UPITNIK ZA IZRADU CIP-a (katalogizacije u publikaciji)

    Osoba za kontakt

  • Nakladnik

  • Upišite broj numeriranih stranica:

  • Za grafičke mape navedite:

  • Format

  • Za osnovnoškolsku i srednjoškolsku građu navedite:

 

Verifikacija dokumenta za slanje elektroničkom poštom