predstavio Pomorski muzej Crne Gore iz Kotora.

Na promociji su sudjelovale: Ivana Burđelez, Vesna Čučić, Gracijela Čulić i Mileva Pejaković – Vujošević. Predstavljen je Godišnjak, koji se tiska od 1952. godine, reprint Plovidba kapetana Iva Visina oko svijeta i knjiga Gracijele Čulić Ime – znak života.

 

Izdanja Matice hrvatske – Ogranak Dubrovnik

Druga od šest promocija izdavača predviđenih projektom Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjigeodržana je 17. 3. 2011. godine u Crkvi Svetog Duha u Kotoru, gdje je svoju izdavačku djelatnost predstavila Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik.

U programu su sudjelovali: Ivana Burđelez, Vesna Čučić, Anamarija i Luko Paljetak. Večer je svojim glazbenim izvedbama uljepšala flautistica Ivanka Muhadinović.

Predsjednica Matice hrvatske – Ogranak Dubrovnik Ivana Burđelez predstavila je cjelokupnu izdavačku djelatnost dubrovačkog ogranka Matice hrvatske. Akademik Luko Paljetak predstavio je kapitalno djelo Povijest Dubrovnika dominikanca Serafina Razzija. Ova je knjiga nakon 415 godina prvi put prevedena na hrvatski jezik. To je prva tiskana knjiga o povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike.

Ravnateljica Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik Vesna Čučić predstavila je posljednji broj časopisa Dubrovnik iz 2010. godine posvećen sedamdesetogodišnjici rođenja Stijepa Mijovića Kočana, pjesnika, putopisca, redatelja, scenarista, pedagoga, urednika i romanopisca.

Anamarija Paljetak predstavila je biblioteku Psiha, koja se sastoji od pet knjiga poezije autora Iva Vojnovića, Williama Shakespearea, Vladimira Nazora, Oscara Wildea i Pabla Nerude.

Prvo stručno usavršavanje za knjižničare

U čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku 07. travnja 2011. u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige održano je stručno usavršavanje za knjižničare Dubrovačko-neretvanske županije i Crne Gore. Predavanje na temu Knjižnice i knjižničari na početku trećeg tisućljeća održala je dr.sc. Aleksandra Horvat, redovna  profesorica na Odsjeku za informacijske znanosti  Filozofskog fakultetu u Zagrebu.

Profesorica je, između ostalog, govorila o ulozi narodnih knjižnica u društvu. Istaknula je da su upravo one srce lokalne zajednice, ali i da njihova uloga mora biti još veća. Narodne knjižnice moraju raditi na socijalnoj uključenosti marginaliziranih (osoba s posebnim potrebama, mladih iz problematičnih obitelji, osoba koje žive u izoliranim krajevima i dr.), na što ih obvezuje i Lisabonska strategija iz 2000. godine. Na predavanju je bilo riječi i o digitalizaciji i nekim pitanjima vezanim za proces masovne digitalizacije, kao i pitanjima vezanim za autorska prava koja se u procesu digitalizacije moraju poštivati.

Bilo je to prvo od triju predavanja za knjižničare predviđenih Projektom. Stručna usavršavanja ove vrste  prilika su za uspostavljanje što češćih kontakata knjižničara i knjižnica u Hrvatskoj i Crnoj Gori, a time i razmjene stručnog znanja, što je također važno za razvoj mogućih daljnih projekata.

Predstavljanje izdanja Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

U Centralnoj narodnoj biblioteci Đurđe Crnojević na Cetinju 13. travnja 2011. godine s početkom u 18h u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige održana je promocija izdanja Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Bila je to treća od šest promocija koje su predviđene Projektom, a koje uključuju tri promocije hrvatskih izdavača u Kotoru i na Cetinju i tri promocije crnogorskih izdavača u Dubrovniku.

Na promociji su sudjelovali: Ivana Lazarević, Vesna Miović, Stane Perišin, Slavica Stojan,  i Nenad Vekarić.

Sudionici su predstavili rad, osoblje i izdavačku  djelatnost Zavoda, a svaki od njih predstavio je vlastita djela. Predstavili su i časopis Anali (Dubrovnik Annals), koji izlazi na hrvatskom i engleskom jeziku, a u kojem se objavljuju istraživanja koja se tiču povijesti Dubrovnika, prikazi knjiga te sažeci posebnih izdanja Zavoda.

Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku osnovan je 17. svibnja 1949. godine kao Historijski institut u sastavu tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti  (JAZU), a 1990. godine preimenovan je u Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Glavna djelatnost Zavoda je proučavanje povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike.

Svojim glazbenim izvedbama na flauti večer je uljepšala  Ksenija Barbić, učenica srednje muzičke škole Vida Matijan u Kotoru.

Predstavljanje izdanja Bokeljske mornarice i pjesnikinje Dubravke Jovanović

U čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku 26. svibnja 2011. godine s početkom u 19h održala se promocija izdavačke djelatnosti Bokeljske mornarice iz Kotora i poezije pjesnikinje Dubravke Jovanović. Promocija je održana u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige u organizaciji Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik i Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.

Bila je to četvrta od šest promocija izdavača koje su predviđene projektom, a koje uključuju tri promocije crnogorskih izdavača u Dubrovniku i tri promocije hrvatskih izdavača u Kotoru i na Cetinju. Na promociji su sudjelovali: Jasmina Bajo, Dubravka Jovanović, Slavko Mandić, Miloš Milošević i Vesna Vičević.

Admiral Bokeljske mornarice dr.sc. Miloš Milošević predstavio je dvije publikacije, bile su to Statut Bratovštine svetog Nikole mornara u Kotoru iz 1463. s alegatima do 1807. godine i Međunarodni naučni skup Dvanaest vjekova Bokeljske mornarice : Zbornik radova.

O poeziji Dubravke Jovanović  govorili su mr.sc. Vesna Vičević i Slavko Mandić nakon čega je pjesnikinja uz glazbenu pratnju pročitala nekoliko svojih pjesama.

Drugo stručno usavršavanje za knjižničare

U čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku 08.lipnja 2011. godine održalo se stručno usavršavanje za knjižničare Dubrovačko-neretvanske županije i Crne Gore. Predavanje na temu Gradovi i knjige u digitalnom okruženju : Zone kontakta u pograničju održala je prof.dr.sc. Marija Dalbello sa Sveučilišta Rutgers u New Jerseyju.

Profesorica Dalbello osvrnula se na projekte digitalizacije s kojima je upoznata iz prve ruke kao suradnik i istraživač koji se bavi digitalno-humanističkim temama. Objasnila je pojmove kulturnih zona i pograničja te opisala realizaciju konkretnih projekata digitalizacije. Te aktivnosti uključuju izbor materijala za digitalizaciju, izbor modela suradnje, pripremni rad na građi te izbor tehnologija potrebnih u projektu.

Bilo je ovo drugo od tri predavanja za knjižničare koje Dubrovačke knjižnice Dubrovnik i Gradska biblioteka Kotor sa svojim partnerima, Maticom hrvatskom – Ogranak Dubrovnik i NVO-om Prostory, organiziraju u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige.

Treće stručno usavršavanje za knjižničare

U Palači Bizanti u Kotoru 28. lipnja 2011.godine s početkom u 11.30h održan je stručni seminar za knjižničare Dubrovačko-neretvanske županije i Crne Gore u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige. Predavanje na temu Promjene: korisnici – knjižnice – usluge : Evolucija i revolucija u korisničkim uslugama u knjižnicama po svijetu održao je prof.dr.sc. Tefko Saračević sa Sveučilišta Rutgers u New Jerseyu.

Predavanje se sastojalo od četiri povezane teme:

Društvena vrijednost knjižnica: pojmovi usluga koje knjižnice pružaju korisnicima kao osnova ocjena njihove društvene vrijednosti i temelj društvene podrške.

Tradicionalne usluge knjižnica: pregled osnova na kojim su bile bazirane korisničke usluge u prošlosti i potreba da se usklade ili čak potpuno promijene u novim okolnostima.

Utjecajni tehnološki i društveni faktori: analiza glavnih promjena koje djeluju na knjižnice, knjižnične resurse i izvore, korisnike, informacije i društvo u cjelini.

Promjene i inovacije u uslugama knjižnica: evolucijske i revolucionarne promjene u uslugama koje knjižnice pružaju u svijetu i načinima na koje korisnici koriste knjižnice i što očekuju od njih.

Ovo je bilo posljednje od triju stručnih usavršavanja koja su u sklopu projekta organizirale Dubrovačke knjižnice Dubrovnik i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor sa svojim partnerima, Maticom hrvatskom – Ogranak Dubrovnik i NVO-om Prostory iz Podgorice.

Cilj ove aktivnosti bio je podizanje razine knjižničarske struke i uspostavljanje kontakata između knjižničara i knjižnica u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Radionica za studente ADU u Zagrebu i FDU na Cetinju

Stari gradovi – teatar na otvorenom 

U konferencijskoj dvorani Kulturnog centra Nikola Đurković 27. srpnja 2011. u 12h u Kotoru Gradska biblioteka i čitaonica Kotor i Dubrovačke knjižnice Dubrovnik sa svojim partnerima, NVO-om Prostory iz Podgorice i Maticom hrvatskom – Ogranak Dubrovnik, organizirale su konferenciju za novinare povodom početka radionice Stari gradovi – teatar na otvorenom. Radionica je jedna od aktivnosti unutar projekta Dubrovnik i Kotor –gradovi i knjige,  a održala se u Kotoru od 27. do 29. srpnja 2011. godine.

Na konferenciji su sudjelovali: Saša Milošević, direktor Kulturnog centra Nikola Đurković, Jasmina Bajo, v.d. voditeljice Gradske biblioteke i čitaonice Kotor, ujedno i  project manager na projektu Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige, Varja Đukić, NVO Prostory iz Podgorice,  event manager, i Ivica Kunčević, redatelj i izvanredni profesor na ADU u Zagrebu.

Radionica Stari gradovi – teatar na otvorenom predviđena je za studente Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba i sadašnje i bivše  studente Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju. Ideja radionice je da  se studente kazališne režije, glume, dramaturgije i produkcije potakne na rano razmišljanje o tome kakve posebnosti, prednosti i okolnosti u inscenaciji, izvedbi glumaca, dramatizaciji i produkciji kazališne predstave nude otvoreni prostori u gradovima kao što su Dubrovnik i Kotor.

Programi studija na većini studijskih grupa usmjereni su na razmišljanje o inscenacijama i glumi u sceni kutiji.  Tek se iskustvom u posebnim produkcijskim uvjetima kakvi su festivali Dubrovačke ljetne igre, Kotor art i drugi otkrivaju mogućnosti i draži autentičnih ambijenata, koji su znakovitiji od nekih scenografskih rješenja. Glumačka  izvedba na otvorenom također se razlikuje. Otvoreni prostori u gradovima nude niz slojeva koji utječu na percepciju publike. Što se dobiva, što mijenja ili gubi, kakva su iskustva redatelja, dramaturga, glumaca i scenografa neka su od pitanja na koja je radionica Stari gradovi –teatar na otvorenom ponudila odgovore.

Predavači na radionici bili su: Marin Gozze, scenograf Kazališta Marina Držića u Dubrovniku i izvanredni profesor na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Stevan Koprivica, dramski pisac i profesor na FDU na Cetinju, Ivica Kunčević, redatelj i izvanredni profesor na ADU u Zagrebu i Janko Ljumović, direktor Centralnog narodnog pozorišta u Crnoj Gori.

Studenti koji su sudjelovali na radionici su: Irena Sarić, MA studij produkcije, Paolo Tišljarić, 1.BA godina kazališne režije, Ana Letunić, 3 BA godina produkcije, Irena Tereza Prpić, 1 BA godina glume, Matija Čigir, 1BA godina glume, Lovro Krsnik, 2. BA kazališne režije, Morana Novosel, 2. BA godina kazališne režije, Marina Pejnović, 1. BA kazališne režije s hrvatske strane i Smiljana  Martinović, 4 godina glume, Emir Ćatović, 4 godina glume, Jovana Bojović, specijalistički studij dramaturgije, Ivana Dedić, 2 godina dramaturgije, Milena Bošković, dipl. producent, Slađana Vujanović, 4 godina produkcije, Snežana Stanojević, 4 godina produkcije, Danijela Radovanović, dipl. redatelj s crnogorske strane.

Predstavljanje izdanja NIP-a Gospa od Škrpjela i knjige Tajanstva Maje Perfiljeve

U čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku 22. rujna 2011. godine s početkom u 20 h održana je promocija knjige Tajanstva pjesnikinje Maje Perfiljeve i drugih novijih izdanja NIP-a Gospa od Škrpjela iz Perasta. Promociju su u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige organizirale Dubrovačke knjižnice Dubrovnik i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor. Bila je to peta od šest promocija predviđenih projektom, a zamišljenih kao upoznavanje hrvatske publike s crnogorskim i crnogorske publike s hrvatskim izdavaštvom.

Na promociji su sudjelovali: Vesna Čučić, ravnateljica Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik, don Srećko Majić, župnik Perasta i izdavač NIP-a Gospe od Škrpjela, Miomir Maroš, urednik i voditelj na RTCG i pjesnikinja Maja Perfiljeva. Večer su svojim glazbenim izvedbama uljepšali maestro Đelo Jusić i Martina Lukšić, profesorica trombona i trube.

Govoreći o poeziji Maje Perfiljeve Miomir Maroš  posebno je istaknuo njezinu iskrenost i duboku emotivnost.

Nakon toga Maja Perfiljeva izrecitirala je nekoliko svojih pjesama od zavičajne do ljubavne tematike. Bile su to pjesme: Ima jedna zemlja sasvim mala, Moja zemlja,  Bokeljska noć, Da sam ja netko, Nije nam bilo suđeno, Nemam te, Balada o strahu,  Pjesma za Vedrana, Sanjam i dr.

Martina Lukšić izvela je kompozicije Bokeljska noćSanjam, a u pratnji Đela Jusića izvela je pjesmu Nemam te.

Don Srećko Majić predstavio je NIP Gospa od Škrpjela, izdavačku kuću koja je u petnaest godina postojanja objavila pedeset izdanja različite tematike; povijesne, duhovne, filozofske i dr. Posebno je predstavio tri izdanja. To su: Zvijezda mora don Nika Lukovića, Kulturna povijest grada Perastadubrovačkog biskupa P. Butorca Pustinjak, prorok i mistik Davida Torkingtona u prijevodu sestre Dubravke Rafaelli.

Promociji su prisustvovali brojni ljubitelji pisane riječi iz Dubrovnika i Kotora. Sljedeća, ujedno i posljednja promocija izdavača u okviru ove aktivnosti, održat će se krajem listopada u Kotoru, a na njoj će biti predstavljen Dubrovački misal u izdanju Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik.

Promocija knjige Svijeća ispod glasa

Dubrovačke knjižnice Dubrovnik i Gradska biblioteka Kotor sa svojim partnerima, Maticom hrvatskom – Ogranak Dubrovnik i NVO-om Prostory iz Podgorice,  17. listopada u čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku predstavile su knjigu Svijeća ispod glasa. To je prva od triju knjiga koje će izdati u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige, a sadrži izbor iz hrvatske i crnogorske poezije. Glavni urednici knjige su akademik Tonko Maroević i crnogorski pjesnik Aleksandar Bečanović.

Od hrvatskih autora u knjizi su zastupljeni: Gordana Benić, Danijel Dragojević, Jakša Fiamengo, Vesna Krmpotić, Milan Milišić, Luko Paljetak, Vesna Parun,  Kruno Quien, Ivan Slamnig i Dubravko Škurla, a od crnogorskih: Aleksandar Bečanović,  Balša Brković, Ljubomir Đurković, Pavle Goranović,  Mladen Lompar, Sanja Martinović, Jelena Nelević, Nebojša Nikčević, Milorad Popović i Dragana Tripković.

Na predstavljanu  su sudjelovali: Aleksandar Bečanović, Vesna Čučić, Varja Đukić, Ljubomir Đurković, Jakša Fiamengo, Vesna Krmpotić, Tonko Maroević, Jelena Nelević i Luko Paljetak.

Promocija iste knjige održala se 18. listopada u Koncertnoj dvorani ŠOSMO «Vida Matijan» u Crkvi Svetog Duha u Kotoru s početkom u 19h.

Na promociji u Kotoru sudjelovali su: Jasmina Bajo, Aleksandar Bečanović, Varja Đukić, Jakša Fiamengo, Vesna Krmpotić, Mladen Lompar, Tonko Maroević, Jelena Nelević i Luko Paljetak.

Promocija Dubrovačkog misala u Kotoru

U sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige 25. listopada 2011.s početkom u 19 h u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru predstavljeno je faksimilno izdanje Dubrovačkog misala i studije dr. Miha Demovića  Beneventanski notirani misal dubrovačke katedrale iz 12. st. Misal su izdale Dubrovačke knjižnice Dubrovnik. Bilo je ovo šesto od šest predstavljanja izdavača predviđenih Projektom.

Na predstavljanju su sudjelovali: Vesna Čučić, Ileana Grazio i don Miho Demović. Svojim glazbenim izvedbama večer je obogatio Crkveni pjevački zbor Sveti Tripun kojim je ravnao Nikola Čučić, a koji je na orguljama pratila Andrea Orlando.

Muzikolog dr. Miho Demović spomenuo je kako je na Misal naišao slučajno prepisujući u Oxfordu stare napjeve. Dubrovački misal spomenik je nulte kategorije, on najbolje predstavlja crkveno pjevanje u južnoj Dalmaciji. Pisan je beneventanskim pismom i notacijom, a sadrži gregorijanske napjeve koji predstavljaju vrhunsko dostignuće te vrste umjetnosti u Europi.  Međunarodni stručnjaci dugo su nagađali odakle potječe taj liturgijski rukopis dok jedan od najboljih poznavatelja srednjovjekovnog pisma beneventane Elias Avery Lowe  nije utvrdio da je Misal dubrovačkog porijekla i to zbog spominjanja kotorskih svetaca i mučenika Petra, Andrije i Lovrijenca. Rukopis se danas čuva u Knjižnici Bodleian u Oxfordu pod signaturom: Canon. Liturg. 342.

Promocija knjige Dosta je bilo priče

U čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku 4. studenoga s početkom u 19h održana je promocija knjige Dosta je bilo priče. Knjiga sadrži izbor iz hrvatske i crnogorske proze i druga je od triju knjiga koje će biti izdane u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige. Prethodila joj je knjiga Svijeća ispod glasa, izbor iz hrvatske i crnogorske proze, a slijedit će je izbor iz hrvatske i crnogorske drame. Glavni urednici knjige su akademik Luko Paljetak i crnogorski književnik Andrej Nikolaidis.

Od hrvatskih autora u knjizi su zastupljeni: Ivan Aralica, Zvonimir Buljević, Rade Jarak, Živko Jeličić, Vjekoslav Kaleb, Tonči Petrasov Marović, Slobodan Novak, Eta Rehak, Petar Šegedin i Feđa Šehović, a od crnogorskih: Sreten Asanović, Aleksandar Bečanović, Balša Brković, Muzafer Čauši, Ilija Đurović, Andrej Nikolaidis, Ratko Radunović, Ognjen Spahić, Marko Vešović i i Vladimir Vojinović.

Na predstavljanju su sudjelovali: Muzafer Čauši, Vesna Čučić, Varja Đukić, Ilija Đurović, Rade Jarak, Andrej Nikolaidis i Feđa Šehović.

Promocija iste knjige održana je 05. studenoga u u Koncertnoj dvorani ŠOSMO «Vida Matijan» u Crkvi Svetog Duha u Kotoru s početkom u 19h.

Promocija knjige Poslije Hamleta

Posljednja od triju promocija knjiga izdanih u sklopu projekta Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjigeodržala se u čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku 17. studenoga 2011. s početkom u 19 h kada je predstavljen izbor iz hrvatske i crnogorske drame pod naslovom Poslije Hamleta. Glavni urednici knjige su: dr.sc. Lada Čale- Feldman i crnogorski pisac Ljubomir Đurković. Posebnu ulogu u realizaciji ove aktivnosti imala je Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik. Svojim iskustvom i ugledom ona je bila jamstvo za kvalitetan ishod ove izdavačke aktivnosti.

Od hrvatskih autora u knjizi su zastupljeni: Davor Mojaš,  Tahir Mujičić, Luko Paljetak,  Boris Senker, Nino Škrabe,  Slobodan Šnajder i Ivo Vojnović,  a od crnogorskih: Igor Bojović, Ljubomir Đurković, Miodrag Karadžić, Nataša Nelević, Željko Stanjević i Radmila Vojvodić.

Na predstavljanju su sudjelovali: Igor Bojović, Ivana Burđelez, Vesna Čučić, Ljubomir Đurković, Tonko Maroević, Davor Mojaš, Nataša Nelević i Luko Paljetak.

Promocija iste knjige održala se u Kotoru u Sali od kina «Boka» 18. studenoga 2011. s početkom u 18 sati.